ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Aktivity města, krajská koncepce EVVO

V Praze probíhá tradiční informačně - vzdělávací kampaň ke Dni Země 2013

22. duben se slaví jako Den Země po celém světě od roku 1970, kdy jej poprvé vyhlásili američtí studenti. Cílem rozsáhlé kampaně tehdy bylo podpořit přijetí nových ekologických zákonů a docílit zvýšení státních výdajů na ochranu životního prostředí. Akce, které se v roce 1970 zúčastnilo několik milionů občanů, měla veliký ohlas a zahájila tak tradici oslav Dne Země – 22. dubna.
Česká republika se k tradici připojila v roce 1990.

Více k oslavám Dne Země v ČR a ve světě na: http://www.earthday.org (oficiální stránky ke Dni Země/Earth Day/), http://www.denzeme.cz (webové stránky s informacemi o akcích ke Dni Země v ČR).


Hlavní město Praha pořádá, ve spolupráci s městskými částmi a dalšími společnostmi, v rámci oslav Dne Země již osmým rokem informačně–vzdělávací kampaň pro veřejnost. Letos akce probíhá na území 22 MČ v termínu od 15. dubna do 17. května 2013.

akce MHMP a MČ ke Dni Země, ilustrační foto

V jednotlivých městských částech bude v určený den od cca 10:00 do cca 18:00 v provozu informační stánek, na kterém budou probíhat všestranné informační aktivity k problematice ochrany životního prostředí v Praze. Nosným tématem bude problematika třídění a recyklace odpadů a v letošním roce také tématika související s vodou v rámci vyhlášení Mezinárodního roku vodní spolupráce. K dispozici budou různé informační materiály týkající se problematiky odpadů, zeleně, vody, využívání energie aj. Občané budou mít také možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob a příslušné svozové techniky. Budou mít k dispozici barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů, kontaktů na svozové společnosti apod. nebo mohou shlédnout velkoformátovou mapu s vyznačenými chráněnými územími v Praze. Pro dospělé návštěvníky bude připraven zajímavý kviz s tematikou vody. Na každém stánku bude připraven bohatý program pro děti a dospělé, budou probíhat tématicky zaměřené hry a soutěže realizované kvalifikovanými lektory Ekocentra Koniklec. Řada městských částí se ke kampani připojuje také svým vlastním programem.
V rámci spolupráce se k akci připojily následující společnosti - Pražské služby, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., EKO-KOM a.s. a kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s, Ekolamp, s.r.o.  a Ecobat, s.r.o.), které budou mít pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí a informačních materiálů.

orientační mapka k akcím v jednotlivých MČ
Den Země 2013 v Praze - akce v jednotlivých MČ, orientační mapka (JPEG, rozl. 1417 x 1088 pxl)

Dynamická mapa s popisem akcí v jednotlivých MČ (na Mapy Google)

odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012

Kde probíhá akce v nejbližších dnech: 3.5. MČ Praha 1, 6.5. MČ Praha 7


 •  

                                  Datum Městská část Umístění stánku Čas konání akce Akce MČ Aktivity Podrobné informace na webu MČ, informační letáky aj. (postupně doplňováno)
                                  15.4.2013 MČ Praha 20

                                  ZŠ Ratibořická 1700/28, před školou -silnice a chodníky bez provozu, Praha 9 - Horní Počernice
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě

                                  10:00 – 18:00 prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s.
                                  16.4.2013 MČ Praha 13 prostor u stanice metra Lužiny, při ulici Archeologická
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  11:00 – 15:30 - akce MČ,
                                  10:00 – 18:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)
                                  17.4.2013 MČ Praha 6 Vítězné nám. - asfalt. plocha u výstupu z metra MHD BUS směr Suchdol, č.parc. 3998/9 k.ú. Dejvice
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 18:00 prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.
                                  18.4.2013 MČ Praha 4 Centrální park Pankrác, u kavárny Café Na půl cesty, Praha 4 – mezi ul. Milevská a Pujmanové
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  9:00 – 16:00 - akce MČ,
                                  9:00 – 17:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)
                                  20.4.2013 MČ Praha 12 volnočasový areál Freestyle Park Modřany, ul. Vltavanů, Praha 4 - Modřany
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  13:00 – 18:00 - akce MČ,
                                  10:00 – 18:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat) článek ke Dni Země na webu MČ
                                  22.4.2013 MČ Praha 8 v ulici U Meteoru 6 (Libeň), na parkovišti před ÚMČ Praha 8
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  9:00 – 15:00 - akce MČ,
                                  9:00 – 17:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s.
                                  22.4.2013 MČ Praha 17 prostor před ZŠ J. Wericha, Španielova 19/1111, Praha 6 - Řepy
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 17:00 - akce MČ,
                                  10:00 – 18:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.
                                  23.4.2013 MČ Praha-Libuš Sídliště Písnice - prostranství před prodejnou Albert, Libušská 400, Praha 4-Libuš
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  9:00 – 17:00 - akce MČ,
                                  9:00 – 17:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.
                                  24.4.2013 MČ Praha 10 Volnočasový areál - Park Gutovka, ul. Gutova, Praha 10
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  12:00 – 18:00 - akce MČ,
                                  10:00 – 18:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)
                                  25.4.2013 MČ Praha 14 prostranství před stanicí metra Rajská zahrada, Cíglerova, Praha 9 - Černý Most
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 16:30 - akce MČ,
                                  10:00 – 18:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
                                  26.4.2013 MČ Praha 21 Multifunkční sportoviště, ulice Četnická, Praha 9 -Újezd nad Lesy
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  9:30 – 17:30 - akce MČ,
                                  9:30 – 17:30 akce MHMP
                                  Upraveno!
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s. plakát (formát PDF, 5,2 MByte)
                                  29.4.2013 MČ Praha 22 Nové náměstí v centru Uhříněvsi u autobusové zastávky, před budovou ÚMČ Praha 22
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 18:00 - akce MČ,
                                  10:00 – 18:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s.
                                  30.4.2013 MČ Praha 3 Nám. Jiřího z Poděbrad, naproti ZŠ č. 7, 8/1685
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 18:00 prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)
                                  2.5.2013 MČ Praha 11 travnatá plocha u stanice metra Opatov, KN 2031/265, směrem na Jižní město
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  13:00 – 18:00 - akce MČ,
                                  10:00 – 18:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s.
                                  3.5.2013 MČ Praha 1 ulice V Celnici - u východu z metra, Praha 1 10:00 – 18:00 prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.
                                  6.5.2013 MČ Praha 7  Letenské sady- U Letenského zámečku, Praha 7
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 17:00 - akce MČ,
                                  10:00 – 18:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s.
                                  9.5.2013 MČ Praha 5 pěší zóna Anděl – Nádražní x Plzeňská, Praha 5
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 18:00 prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)
                                  13.5.2013 MČ Praha 16 Nám. Osvoboditelů, Praha 16-Radotín, zóna pro pěší před nákupním střed. proti drogerii Teta
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 18:00 prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.
                                  14.5.2013 MČ Praha 19  parkoviště před Billou - ulice Žacléřská, Praha 19 -Kbely
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 17:00 - akce MČ,
                                  10:00 – 18:00 akce MHMP
                                  ANO prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.
                                  15.5.2013 MČ Praha 18  Upraveno!
                                  Obchodní centrum Letňany, před hlavním vchodem, vchod od bazénu, ul. Tupolevova
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 18:00 prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s.
                                  16.5.2013 MČ Praha 15 areál Parku Hostivař - horní parkoviště u hlavního vchodu do budovy, při ul. Švehlova, Praha 10
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 18:00 prezentace zajištěné MHMP, dále prezentace: Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp, Ecobat)
                                  17.5.2013 MČ Praha-Troja travnatý pás pod zdí Trojského zámku, na cyklotrase A2, pozemek p.č. 1680/1 k.ú. Troja
                                  odkaz do dynamické mapy - akce ke Dni Země 2012 ukázat na mapě
                                  10:00 – 18:00 prezentace zajištěné MČ a MHMP, dále prezentace: IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., EKO-KOM a.s.

                                  další vybrané akce v Praze:


                                  starší informace:

                                  Tisk 22.4.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 34179 x
                                   
                                   
                                  Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
                                  Nahoru