ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Informační akce pro veřejnost nejen k problematice odpadů u příležitosti svátku Dne Země, který připadá na 22. dubna.

 

Na území 18 městských částí Prahy probíhá od 16. dubna do 16. května 2009 informační kampaň pro veřejnost k tématům ochrany životního prostředí, např. k třídění odpadů a jejich následného využívání, informace o zeleni v hl.m.Praze, informace o cyklistice v Praze. Kampaň probíhá formou informačního stánku umístěného každý den na území jedné městské části. Občané se mohou seznámit s názornými ukázkami sběrných nádob a svozové techniky, diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděného odpadu, dozvědět se jak lze správně nakládat s nebezpečnými odpady, kde je v Praze jaké chráněné území, kde získat bližší informace o životním prostředí v Praze, atd. v rámci kampaně budou probíhat i zajímavé akce a soutěže pro děti a vzdělávací programy k tématům: Obaly a odpady a domácí ekologie.

Děti se mohou těšit na nejrůznější hry a aktivity, související s obaly a odpady: životní cyklus výrobků, historie obalových materiálů, modelové třídění, doba rozkladu, nebezpečné odpady, recyklované výrobky, aj.

U stánku si občané mohou vyzvednout zdarma různé informační materiály (letáky, brožurky, ročenky aj.). Pro děti jsou připraveny tištěné odpadové hry, plakáty, balónky a jiné zajímavosti.

Informační akce je připravena ve spolupráci s úřady daných městských částí, se svozovou společností Pražské služby a.s. a s dalšími partnery: Asekol, Elektrowin, Ekolamp a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Kampaň zajišťuje pro Odbor ochrany prostředí MHMP základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Koniklec.

 

Časový harmonogram informační akce v městských částech:

Městská část Datum konání akce, čas Místo konání akce
MČ Praha 1 29.4.2009 Ovocný trh
MČ Praha 3 21.4.200 Nám. Jiřího z Poděbrad, Naproti ZŠ č.7,8/1685
MČ Praha 5 20.4.2009 Pěší zóna Anděl
MČ Praha 6 14.5.2009 Vítězné náměstí, u okruhu náměstí, na betonovém prostranství proti č.10/829,blízko ul.Verdunská
MČ Praha 7  4.5.2009 Ortenovo náměstí 34 u ZŠ T.G.Masaryka, (vpravo v parčíku před sídlem policie)
MČ Praha 8 16.4.2009, 9:00 – 16:00 v ulici U Meteoru 6, na parkovišti před ÚMČ Praha 8
MČ Praha 9 22.4.2009, 9:30 – 18:00 Náměstí OSN, u stanice metra Vysočanská
MČ Praha 10 27.4.2009 před OC Tesco Eden
MČ Praha 11 30.4.2009, 9:00 – 17:00 U východu z metra Opatov, směrem na Jižní město
MČ Praha 12 25.4.2009 Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA, ul. Daškova, Praha 4
MČ Praha 13 23.4.2009 Prostor u metra Lužiny
MČ Praha 14 28.4.2009 U metra Rajská zahrada
MČ Praha 15 25.4.2009 SEV Toulcův Dvůr 
MČ Praha 16 - Radotín 7.5.2009 Nám, osvoboditelů, před nákupním centrem
MČ Praha 18 - Letňany 16.5.2009 na Staré Návsi v Letňanech
MČ Praha 19 - Kbely  6.5.2009 u altánu v ulici Katusická před obchody
MČ Praha 21 17.4.2009 Na parkovací ploče České spořitelny v ul. Chabeřická a na této přilehlé ulici (naproti Lidlu)
MČ Praha Libuš 24.4.2009, 9:00 – 13:00 v areálu ZŠ Meteorologická

Pokud není uvedeno jinak, probíhá akce od 10:00 do cca. 18:00.


Fotogalerie z minulých let:
 

infor. akce k odpadům,den země, mč praha 7, 2006 !.jpg infor. akce k odpadům,den země, mč praha  7, mš 3 jpg !!.jpg infor. akce k odpadům,den země, mč praha  7, mš 3 jpg !!.jpg infor.akce k odpadům,den země,mč praha 15,toulcův dvůr 1 !.jpg infor.akce k odpadům,den země,mč praha 15,toulcův dvůr 3!!.jpg p1010010.jpg

p1010003.jpg p1010012.jpg p4240006.jpg p4240009.jpg p14c.jpg slalom3.jpg


 

Další informace k vybraným akcím ke Dni Země na území hl.m. Prahy:


22. duben se slaví jako Den Země po celém světě od roku 1970, kdy jej poprvé vyhlásili američtí studenti. Cílem rozsáhlé kampaně tehdy bylo podpořit přijetí nových ekologických zákonů a docílit zvýšení státních výdajů na ochranu životního prostředí. Akce, které se v roce 1970 zúčastnilo několik milionů občanů, měla veliký ohlas a zahájila tak tradici oslav Dne Země – 22. dubna.
Česká republika se k tradici připojila v roce 1990.

 

Tisk 29.4.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 64671 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru