ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Soutěž „Odpad je surovina“ pro pražské základní a střední školy

S finančním přispěním Magistrátu hl.m.Prahy a ve spolupráci s OIM MHMP, MŽP a CENIA odstartovalo počátkem roku občanské sdružení Arnika 1. kolo soutěže pro pražské střední a základní školy zaměřené na problematiku odpadů.

Šestiměsíční projekt, na který Magistrát hl.m.Prahy poskytl grant ve výši 150 000,- Kč byl rozdělený do tří částí - kol:

1) Odpady – skladky a spalovny
2) Odpady – recyklace a kompostování
3) Ekologicky šetrné výrobky a udržitelná spotřeba - prezentace

Žáci a studenti zodpověděli v každém kole 10 soutěžních otázek, které byly postupně zveřejněné na internetu. Kromě vědomostní části byla pro soutěžící připravena část praktická: exkurze do spalovny komunálního odpadu v Praze – Malešicích, ukázka recyklační linky na papír a elektrošrot v areálu svozové společnosti Pražské služby a.s., návštěva recyklační linky na plasty společnosti Sledge, s.r.o. v Tuklatech a prohlídka 1.kompostárny hl.m.Prahy v Malešicích na Praze 10 a skládky komunálního odpadu v Praze – Ďáblicích.

Pro soutěžící byla připravena řada zajímavých přednášek s tématy soutěže.

K dalším úkolům patřil průzkum, zda velké pražské firmy, banky aj. třídí odpady a používají ekologicky šetrné výrobky, napsat o tom tiskovou zprávu, spočítat ekologickou stopu své školy a také svoji vlastní.

Do soutěže se přihlásilo přes 380 studentů a pedagogů z 26 pražských základních a středních škol. Soutěžilo se ve skupinkách o počtu 5-7 členů + jeden konzultant (pedagog) což nebylo podmínkou.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Odpad je surovina“ proběhlo 22.června 2005 na Staroměstské radnici. Osmičlenná porota v čele s radním hl.m.Prahy RNDr.M.Gregarem vybrala vítěze soutěže z šesti nejúspěšnějších družstev, které postoupily do užšího kola. Vybrat vítěze nebylo snadné. Každé z šesti družstev jež prezentovalo před porotou výsledky své půlroční práce překvapilo svou originalitou a zajímavými nápady.

Porota nakonec vybrala jako vítěznou skupinu Gymnázium Jana Palacha z Prahy 1. Studenti vytvořili řadu výtvarných děl na téma recyklace odpadů, sepsali zajímavou reportáž o Malešické spalovně, prosadili na škole třídění odpadů a natočili působivý pětiminutový film o třídění odpadů. Odměnou jim byl týdenní pobyt v Krkonošském národním parku.

Konečné pořadí umístění družstev je následující:

1. místo: Gymnázium Jana Palacha (42 bodů)
2. místo: Gymnázium Jana Nerudy (39 bodů)
3. místo: Gymnázium Budějovická (30 bodů)
4. místo: STŠ Hl. m. Prahy (23 bodů)
5. místo: Gymnázium Jižní Město (21 bodů)
6. místo: Gymnázium Chodovická (13 bodů)

Šestiměsíční projekt „Odpad je surovina“ přinesl spoustu zajímavých výsledků od  vytvoření vlastních webových stránek, natočení filmu, sepsání tiskových zpráv, uspořádání ankety mezi spolužáky až po prosazení třídění odpadů na škole a vytvoření řady výtvarných prací s tématem odpady a kuriózních oděvních modelů z recyklovaných materiálů. Projekt také ukázal, že řadě studentům není přírodní prostředí a to jak se k němu chováme lhostejnou záležitostí. Studenti si kromě odborných znalostí k dané tématice ověřili, jak to na mnoha místech vpadá v praxi a projevili vynikající komunikační, organizační i výtvarné schopnosti.

Významný úspěch zaznamenal krátký film vítězného družstva s názvem „Odpady třídíme – přírodu chráníme“ vytvořený v rámci projektu, který byl nominován do soutěže XXXI. ročníku mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm 2005.

Projekt i jejich organizátoři dokázali, že se mládež dá získat pro dobrou věc – pro snahu nebýt lhostejný k věcem kolem nás a přispět každý svou troškou k tomu, aby se nám všem lépe žilo v souladu s čistou a zdravou přírodou.

Bližší informace o soutěži a kompletní fotogalerii naleznete na adrese občanského sdružení Arnika.


Na závěr soutěže byla uspořádána výstava „Odpad je surovina“, která na šesti prezentačních panelech shrnuje informace o půlročním ekovýchovném projektu. Zájemci mohli výstavu shlédnout v přízemí budovy Magistrátu hl.m.Prahy Odboru infrastruktury města - Řásnovka 8, Praha 1 od 15.11. do 15.12.2005.

odpad je surovina - výstava   odpad je surovina - výstava   odpad je surovina - výstava   odpad je surovina - výstava   odpad je surovina - výstava   odpad je surovina - výstava
Tisk 23.3.2006 | Miloš Cihelka | Přečteno: 17202 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru