ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Informační systém o ŽP > Indikátory udržitelného rozvoje

Hlavní město Praha bude znát svoji stopu

Hlavní město Praha se připojilo  k řadě  světových a českých měst, která se rozhodla posoudit svoji udržitelnost prostřednictvím ekologické stopy - ukazatele, který bývá také nazýván „zelené účetnictví“.

Ekologická stopa města, logo projektu

Města vedle peněz hospodaří i s dalšími cennými aktivy – přírodními zdroji. Ekologická stopa měří, kolik přírodních zdrojů obyvatelé a firmy na území města za rok spotřebovali a kolik odpadů vytvořili. Převádí je na plochy produktivní země, které jsou nutné k pokrytí všech potřeb města a  porovnává  je s plochami, které má město k dispozici. Ekologické účetnictví ukazuje, zda město hospodaří se „zeleným“ přebytkem či deficitem. Ekologická stopa odráží například množství a druhy spotřebované energie, dopravu obyvatel, novou výstavbu ve městě či způsob využití odpadů.

Ze světových měst si v nedávné době nechal ekologickou stopu stanovit například Londýn, Vídeň, Berlín, Hongkong či Calgary. Cílem iniciativy Ekologická stopa českých měst je získat co nejvíce českých  měst pro myšlenku stanovení a propagace ekologické stopy. Praha je jedním z prvních českých měst, které se k iniciativě připojilo a výsledky své ekologické stopy bude znát již v polovině tohoto roku.

Více informací o ekologické stopě města naleznete na www.ekostopa.cz/mesto nebo v článku Jak se ekologická stopa města počítá?


Svůj osobní vliv na planetu můžete posoudit výpočtem vlastní ekologické stopy na www.hraozemi.cz/ekostopa. Znamená to odpovědět na přibližně dvacet otázek, týkajících se vaší spotřeby – bydlení, dopravy, potravin a produkci odpadů.  Možná budete překvapeni, kolik planet bychom potřebovali, kdyby každý žil se stejnými nároky na přírodní zdroje jako vy. Dotazník vás zároveň navede ke krokům snižujícím ekologickou stopu.
Tisk 29.4.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 77976 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru