ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Ovzduší > Souhrnné informace, statistika

Měřicí síť sledování kvality ovzduší

Aktuální seznam lokalit na území Prahy, kde se měří znečištění ovzduší
(na webových stránkách ČHMÚ)

 

Měřicí síť sledování kvality ovzduší 2011

Hodnocení imisní situace se opírá o data archivovaná v imisní databázi Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) České republiky. V tabulce jsou uvedeny stanice měřicí na území hl. m. Prahy, které přispívaly v roce 2011 svými údaji do imisní databáze ISKO. Aktualizace registrací lokalit včetně aktualizace měřicích programů na registrovaných stanicích v databázi ISKO je prováděna každoročně.
Rozložení stanic měřicích znečištění ovzduší na území hl. m. Prahy v roce 2011 a zastoupení monitorujících organizací vystihuje následující mapka.

Obr. Staniční síť sledování kvality ovzduší, Praha, 2011

Obr. Staniční síť sledování kvality ovzduší, Praha, 2011

Tabulka uvádí pro danou stanici vedle provozující organizace, klasifikace lokality i měřené veličiny.

Tab. Přehled měřicích lokalit v Praze (stav 2011)

Název Klasifikace Vlastník Kód měřicího programu Měřené veličiny

Pha1-nám. Republiky

B/U/C

ČHMÚ

AREPA

PM10; NO; NO2; NOx; meteo

Pha1-Národní muzeum

T/U/RC

ZÚ Praha

AMUZ0

TK v PM10

AMUZK

PM10; NO2

Pha2-Legerova (hot spot)

T/U/RC

ČHMÚ

ALEGA

PM10; PM2,5; NO; NO2; NOx; VOC; CO

Pha2-Riegrovy sady

B/U/NR

ČHMÚ

ARIEA

SO2; PM10; PM2,5; NO; NO2; NOx; O3

Pha4-Braník

T/U/R

ČHMÚ

ABRAA

PM10; NO; NO2; NOx

Pha4-Libuš

B/S/R

ČHMÚ

ALIB0

PM10; CO; TK v PM10

ALIB5

PM2,5; CO; TK v PM2.5

ALIBA

SO2; PM10; PM2,5; NO; NO2; NOx; O3; VOC; CO; meteo

ALIBD

VOC

ALIBM

PM10; NO2

ALIBP

PAH

ALIBV

VOC

Pha5-Mlynářka

T/U/RC

ČHMÚ

AMLYA

NO; NO2; NOy

Pha5-Řeporyje

B/S/RA

ZÚ Praha

ARER0

TK v PM10

ARERK

PM10; NO2

Pha5-Smíchov

T/U/RC

ČHMÚ

ASMIA

PM10; PM2,5; NO; NO2; NOx; O3; VOC; CO; meteo

ASMID

VOC

Pha5-Stodůlky

B/U/R

ČHMÚ

ASTOA

SO2; PM10; PM2,5; NO; NO2; NOx; O3

Pha5-Svornosti

T/U/IR

ZÚ Praha

ASVO0

TK v PM10

ASVOK

PM10; NO2

Pha6-Alžírská

T/U/R

ZÚ Praha

AALZ0

TK v PM10

AALZK

PM10; NO2

Pha6-Suchdol

B/S/R

ČHMÚ

ASUCA

SO2; PM10; NO; NO2; NOx; O3; meteo

Pha6-Veleslavín

B/S/R

ČHMÚ

AVELA

PM10; NO; NO2; NOx; O3

Pha8-Karlín

T/U/C

ČHMÚ

AKALA

SO2; PM10; NO; NO2; NOx

Pha8-Kobylisy

B/S/R

ČHMÚ

AKOBA

SO2; PM10; NO; NO2; NOx; O3; meteo

Pha9-Vysočany

T/U/CR

ČHMÚ

AVYNA

PM10; PM2,5; NO; NO2; NOx; O3

Pha10-Jasmínová

T/U/RI

ZÚ Praha

AJAS0

TK v PM10

AJASK

PM10

Pha10-Průmyslová

T/U/IC

ČHMÚ

APRUA

SO2; PM10; NO; NO2; NOx

Pha10-Šrobárova

B/U/RC

ASRO0

TK v PM10

ASRO5

TK v PM2.5

ASROM

PM10; PM2,5; NO2; CO

ASROP

PAH

Pha10-Vršovice

T/U/R

ČHMÚ

AVRSA

SO2; PM10; NO; NO2; NOx

Vysvětlivky:

ČHMÚ     Český hydrometeorologický ústav
ZÚ     Zdravotní ústav
VOC    těkavé organické látky
PAH    polycyklické aromatické uhlovodíky
BZN    benzen
TLN    toluen
SPM    prašný aerosol
TK    těžké kovy (zejména As, Cd, Ni, Pb)
meteo    Měření meteorologických prvků

Měřicí program (5. znak v názvu kódu měřicího programu):
A    automatizovaný měřicí program
K    kombinované měření
M    manuální měřicí program
0    měření těžkých kovů v PM10
5    měření těžkých kovů v PM2,5
T    měření těžkých kovů v SPM
P    měření PAH
D    pasivní dosimetr
G    měření PM (částic širokého velikostního spektra) přístrojem GRIMM


 

Klasifikace stanic podle evropského standardu pro výměnu informací (EoI)

Typ stanice

T – dopravní, I – průmyslová, B – pozaďová

Typ oblasti

U – městská, S – předměstská, R – venkovská

Charakteristika oblasti

R – obytná, C – obchodní, I – průmyslová, A – zemědělská, N – přírodní, RC – obytná-obchodní, CI – obchodní-průmyslová, IR – průmyslová-obytná, RCI – obytná-obchodní-průmyslová, AN – zemědělská-přírodní

 

Tato klasifikace stanic vychází z Rozhodnutí Rady 97/101/EC o výměně informací (EoI) a kritérií pro Evropskou síť kvality ovzduší EUROAIRNET. Požadavky plynoucí z Rozhodnutí Rady 97/101/EC a z rozhodnutí Evropské komise 2001/752/EC jsou závazné pro členské země EU. Další informace ohledně klasifikace stanic uvádí ročenka ČHMÚ „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2010“.

Stanice označené jako hot spot (dopravní) jsou orientované výhradně na dopravu a z toho vyplývající imisní zatížení. Tyto stanice splňují kritéria umístění vzorkovacích zařízení orientovaných na dopravu podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.  V Praze je jako hot spot (dopravní) klasifikována lokalita Praha 2 - Legerova.

Tisk 11.3.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 58735 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru