ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Provoz stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu v Praze 10 - Malešice

 Základní údaje – Stabilní sběrné místo pro sběr biooodpadu
Lokalita  Praha 10 - Malešice, Dřevčická ul., p.č. 803/25 
Investor  Hlavní město Praha 
Doba provozu 1.3. 2012 - 21.12. 2012
Provozovatel  JENA – firma služeb 
Účel zařízení odkládání bioodpadu z údržby zeleně 
Plocha kompostárny  cca 7083 m2
Užitná plocha  cca 6000 m2 
Předpokládaný příjem bioodpadu 5800 t/rok Stabilní sběrné místo pro sběr biooodpadu je určeno pro odkládání odpadu z údržby zeleně:

 • pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně;
 • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu;
 • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro hl. m. Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských částí za úplatu sníženou oproti základnímu ceníku.

 

Ceník s uvedením maximálních cen za příjem bioodpadu provozovatelem je uveden v tabulce.

Druh bioodpadu Bioodpad od občanů hl. m. Prahy  Bioodpad od fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob  Bioodpad od fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob 1/ 

Biologicky rozložitelný odpad

ZDARMA

595 Kč bez DPH/tunu

 795 Kč bez DPH/tunu

Dřevní hmota (větve, ...)

ZDARMA

595 Kč bez DPH/tunu

795 Kč bez DPH/tunu

Pařezy, kořeny 

ZDARMA

1565 Kč bez DPH/tunu

1650 Kč bez DPH/tunu

Zemina, ornice 

ZDARMA

20 Kč bez DPH/tunu

 20 Kč bez DPH/tunu


1/
pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro Hl. m. Prahu a úřady městských částí, pro provozovatele sběrných dvorů hl. m. Prahy bude cena snížena minimálně o 5 % oproti základnímu ceníku

 

Provozní doba zařízení:

Provozní doba   
v době letního času:  pondělí až pátek  od 700 do 1800hodin 
  sobota  od 700 do 1500 hodin 
v době zimního času:   pondělí až pátek  od 700 do 1700 hodin 
  sobota  od 700 do 1500 hodin Zásady pro ukládání bioodpadu pro občany hl. m. Prahy

 • Podmínkou pro ukládání bioodpadu občany zdarma je předložení platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Praze. Občan ukládající bioodpad musí být osobně přítomen.
 • Limit na jednu ukládající osobu je 250 kg měsíčně. 
 • Doprava bioodpadu občany na zařízení je povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).
 • Občané přivážející bioodpad jsou povinni řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání bioodpadu. Pokud dojde k porušení této povinnosti, bude bioodpad přijat pouze za úhradu. 
 • Ukládání bioodpadu občany Prahy nad limitovaných 250 kg měsíčně je možné pouze za úhradu. Ceník je k nahlédnutí v kanceláři zařízení.

 


Aktuální informace
:

 • KOMPOST jako odměna pro občany odevzdávající bioodpad
  Občan získá zdarma 35 % vyrobeného kompostu (přepočítávací koeficient je 0,175 z odevzdaného množství odpadu). Nárok na odběr kompostu je nepřenosný, vypočítává se jako suma ze předcházející rok. Kompost si musí každý občan naložit sám. Odběr musí být proveden v období od 1.4. do 30.11. následujícího roku po roce, kdy byl bioodpad odevzdán. Jinak nárok na poskytnutí kompostu propadá.

 • Provoz stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu v Praze 10 - Malešicích je obnoven od čtvrtka 1.3. 2012 do pátku 21.12. 2012.

 

   logo tříděného sběru

 Jena - zahradní architektura

Odbor ochrany prostředí

JENA - firma služeb 

Tisk 28.1.2011 | Miloš Cihelka | Přečteno: 115239 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru