ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP

Zprávy o realizaci projektů podpořených v rámci grantové podpory pro oblast ŽP v roce 2009

1. kolo

(vyhlášené usnesením Rady hl.m. Prahy č. 227 ze dne 3.3.2009)

poř. číslo projektu žadatel název projektu číslo smlouvy přidělené finance závěrečná zpráva/zpráva o projektu
1 Sdružení za čistou Vltavu Čištění Vltavy na území hl.m. Prahy DAG/54/11/005071/2009 200 000 MS-word (35 kbyte)
6 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Informačně - poradenské centrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném životním stylu DAG/54/11/005105/2009 200 000 MS-word (52 kbyte)
7 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Ptačí budky v Toulcově dvoře – výroba a osvěta DAG/54/11/005112/2009 30 000 PDF (393 kbyte)
8 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Návrh a instalace herně-výukových prvků do areálu SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr  DAG/54/11/005108/2009 100 000 PDF (259 kbyte)
9 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Rekonstrukce povalového chodníku mokřadem Toulcova dvora DAG/54/11/005106/2009 78 000 PDF (274 kbyte)
14 01/04. ZO ČSOP "Botič Rokytka" Vydání sborníku NATURA PRAGENSIS sv. 20 DAG/54/11/005122/2009 100 000 MS-word (26 kbyte)
18 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Ekologická stopa školy jako praktický nástroj EVVO v Praze DAG/54/11/005087/2009 100 000 MS-word (516 kbyte)
20 Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. Napsání a vydání knihy o pražské přírodě s názvem: Toulky pražskou přírodou DAG/54/11/005244/2009 20 000 MS-word (4 Mbyte)
25 PROTEBE VČELÍ KRÁLOVSTVÍ  DAG/54/11/005102/2009 200 000 MS-word (363 kbyte)
26 PROTEBE VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI DAG/54/11/005101/2009 50 000 MS-word (413 kbyte)
37 Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody Kaňon Vltavy u Sedlece - průzkum evropsky významné lokality – 3. část: Sedlecké skály DAG/54/11/005119/2009 50 000 PDF (1,5 Mbyte)
41 MCN, o.p.s. Naučná stezka v Běchovicích DAG/54/11/005381/2009 100 000 MS-word (30 kbyte)
50 Dana Balcarová - Křišťál Mikroklima DAG/54/11/005246/2009 50 000 PDF (321 kbyte)
61 Ekodomov Dejte šanci bioodpadu 2009 DAG/54/11/005436/2009 100 000 PDF (1,2 Mbyte)
63 Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK) Ekolist.cz  DAG/54/11/005088/2009 100 000 MS-word (40 kbyte)
64 Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK) Zelená domácnost  DAG/54/11/005090/2009 100 000 PDF (933 kbyte)
68 Zelený kruh , o.s.  Osvětová kampaň za udržitelnou dopravu DAG/54/11/005033/2009 80 000 MS-word (48 kbyte)
69 Zelený kruh , o.s.  Ekofestival 2010 DAG/54/11/005034/2009 150 000 MS-word (463 kbyte)
77 Občanská inspirace Ekoinspirace pro předškoláky 2009-2010 DAG/54/11/005501/2009 50 000 PDF (795 kbyte)
80 OS Habeš Rekultivace veřejné zeleně ve Slivenci, Projekt záchrany a obnovy stromořadí v oblasti U Jezírka, 2.etapa DAG/54/11/005166/2009 100 000 MS-word (2,4 Mbyte)
108 MŠ Praha 4, Blatenská 2145  Zasadíme si svůj strom

neinvestiční dotace

18 000 MS-word (46 kbyte)
110 MŠ se speciálními třídami Duha „NAŠE  ZAHRADA“ 

neinvestiční dotace

100 000 MS-word (356 kbyte)
113 ZŠ Klíček, o.p.s. Třídíme odpad ve škole Klíček DAG/54/11/005499/2009 10 000 MS-word (285 kbyte)
116 Základní škola a mateřská škola, Ke Smíchovu 16, Praha - Slivenec  Podpora žáků školy v oblasti přírodovědného vzdělávání

neinvestiční dotace

150 000 MS-word (5,6 kbyte)
117 ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 GEOLOGICKÁ EXPOZICE

neinvestiční dotace

100 000 MS-word (1,6 kbyte)

 

2. kolo

(vyhlášené usnesením Rady hl.m. Prahy č. 949 ze dne 21.7.2009)

poř. číslo projektu žadatel název projektu číslo smlouvy přidělené finance závěrečná zpráva/zpráva o projektu
2 MERLIN Společnost ochrany dravců a sov Program EVVO: Mláďata - škola života DAG/54/11/005631/2009 230 000 MS-word (336 kbyte)
8 Občanská inspirace Ekodny na ZŠ a MŠ 2009 – 2010 DAG/54/11/005632/2009 50 000 MS-word (2,3 Mbyte)
17 ISES, s.r.o. Výsadba zeleně u ZŠ Mikoláše Alše a obnova lipové aleje DAG/54/11/005647/2009 50 000 MS-word (66 kbyte)
fotopříloha (MS-word, 1,4 Mbyte)
19 BeNice o.s. Lipová alej DAG/54/11/005671/2009 50 000 MS-word (33 kbyte)
20 Spokojená obec Revitalizace stromů ve starém centrálním parku - zlepšení stavu prostředí DAG/54/11/005582/2009 150 000 PDF (1,3 Mbyte)
22 TJ Sokol Dubeč Ozdravení zeleně vnitrobloku veřejného sportoviště objektu TJ Sokol Dubeč DAG/54/11/005602/2009 50 000 MS-word (319 kbyte)
26 Jan Albert Výchovný řez mladých alejových stromů podél vycházkových cest v MČ Kolovraty DAG/54/11/005645/2009 150 000 PDF (1,1 Mbyte)
29 Základní škola a mateřská škola, Ke Smíchovu 16, Praha - Slivenec  Podpora žáků školy v oblasti přírodovědného vzdělávání 

neinvestiční dotace

80 000 MS-word (6,8 kbyte)
30 Mateřská škola se speciálními třídami DUHA NĚMÉ  TVÁŘE  POMÁHAJÍ … 

neinvestiční dotace

28 000 MS-word (221 kbyte)
Tisk 28.1.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 62368 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru