ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Souhrnné informace, statistika, využití území

Ochrana přírody a krajiny - tabulky


Tab. Přehled zvláště chráněných území města (stav od 4/2013, 91 ZCHÚ, při započítání dříve nezahrnuté NPP Černé rokle)

Pozn.:  S účinností od  15. 12.2013 je nově vyhlášena přírodní památka Milíčovský les a rybníky (nařízením RHMP č. 16 /2013)
S účinností od 1.12.2013 je nově vyhlášena přírodní rezervace Šance (nařízením RHMP č. 14/2013)
S účinností od 26.10.2013 je nově vyhlášená přírodní památka Petřín (nařízením RHMP č. 13/2013).

  Název Kat. OP Zřizovací předpis Rozloha [ha] Plán péče o ZCHÚ

1.

Baba

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

5,99

Plán péče pro roky 2010-2022

2.

Barrandovské skály

NPP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

11,38

PDF (vel. 936 kbyte)
příloha (vel. 3,9 Mbyte)

3.

Bažantnice v Satalicích

PP

Z

výnos MŠVU č. 91.629/51–IV/5, novela výnos MK ČSR č. 14.200/88 – SÚOP

15,90

plán péče pro roky 2010-2020

4.

Bílá skála

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

6,40

Plán péče pro roky 2009-2024

5.

Bohnické údolí

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb.NVP

5,11

plán péče pro roky 2010-2019

6.

Branické skály

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

8,17

plán péče pro roky 2010-2020

7.

Cihelna v Bažantnici

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

5,31

plán péče pro roky 2009-2018

8.

Cikánka I.

NPP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

4,54

9.

Cikánka II.

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

0,39

plán péče pro roky2010-2024

10.

Ctirad

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

6,53

plán péče pro roky2011-2020

11. Cyrilov PR V

vyhl. č. 1/1982, 5/1988 Sb. NVP a vyhláška ONV Praha – východ z 16. 2. 1990

91,17
(dle vyhlášky)

plán péče pro roky 2010-2020

12. Černé rokle NPP V usnesení č.262 Rady Středočeského KNV

13,30

(z toho na území Prahy cca 2,51 ha)

13. 

Čimické údolí

PP

V

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

8,42

plán péče pro roky 2010-2019

14. 

Dalejský profil

NPP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

23,66

PDF (vel. 392 kbyte)
příloha (vel. 2,1 Mbyte)

15. 

Divoká Šárka

PR

V

vyhl. č. 12/1964 Sb. NVP

25,22

plán péče pro roky2010-2024

16.

 

Dolní Šárka

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

6,15

plán péče pro roky 2010-2019

17.

Havránka

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

4,34

plán péče pro roky 2010-2021

18. 

Homolka

PR

Z

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

13,35

plán péče pro roky 2010-2019

19.

 

Housle

PP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

3,71

plán péče pro roky 2010-2024

20.

Hrnčířské louky

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

29,30

plán péče pro roky2010-2022

21.

Hvížďalka

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,48

PDF (159 kbyte)
orientační mapa (pdf, 384 kbyte)
ortofoto mapa (pdf, 233 kbyte)
parcelní mapa (pdf, 74 kbyte)
návrh na rozšíření (pdf)
protokol (pdf)
inventarizační průzkum 1990 (pdf, 1,7 Mbyte)

22. 

Cholupická bažantnice

PP

V

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

14,43

plán péče pro roky2009-2019

23. 

Chuchelský háj

PR

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

18,00

plán péče pro roky2010-2019

24.

Chvalský lom

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,70

Plán péče pro roky 2010-2024

25. 

Jabloňka

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

1,25

plán péče pro roky 2010-2019

26.

 

Jenerálka

PP

V

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

1,43

plán péče pro roky2010-2024

27.

Kalvárie v Motole

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

3,67

Plán péče pro roky 2010-2024

28. 

Klánovický les

PR

 

nařízení RHMP č. 3/2013

289,005

Plán péče pro roky 2013-2022

29. 

Klapice

PR

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

18,16

30. 

Královská obora

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP a nařízení č. 4/2006 Sb. hl. m. Prahy

90,89

Plán péče pro roky 2010-2019

31. 

Krňák

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

27,60

plán péče pro roky2010-2019

32. 

Ládví

PP

V

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

0,62

PDF (vel. 176 kbyte)
orientační mapa (pdf, 108 kbyte)
ortofoto mapa (pdf, 1,3 Mbyte)
parcelní mapa (pdf, 27 kbyte)

33.

 

Letenský profil

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,47

Plán péče pro roky 2010-2024

34.

Letiště – Letňany

NPP

V

vyhl. MŽP č. 184/2005 Sb.

50,98

35. 

Lítožnice

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

29,30

Plán péče pro roky 2010-2022

36. 

Lochkovský profil

NPP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

35,50

PDF (vel. 3,8 Mbyte)

37. 

Meandry Botiče

PP

V

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

4,31

plán péče pro roky 2010-2020

38. 

Milíčovský les a rybníky

PP

Z

nařízení RHMP č. 16 /2013

104,73

plán péče pro roky 2013-2022
NOVÉ!!!

39. 

Modřanská rokle

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

122,75

Plán péče pro roky 2011-2022

40. 

Motolský ordovik

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,90

Plán péče pro roky 2010-2024

41.

 

Mýto

PR

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

18,60

plán péče pro roky 2010-2020

42.

Nad Mlýnem

PP

V

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

3,89

plán péče pro roky2011-2020

43. 

Nad Závodištěm

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

22,85

plán péče pro roky2010-2019

44. 

Obora Hvězda

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

85,90

Plán péče pro roky 2012-2021

45. 

Obora v Uhříněvsi

PP

V

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

34,56

plán péče pro roky2009-2019

46. 

Okrouhlík

PP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

0,66

PDF (vel. 256 kbyte)
orientační mapa (pdf, 429 kbyte)
ortofoto mapa (pdf, 1 Mbyte)
parcelní mapa (pdf, 60kbyte)
porost (pdf, 57 kbyte)

47. 

Opatřilka – Červený lom

PP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

5,52

plán péče pro roky 2010-2024

48. 

Opukový lom Přední Kopanina

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP
a nařízení č. 13/2006 Sb. hl. m. Prahy

1,94

PDF (vel. 1 Mbyte)
nařízení (PDF, vel. 254 kbyte)

49.

 

Ortocérový lůmek

PP

Z

výnos MK ČSR č. 9.861/76

0,48

PDF (vel. 261 kbyte)
orientační mapa (pdf, 124 kbyte)
ortofoto mapa (pdf, 898 kbyte)
parcelní mapa (pdf, 53 kbyte)

50.

Pecka

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,90

Plán péče pro roky 2010-2022

51. 

Petřín

PP

 

nařízení RHMP č. 13/2013

52,67

plán péče pro roky 2013-2022 (PDF, 35 Mbyte)

52. 

Pitkovická stráň

PP

Z

výnos MK ČSR č. 13360/68-II/2

0,55

plán péče pro roky 2011-2020 (PDF, 1,1 Mbyte)
mapy (PDF, 3,5 Mbyte)

Archiv: PDF (vel. 2,4 Mbyte)

53. 

Počernický rybník

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

41,10

plán péče pro roky2010-2022

54. 

Podbabské skály

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

0,84

Plán péče pro roky 2010-2022

55. 

Podhoří

PR

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

8,43

Plán péče pro roky 2009-2018

56.

 

Podolský profil

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

2,70

plán péče pro roky2010-2024

57.

Pod školou

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

2,58

plán péče pro roky 2011-2020

Archiv. PDF (vel. 4,2 Mbyte)

58.

Pod Žvahovem

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

0,50

plán péče pro roky 2013-2022 (pdf, 2 Mbyte)
NOVÉ !!!!

59.

Požáry

NPP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

4,31

60.

Prameniště Blatovského potoka PP

plán péče pro roky 2009-2018

61.

Pražský zlom

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

0,35

Plán péče pro roky 2010-2022

62. 

Prokopské údolí

PR

V

výnos MK ČSR č. 25.533/78

101,00

PDF (vel. 9,7 Mbyte)

63.

 

Prosecké skály

PP

V

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

1,67

plán péče pro roky2010-2019

64.

Radotínské skály

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

27,64

plán péče pro roky 2010-2019

65. 

Radotínské údolí

PR

Z

výnos MK ČSR č. 8.200/75

98,52

66. 

Rohožník – lom v Dubči

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

3,37

PDF (vel. 298 kbyte)
orientační mapa (pdf, 334 kbyte)
ortofoto mapa (pdf, 2,3 Mbyte)
parcelní mapa (pdf, 182 kbyte)
porost (pdf, 74 kbyte)

67. 

Salabka

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

0,85

plán péče pro roky 2009-2019

68.

 

Sedlecké skály

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

8,75

plán péče pro roky2010-2024

69.

Skalka

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

10,60

plán péče pro roky2010-2019

70. 

Slavičí údolí

PR

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

38,00

plán péče pro roky2010-2019

71. 

Staňkovka

PR

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

4,70

PDF (vel. 2,7 Mbyte)

72. 

Střešovické skály

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

1,45

Plán péče pro roky 2010-2022

73.

 

Šance

PR

Z

nařízení RHMP č. 14/2013 (s účinností od 1.12. 2013)
(dříve vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP )

123,00

plán péče pro roky2013-2021

74.

Trojská

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

1,30

Plán péče pro roky 2010-2022

75.

U Branického pivovaru

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,66

Plán péče pro roky 2010-2022

76. 

Údolí Kunratického potoka

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

150,20

Plán péče pro roky 2010-2019

77.

Údolí Únětického potoka

PR

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

59,60

PDF (vel. 4,8 Mbyte)
plán péče pro roky 2011-2018

78.

U Hájů

PP

Z

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

6,60

plán péče pro roky 2010-2020

79.

U Nového mlýna

NPP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

12,30

PDF (vel. 1,9 Mbyte)

80.

U Závisti

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

0,70

plán péče pro roky2010-2022

81. 

Velká skála

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

1,80

plán péče pro roky2010-2019

82. 

V Hrobech

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,30

Plán péče pro roky 2012-2021

83.

 

Vidoule

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

8,65

plán péče pro roky2011-2020

84.

Vinořský park

PR

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

37,35

Plán péče pro roky 2010-2019

85.

 

Vizerka

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

3,10

Plán péče pro roky 2010-2022

86.

V Pískovně

PR

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

7,73

plán péče pro roky2011-2020

87.

Xaverovský Háj

PP

Z

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

97,30

plán péče pro roky 2010-2019

88.

 

Zámky

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

5,05

plán péče pro roky2010-2019

89.

Zlatnice

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

3,26

Plán péče pro roky 2010-2022

90.

Zmrzlík

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

16,10

plán péče pro roky 2011-2020
mapy (PDF, 3,8 Mbyte)
tabulka zásahů (PDF)

Archiv: PDF (vel. 837 kbyte)

 91.

Železniční zářez

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

0,55

Plán péče pro roky 2010-2022

Roztocký háj – Tiché údolí

PR

Z

Výnos MŠVU č. 100.988/51-IV/5, novela
výnos MK ČSR č. 14.200/88-SÚOP mimo
hl. m. Prahy, zasahuje pouze část 50 m OP

Legenda:
PP přírodní památka
PR přírodní rezervace
NPP National Nature Monument
OP ochranné pásmo
Z ochranné pásmo ze zákona, tj. 50 m
V ochranné pásmo vyhlášené

Celkem je na území HMP 90 zvláště chráněných území.

Kategorie PP – 67, kategorie PR – 15, kategorie NPP – 8

Pozn.:
1. října 2009 nabylo účinnosti nařízení o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, které schválila Rada HMP dne 18. 8. 2009.

Zdroj: OŽP MHMP

 

Tab. Přehled přírodních parků na území města (stav k 9/2012, 12 přírodních parků)

  Název Zřizovací předpis Rozloha [ha]

1.

Botič - Milíčov

vyhl. č. 3/1984 Sb. NVP

824,00

2.

Říčanka

vyhl. č. 3/1984 Sb. NVP

407,70

3.

Radotínsko - Chuchelský háj

vyhl. č. 8/1990 Sb. NVP

1 392,40

4.

Šárka - Lysolaje

vyhl. č. 8/1990 Sb. NVP

1 005,00

5.

Drahaň - Troja

vyhl. č. 8/1990 Sb. NVP

578,80

6.

Hostivař - Záběhlice

vyhl. č. 8/1990 Sb. NVP

423,10

7.

Rokytka

vyhl. č. 8/1990 Sb. NVP

136,50

8.

Modřanská rokle - Cholupice

vyhl. č. 3/1991 Sb. HMP

1 707,50

9.

Košíře - Motol

vyhl. č. 3/1991 Sb. HMP

354,40

10.

Klánovice - Čihadla

vyhl. č. 3/1991 Sb. HMP

2 222,80

11.

Prokopské a Dalejské údolí

vyhl. č. 7/1993 Sb. HMP

652,50

12. Smetanka Pozn.: 15.12. 2009 schválila Rada HMP nařízení hl.m. Prahy o zřízení přírodního parku Smetanka (viz Usnesení Rady HMP č. 2012 ze dne 15.12. 2009). Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2010.

150,1


Zdroj: OŽP MHMP

 

Tab. Památné stromy vyhlášené Odborem životního prostředí MHMP (stav k 8/2013, celkem 201 jedinců)

OOP Orientační název Druh k.ú. Parcela Obvod
[cm]
Výška
[m]
Počet

1

Dub uherský v Italské ulici

Quercus frainetto
Ten.

Vinohrady

2267/1

265

20

1

2

Jinan dvoulaločný v Královské oborě

Ginkgo biloba L.

Bubeneč

1772/1

350

22

1

3

Tis červený v Rajském dvoře u Františkánů

Taxus baccata L.

Staré Město

663

3 x 80

6,5

1

4

Dub letní v Dolních Chabrech

Quercus robur L.

Dolní
Chabry

541

350

24

1

5

Stromořadí lípy srdčité v ul.  Gagarinova

Tilia cordata L.

Suchdol

2383

120–220

11–13

19

6

Dva duby letní v Točné

Quercus robur L.

Točná

409

320, 260

21, 20

2

7

Dub letní v Klánovicích

Quercus robur L.

Klánovice

677

345

24

1

8

Dub letní Nad Výšinkou

Quercus robur L.

Smíchov

3690

345

23

1

9

Cedr atlaský Na Balkáně

Cedrus atlantica
Manetti ex Carr.

Vysočany

1919/1

200

14

1

10

Lípa srdčitá Na Šabatce

Tilia cordata L.

Komořany

687/1

360

16

1

11

Platan javorolistý u Velkopřevorského paláce

Platanus x aceri-
folia (Ait.) Willd.

Malá Strana

249

670

32

1

12

Platan javorolistý v zahradě Kinských

Platanus x aceri-
folia (Ait.) Willd.

Smíchov

3134

485

24

1

13

Dub letní v Nedvězí

Quercus robur L.

Nedvězí

245

335

17

1

14

Jasan ztepilý u školy v Bártlově ul.

Fraxinus
excelsior L.

Horní
Počernice

192

340

20

1

15

Platan javorolistý na Karlově náměstí

Platanus x aceri-
folia (Ait.) Willd.

Nové Město

2418/1

300

14

1

16

Kunratický dub letní

Quercus robur L.

Kunratice

862

410

16

1

17

Lípa srdčitá na Vídeňské

Tilia cordata L.

Krč

2998

330

18

1

20

Platan javorolistý na Kampě

Platanus x aceri-
folia (Ait.) Willd.

Malá Strana

778/1

450

30

1

21

Lípa srdčitá  u kostela ve Vinoři

Tilia cordata L.

Vinoř

309

405

18

1

22

Dub letní v Kunraticích „U Vesteckých“

Quercus robur L.

Kunratice

2362/1

360

17

1

23

Lípa srdčitá v Přední Kopanině

Tilia cordata L.

Přední
Kopanina

725

250

15

1

24

Lípa srdčitá u brány zámeckého parku

Tilia cordata L.

Kunratice

11/1

370

24

1

25

Lípa srdčitá v ul.  Krnská

Tilia cordata L.

Kbely

1771/1

330

19

1

26

Jasan ztepilý u kostela sv. Petra

Fraxinus
excelsior L.

Dubeč

2

350

21

1

28

Dub letní na návsi v Hostavicích

Quercus robur L.

Hostavice

914

340

19

1

29

Duby letní Na jelenách u Kunratického lesa

Quercus robur L.

Kunratice

862, 863/1

315–350

15–20

3

30

Duby letní na Pavím vrchu

Quercus robur L.

Smíchov

1487/1

280–400

13–18

3

31

Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích

T. cordata L. + T.
platyphylla Scop.

Satalice

76

300–510

18–21

4

32

Duby letní v pásu u Říčanky

Quercus robur L.

Uhřiněves

1756/1

220–400

20–28

33

Dub letní při ul.  Střelničná

Quercus robur L.

Kobylisy

2364/1

380

27

1

34

Duby letní ve Farské ulici

Quercus robur L.

Hostavice

8/1

300, 360

18, 20

2

35

Dub letní u samoty Nouzov

Quercus robur L.

Točná

845

320

20

1

36

Hrušeň obecná nad Zdíkovskou ulicí

Pyrus
communis L.

Smíchov

4221/1

295

16

1

37

Platan javorolistý v parku Jezerka

Platanus x aceri-
folia (Ait.) Willd.

Nusle

2387

460

29

1

38

Dub ve Švehlově sadě – ul.  K Horkám

Quercus robur L.

Hostivař

2241/1

390

22

1

39

Dub letní v ul.  U Malvazinky

Quercus robur L.

Smíchov

1813/1

265

15

1

40

Duby letní ve Ctěnickém háji

Quercus robur L.

Vinoř

704/1

260–425

30–35

11

41

Duby letní v Cholupické bažantnici

Quercus robur L.

Cholupice

342

420, 435

25

2

42

Lípa republiky v Krčské 205/24l

Tilia platyphylla
Scop.

Krč

1451

235

22

1

43

Dub letní v Řásnovce

Quercus robur L.

Staré Město

1027

265

23

1

44

Lípa srdčitá v Chabech

Tilia cordata L.

Třebonice

339

485

22

1

45

Velký dub letní na Císařském ostrově

Quercus robur L.

Bubeneč

1893/9

410

18

1

46

Dub letní v Modřanech

Quercus robur L.

Modřany

4400/152

308

20

1

47

Dub letní v Záběhlicích

Quercus robur L.

Záběhlice

22/1

460

26

1

48

Platan javorolistý v Podbabě 20/2523

Platanus aceri-
folia (Ait.) Willd.

Dejvice

4838

405

18

1

49

Dub letní v Dolních Počernicích

Quercus robur L.

Dolní
Počernice

303

550

25

1

50

Buky lesní v oboře Hvězda

Fagus silvatica L.

Liboc

1244, 1245

350, 475

30, 32

2

51

Dub letní u parku v Březiněvsi

Quercus robur L.

Březiněves

7

395

26

1

52

Dub letní za náměstím bří. Jandusů

Quercus robur L.

Uhříněves

169/1

410

25

1

54

Platan u sv. Klimenta

Platanus aceri-
folia (Ait.) Willd.

Nové město

322

335

28

1

55

Hrušeň obecná pod Vysokou cestou

Pyrus
communis L.

Braník

170

189

15

1

56

Hraniční dub Uhříněvského panství

Quercus robur L.

Uhříněves

1758/1,
1758/2

505

20

1

57

Duby na hrázi rybníku Homolka

Quercus robur L.

Újezd
u Průhonic

650, 653,
654/1, 654/2,
651/2

232–505

11–27

12

58

Skup. Jírovce maďal – obora Hvězda

Aesculus
hippocastanum L.

Liboc

1227/1

202–296

22

5

59

Dub zimní nad sz spojkou ve Hvězdě

Quercus
petraea (Matt)

Liboc

1227/5

345

22

1

60

Buk lesní při sz spojce v oboře Hvězda

Fagus silvatica L.

Liboc

1227/1

373

33

1

61

Buk proti Ruzyňské bráně – Hvězda

Fagus silvatica L.

Liboc

1227/1

306

37

1

62

Lípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích

Tilia cordata L.

Šeberov

862

375

12

1

63

Dub proti Lišovické ul. v Kunratické baž.

Quercus robur L.

Kunratice

1660/1

380

30

1

64

Dub proti altánu v Kunratické bažantnici

Quercus robur L.

Kunratice

1660/1

360

28

1

65

Olše lepkavá Sobín

Alnus glutinosa
(L.) Gaertn.

Sobín

272/1

270

12

1

66

Dub letní pod zemědělskou usedlostí

Quercus robur L.

Nedvězí

171/1

357

23

1

68

Dub nad altánem Satalické bažantnice

Quercus robur L.

Satalice

924

680

32

1

69

Dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích

Quercus robur L.

Pitkovice

112/1

342

19

1

70

Duby u Podleského rybníku

Quercus robur L.

Uhříněves

1674

257–565

15–23

8

71

Dub při úřadu M.Č. Praha - Křeslice

Quercus robur L.

Křeslice

4/4

349

22

1

72

Dub letní na hrázi Libockého rybníku

Quercus robur L.

Liboc

329

398

25

1

73

Duby letní u hájovny v Čimickém háji

Quercus robur  L.

Bohnice

607, 613

355, 493

32,5 28

2

74

Dub letní v Hrobech

Quercus robur  L.

Kamýk 1858/1, 890/2

346

18

1

75

Dub sev. Branišovské

Quercus robur

Točná 866/2

411

21

1

76

Lípa v Nedvězí Tilia cordata L. Nedvězí 162/1

497

23

1

77

Dub letní v Dienzenhoferových sadech

Quercus robur L.

Smíchov

31

350

17

1

78

Dub Karel

Quercus robur L.

Koloděje

32

710

12,5

1

79

Duby v lesoparku Na Cibulkách

Quercus robur L.

Košíře 1863/2, 2142/1,
1868/1

108-161

16-18

3

80

Dub letní v lesoparku Na Cibulkách

Quercus robur L.

Košíře 1872/1

394

19

1

81

Dub v Klánovicích

Quercus robur L.

Klánovice 320/1

299

25

1

82

Dub letní v Horních Počernicích

Quercus robur L.

Horní Počernice 2078/2

330

24

1

83

Jasan ve Strahovské zahradě Fraxinus excelsior L. Hradčany 255/1

510

37

1

84

Jinan na Novém Městě Ginkgo biloba L. Nové Město 562

246

25

1

85

Jasanová alej v Chodově Fraxinus excelsior L. Chodov 391/1, 251/5,
245/2, 251/5

202-254

16,5-22

9

86

Skupina dubů letních v Satalické oboře

Quercus robur L.

Satalice 924

502, 327

26, 24

2

87

Skupina dubů letních v ul. Mezivrší Quercus robur L. Braník 951/3

324, 302

25, 17

2

88

Dub v lesním porostu Kamýk

Quercus robur L.

Kamýk 1858/1

333

36

1

89

Dub letní v Kolovratech

Quercus robur L.

Kolovraty

377,351/2

341

30

1

90

Dub na sportovišti

Quercus robur L.

Dejvice 3211/3

371 v 1m

25

1

91

Skupina dubů v ul. Sládkovičova

Quercus robur L.

Krč 2869/1

216-272

21-26

4

92

Jilm vaz v Michelském lese Ulmus laevis PALL. Krč 2232/1

358

31

1

93

Lípa na Proseku u kostela Sv. Václava Tilia cordata MIIL. Prosek 1122

316

20

1

94

Dub s bizardním kmenem Na Cibulkách

Quercus robur L.

Košíře 1872/1

525

17

1

95

Dub letní v ul. Mezivrší Quercus robur L. Braník 951/3

237

22

1

96

Lípa u hasičské zbrojnice v Újezdu nad Lesy Tillia platyphylla SCOP Újezd n. Lesy 461/1

162

15

1

97

Duby v ul. V Lučinách Quercus robur. L  Hodkovičky 056/5, 1056

258-403

18-32

12

98

Dub v parku v Dolních Počernicích Quercus robur L. Dolní Počernice 1482

466

39

1

99

Skupina dubů na hrázi Počernického rybníka Quercus robur L. Dolní Počernice 1482

458,428

35, 32

2

100

Dub v polích mezi Točnou a Cholupicemi Quercus robur L. Točná 920/11

240

14,5

1

101

Dub v Podolí Quercus robur L. Podolí 418

368

23

1

102

Babyka v Seminářské zahradě Acer campestre L. Malá Strana 919/1

278

24

1

103

Jasan u Starokolínské Fraxinus excelsior L. Ujezd nad Lesy 737

465

27

1

104

Dub  v ul. Pod Labuťkou Quercus robur Libeň 2637/1

300

20

1

105

Dub v ul. Slavíčkova Quercus robur Bubeneč

702

260

25

1

106

Javor mléč  u zámečku v Krčském lese Acer platanoides L. Krč 15/2

354

24,5

1

107

Dub uherský u Palaty Quercus frainetto TEN. Smíchov 3715/1

335

24

1

108

Sekvojovce  michelském lese Sequoiadendron giganteum Michle 3179/14

335

35

2

110

Lípa v poli u Holyně Tilia cordata L. Holyně
Slivenec

322/50 
1744/2

225

12

1

111

Jasan v zámeckém parku v Čakovicích Fraxinus excelsior L. Čakovice 1270

630

34

1

112

Jinan v zámeckém parku v Čakovicích Quikgo biloba L. Čakovice 1270

383

26

1

113

Linda v poli u Satalic Populus alba. L. Satalice 641/1

668

22

1

Zdroj: OŽP MHMP

 

Tab. Přehled registrovaných významných krajinných prvků (stav k 12/2010, 27 reg. VKP)

Č.poř. Název Registrace Katastrální
území
Číslo parcely

1.

Čertův vršek

čj. MHMP-24283/
OŽP/V-489/99/St
ze dne 27. 9. 1999

Libeň

1999 (pás do vzdálenosti 20 metrů od
hranice s pozemky parc. č. 2098/1 a
2097/1 k.ú. Libeň v délce této hranice)
2097/1 (pás do vzdálenosti 10 metrů
od hranice s pozemkem parc. č. 2098/1
k.ú. Libeň v délce této hranice)
2098/1, 2447/1

2.

Botanická zahrada UK

čj. OŽP/17626/V/
379/99/Pra
ze dne 21. 4. 1999

Nové
Město

1580, 1582, 1584, 1586, 1590, 1579/1

3.

Středisko služeb
Hostivař

čj. OŽP-15982/98/
V-1678/99/St
ze dne 28. 9. 1999

Hostivař

1780/2

4.

K Vrtilce

čj. MHMP-5480/
OŽP/V-61/00/St
ze dne 21. 1. 2000

Písnice

55

5.

Křídový výchoz
Na vrchách

čj. MHMP-7328/
OŽP/V-112/00/Pra
ze dne 26. 4. 2000

Běchovice

1402

6.

Zamokřená louka
u Golfu

čj. MHMP-7329/
OŽP/V-113/00/Pra
ze dne 19. 4. 2000

Běchovice

1408

7.

Remízek u Stacha

čj. MHMP-7330/
OŽP/V-114/00/Pra
ze dne 19. 4. 2000

Běchovice

1442, 1443

8.

Step nad golfovým
hřištěm

čj. MHMP-23112/00/
OŽP/V-2014/99/Pra
ze dne 13. 9. 2000

Jinonice

1353/2 (část), 1353/3 (část)

9.

Mokřady U Paloučku

čj. MHMP-54745/
OŽP/V-949/00/Blh
ze dne 14. 8. 2000

Stodůlky

1177/34, 117746, 1177/47

10.

Topoly Červeno-
mlýnského potoka

čj. MHMP-57138/
OŽP/V-1004/00/Blh
ze dne 17. 10. 2000

Miškovice

324/1 mimo úzký východní výběžek
324/3, 324/4 (část), 327/1, 327/2,
327/3, 327/4, 327/5, 327/6,
327/7 (část), 327/8, 329/1

11.

Skalní útvar
u Podolského profilu

čj. MHMP-23114/00/
OŽP/V-2014/99/Pra
ze dne 12. 4. 2000

Podolí

1093/3 (část), 1093/2 (část),
1094/1 (část), 1120/4 (část)

12.

Společenstva křídových
pramenů Pod Císařkou

čj. MHMP-33173/
OŽP/V-1362/00/Pra
ze dne 31. 1. 2001

Smíchov

4672/1 (část)

13.

Mokřady Triangl

čj. MHMP-40050/
OŽP/V-710/00/Blh
ze dne 20. 2. 2001

Hostivař

1712 (část), 1717/1 (část),
1719/2 (část), 1725 (část), 1744,
1745, 1746, 1747, 1748, 1751/2,
1752/1, 1752/2, 1754, 1755, 1756,
1757, 1758, 2725/1 (část)

Strašnice

4499 (část), 4501/1 (část)

14.

Nivní porosty
V Dubinách

čj. MHMP-70878/
OŽP/V-1272/00/Blh
ze dne 26. 3. 2001

Kunratice

v katastru nemovitostí:
2361/1 (část) 2361/3, 2361/4, 2361/5,
2361/6, 2361/12, 2361/15, 2361/16,
2522/1 (část), 2522/4
v pozemkovém katastru
(zjednodušená evidence):
494, 495, 496, 497, 498/1, 498/2,
499, 542, 543, 576, 581, 582, 583,
589/1, 590/2, 591

15.

Řepská step

čj. MHMP-63633/00/
OŽP/V-1110/00/Pra
ze dne 6. 8. 2001

 

Řepy

1504/1 (část)

16.

Kolovratské vlhké
louky

čj. MHMP-80883/
OŽP/V-1403/00/Blh
ze dne 16. 1. 2002

Kolovraty

v katastru nemovitostí:
310/6, 310/4, 310/2, 324
v pozemkovém katastru
(zjednodušená evidence):
168/1, 169/1, 170, 171/1, 177/4, 177/5,
177/6, 177/7, 177/9, 177/10, 177/11,
177/12, 177/13, 177/14, 177/16, 177/17,
177/18, 177/19, 177/20, 177/21, 177/22,
177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27,
177/28, 177/29, 177/30, 177/31, 177/32,
17734, 177/35, 177/37, 177/38, 177/39,
189, 191, 193/1, 193/2

17.

Společenstvo
písnických vlhkých
luk U Safiny

čj. MHMP-060957/
2003/OŽP-VII-372/J
ze dne 17. 4. 2003

 

Písnice

1008, 1009, 1010, 1011, 1012

18.

Lesostep Pod Kuliškou

čj. MHMP-175816/
2003/OŽP-VII-1046/J
ze dne 14. 5. 2004

Dejvice

4669 (část), 4683, 4684, 4685 (část),
4686, 4702 (část)

19.

Skalní výchoz v Dolních
Chabrech s výskytem
křivatce českého

MHMP-57392/05/OZP-V-270/R-69/Pra ze dne 31.5.2005

 

právní moc

4.7.2005

Dolní
Chabry

348/1 (část), 348/7

20.

Lesostep Na Farkáně

SZn. S-MHMP-415039/2007/OOP-V-44/R-157/Pra
ze dne 15. 11. 2007

právní moc
7. 12. 2007

Radlice

316/1

21

Podmáčené louky v prameništi Svépravického potoka

čj. S-MHMP-061732/2008/OOP-V-51/R-13/Pra ze dne 14.3.2008

právní moc
10.4.2008

Horní Počernice

4204, 4209

22.

Stepní trávníky a lesostep nad Sklenářkou, k.ú. Troja

čj. S-MHMP-061714/2008/OOP-V-50/R-12/Pra ze dne 4.6.2008

právní moc
27.6.2008

Troja

1500 (část), 1501, 1502/1, 1502/2, 1503, 1504/3, 1507

23.

Step v Řeporyjích

čj. MHMP-258918/2008/OOP-V-243/R-58/Pra ze dne 11.7.2008

právní moc
6.8.2008

Stodůlky

2181/1 (část)

24.

Podmáčená louka pod rybníkem Jordánek

MHMP-366173/2009/OOP-V-214/R-63/Pra ze dne 20.8.2009

právní moc
16.9.2009

Šeberov

1448

25.

Černá rokle Vysočany

26.

Mokřad Běchovického potoka Běchovice

27.

Vyšehradská skála Vyšehrad

Zdroj: OŽP MHMP

 

Tab. Soustava NATURA 2000 na území hl.m. Prahy (12 EVL, rozšířený seznam platný od 3.11. 2009, podrobné informace na http://www.natura2000.cz)

Název  (odkaz na stránky NATURA2000.CZ) rozloha [ha] biogeografická oblast navrhovaná kategorie ZCHÚ Kód lokality
Praha - Letňany 75,167 kontinentální NPP - národní přírodní památka CZ0113774
Obora Hvězda 1,9125 kontinentální PP - přírodní památka CZ0113001
Praha - Petřín 52,5905 kontinentální PP přírodní památka CZ0113773
Blatov a Xaverovský háj 213,885 kontinentální CHKO - chráněná krajinná oblast, PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka CZ0110142
Milíčovský les 11,4163 kontinentální PP - přírodní památka CZ0113002
Radotínské údolí 109,444 kontinentální CHKO - chráněná krajinná oblast CZ0114001
Lochkovský profil 34,3074 kontinentální NPP - národní přírodní památka CZ0113005
Břežanské údolí 496,526 kontinentální PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka CZ0213779
Chuchelské háje /od 3.11. 2009/ 74,8212 kontinentální PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka CZ0110040
Havránka a Salabka /od 3.11. 2009/ 2,7348 kontinentální PP - přírodní památka CZ0110049
Kaňon Vltavy u Sedlce /od 3.11. 2009/ 34,7508 kontinentální PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka CZ0110154
Prokopské údolí /od 3.11. 2009/ 126,7728 kontinentální PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka CZ0110050

Zdroj: AOPK ČR

Pozn.:
významná část Břežanského údolí se nachází na území Středočeského kraje

Tisk 19.4.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 173716 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru