ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Lesní mateřské školy a lesní kluby pro děti v Praze

 lesní mateřské školky, ilustrační foto (převzato z publikace Ekoškolky a lesní mateřské školky, vyd. MŽP, 2010, autor Tereza Vošahlíková)

V průběhu posledních měsíců a v souvislosti s nedostatkem míst v klasických mateřských školách vzrostl zájem o alternativy a jiné možnosti jak zabezpečit vhodnou předškolní výchovu dětí v kolektivu vrstevníků. Rodiče mohou využít služeb různých Mateřských klubů, vznikají však také nové mateřské školy a zařízení školkového typu.
Z hlediska environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou velkým přínosem pro pražské předškoláky a jejich rodiče mateřské školy s výrazným ekologickým zaměřením, tzv. Ekoškolky a také lesní mateřské školy.

lesní mateřské školky, ilustrační obr

 

V hl. m. Praze je průkopníkem Mateřská škola Semínko, která je realizována v rámci Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Mateřskou školu Semínko založila již v roce 2003 Emilie Strejčková jako neziskovou organizaci, obecně prospěšnou společnost a od té doby velmi úspěšně funguje.
V září 2010 byla pod křídly MŠ Semínko na Toulcově dvoře pilotně otevřena také třída typu lesní mateřské školy Lesníček s kapacitou 15 dětí. Lesníček je první oficiální lesní školkou v Česku a v současné době probíhá pokusné ověřování jeho provozu ze strany Ministerstva školství.

V Praze v poslední době vzniká mnoho podobných zařízení, které nabízí rodičům a dětem vhodnou alternativu k mateřským školám v rámci předškolního vzdělávání.

 

Některé lesní mateřské školy a kluby v Praze

Dětský klub Šárynka

První dětský klub inspirovaný lesní mateřskou školou v Praze, provozován od září 2009. Děti pracují pod vedením dvou pedagogů, kteří uplatňují zásady Respektovat a být respektován a využívají principy Montesori a Waldorfské pedagogiky.
Provozovatel: Ekodomov, občanské sdružení
Adresa: V Podbabě 29b, Praha 6 -Dejvice
www.sarynka.cz 

dětský klub Šárynka, ilusrační foto


Lesníček při MŠ Semínko

Od září 2010 je v provozu třída Lesníček. Dětský klub Lesníček je inspirovaný lesní mateřskou školou, nabízí péči pro děti předškolního věku zaměřenou na harmonický, tělesný i duševní rozvoj dětí. Dětský dopolední klub je realizován v přírodním areálu Toulcova dvora, a v přilehlých přírodních lokalitách.
Provozovatel: Mateřská škola Semínko
Adresa: Středisko ekologické výchovy HMP Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař
http://www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/materska-skola/detsky-dopoledni-klub-lesnicek

lesníček - ilustrační foto


Lesní klub Cestička

Občanské sdružení Cestička vzniklo v Praze Vinoři z iniciativy sedmi rodin, které se rozhodly pro své děti a další zájemce vytvořit Lesní klub inspirovaný ideou lesních mateřských školek.
Provozovatel: Cestička o.s.
Adresa: Vinořský les, poblíž mateřského centra
http://lkcesticka.webnode.cz/

 

Prokůpek

Dětský lesní klub provozovaný v Prokopském údolí, je v provozu od dubna 2011. Komunikace s dětmi probíhá česky i anglicky.
Provozovatel: Občanské sdružení Prokůpek
Lokalita: Prokopské údolí, Praha 5
www.klubprokupek.cz

lesní dětský klub Prokůpek, ilustrační foto

 

V září 2011 zahajují provoz také dvě další nové lesní mateřské školky:

Lesní mateřský klub Mezi stromy

Nový mateřský klub s celodenním programem, který bude využívat ke svým aktivitám v maximální míře prostředí lesa. Zázemím mu bude opravený srub v zookoutku u hájovny v Chuchelském lese.
Provozovatel: Mezi stromy, o.s. ve spolupráci s Lesy hl.m. Prahy
Lokalita: u hájovny v Chuchelském háji
více v článku na ENVISu
www.mezi-stromy.cz

Lesní mateřský klub MEZI STROMY, ilustrační foto


Rozárka

Nová ekoškolka v Praze 4, vycházející ze zkušenosti Ekocentra Podhoubí. Při práci s dětmi kladen důraz na každodenní pobyt v přírodě, rozvoj dětí prostřednictvím hry a řízených činností (program začít spolu), základ jídelníčku tvoří sezónní a lokální potraviny doplněné bioprodukty.
Provozovatel: Ekocentrum Podhoubí, o.s.
Adresa: Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Praha 4 - Braník
více v článku na ENVISu
http://ekoskolkarozarka.drupalgardens.com

Ekoškolka Rozárka, maskot


Školka K2

Mateřská škola s integrovaným lesním programem. Od září 2011 zahajuje provoz lesní třídy.
Provozovatel: Klub K2, o.p.s.
Lokalita: poblíž Hostivařského lesoparku, K Horkám 40, Praha 15
www.klubK2.cz

 

Historie a myšlenka lesních MŠ

Lesní mateřská škola
Základy koncepce lesní mateřské školy vznikly v Norsku a ve Švédsku jako přirozená součást předškolní výchovy. Dnes je tento typ předškolní výchovy rozšířen v mnoha státech Evropy. Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, děti si hrají a „učí" se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání. Zásadou v lesních MŠ je menší počet dětí na pedagoga než je tomu v klasických MŠ. Optimální počet je patnáct až dvacet dětí doprovázených vždy nejméně dvěma dospělými.

Pozitiva
V přírodě je posilována nejen psychická odolnost, ale také odolnost manuální, tělesná. Také je pozitivně podporován duševní, citový a sociální vývoj dětí. Podstatnou věcí je, že pobyt venku posiluje imunitní systém a pomáhá k prevenci nemocí. Slouží i k prevenci úrazů, protidrogové prevenci, alergiím atd.

Hra v přírodě u dětí podporuje kreativitu, komunikační schopnosti, plánování, ale i neméně důležité prvky, jako sebedůvěru, vytrvalost, schopnost koncentrace. Prostředí děti inspiruje k tvůrčí činnosti, šikovnosti, rozvíjení fantazie. V přírodě je možné citlivěji prožívat a to všemi pěti smysly.

Problematikou Lesních mateřských školek se zabývá rovněž Ministerstvo životního prostředí ČR, k tomuto tématu vydalo MŽP publikaci Ekoškolky a lesní mateřské školy - manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol.

Ke stažení je na stránkách Ministerstva životního prostředí ZDE.

Více informací a odkazů k lesním mateřských školkám na internetových stránkách Asociace lesních mateřských škol  http://www.lesnims.cz

Zdroj textů: Asociace lesních mateřských škol (www.lesnims.cz) a Toulcův dvůr (www.toulcuvdvur.cz).

Tisk 23.5.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 55509 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru