ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

V Praze probíhá informačně - vzdělávací kampaň ke Dni Země 2012

22. duben se slaví jako Den Země po celém světě od roku 1970, kdy jej poprvé vyhlásili američtí studenti. Cílem rozsáhlé kampaně tehdy bylo podpořit přijetí nových ekologických zákonů a docílit zvýšení státních výdajů na ochranu životního prostředí. Akce, které se v roce 1970 zúčastnilo několik milionů občanů, měla veliký ohlas a zahájila tak tradici oslav Dne Země – 22. dubna.
Česká republika se k tradici připojila v roce 1990.

Více k oslavám Dne Země v ČR a ve světě na: http://www.earthday.org (oficiální stránky ke Dni Země/Earth Day/), http://www.denzeme.cz (webové stránky s informacemi o akcích ke Dni Země v ČR).


Hlavní město Praha pořádá, ve spolupráci s městskými částmi a dalšími společnostmi, v rámci oslav Dne Země již sedmým rokem informačně–vzdělávací kampaň pro veřejnost. Letos akce probíhá na území 21 MČ v termínu od 16. dubna do 18. května 2012.

 
 akce MHMP ke Dni Země, ilustrační foto

V jednotlivých městských částech bude v určený den od cca 10:00 do cca 18:00 v provozu informační stánek, na kterém budou probíhat všestranné informační aktivity k problematice ochrany životního prostředí v Praze. Nosným tématem bude problematika třídění a recyklace odpadů a v letošním roce také tématika energie v rámci vyhlášení Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny. K dispozici budou různé informační materiály týkající se problematiky odpadů, zeleně, využívání energie aj. Občané budou mít také možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob a sběrové techniky, popřípadě se podívat, jak funguje elektromobil či elektroskutr. Budou mít k dispozici barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů apod. nebo mohou shlédnout velkoformátovou mapu s vyznačenými chráněnými územími v Praze. Na každém stánku bude připraven bohatý program pro děti a dospělé, budou probíhat tématicky zaměřené hry a soutěže, realizované kvalifikovanými lektory Ekocentra Koniklec.

V rámci spolupráce se k akci připojily následující společnosti - Pražské služby a.s., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., SSI SCHÄFER s.r.o., EKO-KOM a.s., Asekol s.r.o., Elektrowin a.s. a Ekocentrem Koniklec, které budou mít pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí a informačních materiálů.

orientační mapka k akcím v jednotlivých MČ
orientační mapa - akce MHMP ke Dni Země

Dynamická mapa s popisem akcí v jednotlivých MČ
(na maps.google.cz)

odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012

 

Kde probíhá akce v nejbližších dnech: - 17.5. - MČ Praha 22, 18.5. - MČ Praha 5

 

Datum Městská část  Umístění stánku  Čas konání akce  Akce MČ  Aktivity  Podrobné informace na webu MČ, informační letáky aj. (postupně doplňováno) 
16. 4. 2012,
Pondělí
MČ Praha 17 prostor před ZŠ J.Wericha, Španielova 19/1111, Praha Řepy
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 17:00 - akce MČ, 10:00 – 18:00 MHMP ANO prezentace zajištěné MČ, elektroskutr, prezentace EKO-KOM informace ke Dni Země na webu MČ Praha 17
17. 4. 2012,
Úterý
MČ Praha 11 Travnatá plocha u stanice metra Opatov, KN 2031/265, směrem na Jižní město
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
13:00 – 18:00 - akce MČ, 10:00 – 18:00 MHMP ANO prezentace zajištěné MČ informace ke Dni Země na webu MČ Praha 11
18. 4. 2012,
Středa
MČ Praha 10 ul. Jabloňova, prostranství u obchodního centra Cíl
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00 - prezentace Elektrowin
19. 4. 2012,
Čtvrtek
MČ Praha 6 Vítězné náměstí-asfaltová plocha u výstupu z metra MHD BUS směr Suchdol, č.parcely 3998/9
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00 - elektroskutr
20. 4. 2012,
Pátek
MČ Praha 18 Letňany Obchodní centrum Letňany, před hllavním vchodem, vchod od bazénu, ul.Tupolevova
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00 -
21. 4. 2012,
Sobota
MČ Praha 12 volnočasový areál Freestyle Park Modřany, ul. Vltavanů, Praha 4 - Modřany
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
13:00 – 18:00 - akce MČ, 10:00 – 18:00 MHMP ANO prezentace zajištěné MČ, prezentace Elektrowin, prezentace EKO-KOM článek ke Dni Země na webu MČ Praha 12
23. 4. 2012,
Pondělí
MČ Praha 8 v ulici U Meteoru 6, na parkovišti před ÚMČ Praha 8 - Libeň
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
9:00 – 15:00 - akce MČ,
9:00 – 17:00 MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ, elektromobil, prezentace Elektrowin, prezentace IPODEC-ČISTÉ MĚSTO článek ke Dni Země na webu MČ Praha 8
24. 4. 2012,
Úterý
MČ Praha 14 prostor u stanice metra Rajská zahrada
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
 9:00 – 17:00 ANO prezentace zajištěné MČ, prezentace AV CZ odpadové hospodářství článek ke Dni Země na webu MČ Praha 14
25. 4. 2012,
Středa
MČ Praha-Libuš areál ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
9:30 – 11:30 - akce MČ,
9:00 – 13:00 MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ, elektrokolo
25. 4. 2012,
Středa
MČ Praha 4 Centrální park Pankrác, u kavárny Café Na půl cesty, Praha 4 – mezi ul. Milevská a Pujmanové
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
9:00 – 16:00 - akce MČ,
9:00 – 17:00 MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ, elektromobil, prezentace Elektrowin, prezentace EKO-KOM článek ke Dni Země na webu MČ Praha 4
26. 4. 2012,
Čtvrtek
MČ Praha 13 prostor u stanice metra Lužiny, při ul. Archeologická
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
13:30 – 16:00 - akce MČ, 10:00 – 18:00 MHMP ANO prezentace zajištěné MČ, elektroskutr, prezentace Asekol článek ke Dni Země na webu MČ Praha 13
30. 4. 2012,
Pondělí
MČ Praha 3 Nám. Jiřího z Poděbrad, naproti ZŠ č.7,8/1685
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00 - elektroskutr, prezentace Asekol, prezentace AV CZ odpadové hospodářství
 2. 5. 2012,
Středa
MČ Praha 7  Letenské sady – u Letenského zámečku 
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 17:30 - akce MČ, 10:00 – 18:00 MHMP ANO prezentace zajištěné MČ, prezentace EKO-KOM
 3. 5. 2012,
Čtvrtek
MČ Praha-Troja ul. Povltavská u lávky na Císařský ostrov a do Královské obory, pozemek p.č. 1593/1 k.ú. Troja
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00 - akce MČ, 10:00 – 18:00 MHMP ANO prezentace zajištěné MČ, prezentace EKO-KOM, prezentace IPODEC-ČISTÉ MĚSTO informace v časopise TROJA (č.4/2012, strana 5)
 4. 5. 2012,
Pátek
MČ Praha 20 ZŠ Ratibořická 1700/28, Praha 9 (prostor před školou-silnice a chodníky bez provozu) 
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
- akce MČ,
10:00 – 18:00
ANO prezentace zajištěné MČ, elektroskutr, prezentace EKO-KOM
10. 5. 2012,
Čtvrtek
MČ Praha 16 Nám. Osvoboditelů, Praha-Radotín, zóna pro pěší před nákupním střed. proti drogerii Teta
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00 - prezentace EKO-KOM
14. 5. 2012,
Pondělí
MČ Praha 21 park u ZŠ Masarykova, ul. Četnická, Újezd nad Lesy
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
Bude upřesněno - akce MČ, 10:00 – 18:00 MHMP ANO prezentace zajištěné MČ, elektroskutr, prezentace EKO-KOM
15.5.2012,
Úterý
MČ Praha 19 Kbely  ulice Žacléřská - parkoviště před Billou
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 17:00 - akce MČ, 10:00 – 18:00 MHMP ANO prezentace zajištěné MČ, elektromobil, prezentace Elektrowin, prezentace SSI SCHÄFER
16. 5. 2012,
Středa
MČ Praha 15 areál Parku Hostivař-horní parkoviště u hlavního vchodu do budovy, při ul.Švehlova, Praha 10
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00 - elektroskutr, prezentace EKO-KOM
17. 5. 2012,
Čtvrtek
MČ Praha 22 Nové náměstí v centru Uhříněvsi u autobusové zastávky, před budovou ÚMČ
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
akce MČ celý den,
10:00 – 18:00 MHMP
ANO prezentace zajištěné MČ, prezentace EKO-KOM
18. 5. 2012,
Pátek
MČ Praha 5 pěší zóna Anděl - Nádražní x Plzeňská
odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
10:00 – 18:00 - elektromobil, prezentace Elektrowin


další vybrané akce v Praze:


starší informace:

Tisk 16.4.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 32059 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru