ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

22. duben - Den Země

22. duben se slaví jako Den Země po celém světě od roku 1970, kdy jej poprvé vyhlásili američtí studenti. Cílem rozsáhlé kampaně tehdy bylo podpořit přijetí nových ekologických zákonů a docílit zvýšení státních výdajů na ochranu životního prostředí. Akce, které se v roce 1970 zúčastnilo několik milionů občanů, měla veliký ohlas a zahájila tak tradici oslav Dne Země – 22. dubna.
Také tento rok po celém světě nevládní organizace, vlády, učitelé a mnozí další plánují deklarovat, že jsou součástí něčeho neobyčejného: světového hnutí na ochranu naší planety, dětí a naší budoucnosti. Mottem letošních oslav bude ... .

Česká republika se k tradici připojila v roce 1990. Letos budou tak již posedmnácté po celé zemi probíhat nejrůznější akce, které se vztahují k ochraně životního prostředí, jako např. výsadby stromků, soutěže a hrátky pro děti, eko-jarmarky, výstavy, semináře a mnoho dalších. Na organizaci akcí ke Dni Země, které probíhají také v období před 22. dubnem i po něm, se z velké míry podílejí nevládní neziskové organizace, ale i státní správa, samospráva, školy a další.

další informace:


Vybrané akce v rámci oslav Dne Země v hl. m. Praze:

 

aktivity MHMP a dalších organizací:

informační akce mhmp - den země 2005Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy připravil u příležitosti svátku Dne Země sérii informačních akcí pro veřejnost k problematice odpadů.
Na území 14 městských částí Prahy proběhne od 10. do 28. dubna 2006 informační kampaň pro veřejnost k problematice třídění odpadů a jejich následného využívání (časový harmonogram - termíny konání akce v jednotlivých městských částech). Občané se budou moci seznámit s názornými ukázkami sběrných nádob a svozové techniky, diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit jako je papír, sklo, plasty, bioodpad a nápojové kartony, jak lze správně nakládat s nebezpečnými odpady, popřípadě co dělat s listím kaštanů napadených klíněnou jírovcovou apod. U informačního stánku si občané mohou vyzvednout zdarma různé informační materiály k odpadům (letáky, brožurky, ročenky aj.). Pro děti jsou připraveny malé mini popelničky, tištěné odpadové hry, plakáty, nafukovací balónky a jiné zajímavosti.
Informační akce je připravována ve spolupráci úřady daných městských částí a se svozovou společnosti Pražské služby a.s., která chystá na 22. 4. 2006 Den otevřených dveří přímo ve spalovně v Malešicích s řadou atrakcí pro děti i dospělé a dále na 20. dubna jízdu historickou tramvají spojenou s "výukou" třídění odpadů (pozvánka /soubor v PDF formátu, vel. 436 kByte/, jízdní řád tramvaje).

 

 

oslavy Dne Země v Toulcově dvoře

oslavy dne země 2006 v toulcově dvoře

Sobota 22. dubna, 10:00 - 18:00, Toulcův dvůr.
Pojďte s námi oslavit Den Země do Toulcova dvora. Děti mimo jiné čeká putování po celé planetě Zemi. Zábavnou formou se seznámí nejen se zvířecími obyvateli jednotlivých světadílů, ale zkusí si též vyrobit tradiční výrobky domorodých národů. Společně se také zamyslíme nad problémy, které trápí přírodu na celém světě. Na děti čeká spousta zážitků a drobná odměna. Stejně jako loni na vás dále čeká hudební minifestival a veletrh neziskových organizací a firem z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.
podrobné informace - http://www.toulcuvdvur.cz/program.asp#denzeme

 

pozvánka na Den Země v Centrálním parku na Lužinách

sdružení tereza - logoPřijďte oslavit svátek naší planety se Sdružením TEREZA v sobotu 22. dubna do Centrálního parku na Lužinách.
Festival je letos  zaměřen na téma „Domácí ekologie“ aneb „Země v našich rukou“. Na své si přijdou jak děti, tak všichni ostatní, kterým není lhostejné kde a jak žijí.
Program: 10 hravých stanovišť pro malé i velké, informační stánky o odpadech, šetrné domácnosti, domácích zvířatech a fair-trade, obchůdek s ekovýchovnými a dalšími materiály, zajímavé přednášky odborníků, prezentace dalších organizací k domácí ekologii.
Akci připravuje Sdružení TEREZA ve spolupráci s Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13. Dále spolupracují organizace: Ekodomov (www.ekodomov.cz), Fair-trade. (www.fairtrade.cz), Oživení (www.greenways.cz) a Zelený kruh (www.zelenykruh.cz).
Akce byla finančně podpořena MŽP ČR.
Sobota 22. 4. 2006  (od 10:00 do 17:30), Centrální park na Praze 13.
Bližší informace: Petra Šimonová, Kontakt: 224 816 868, petra.simonova@terezango.cz
Více informací o akcích: www.terezanet.cz

 

sdružení tereza - oslavy dne země (archiv) sdružení tereza - oslavy dne země (archiv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oslavy Dne Země v Praze 12

Ekocentrum Podhoubí pořádá i v letošním roce ve spolupráci s Odborem životního prostředí MČ Praha 12 a ZO ČSOP Koniklec oblíbenou akci pro veřejnost DEN ZEMĚ NA PRAZE 12. Svátek naší planety si letos připomeneme v sobotu 22. dubna, tedy přesně v den, který byl vyhlášen mezinárodním Dnem Země. Akce proběhne na okraji letiště Točná v Praze 12, kam se nejsnáze dostanete od konečné zastávky Komořany ulicí Revoluce, a dále značenou lesní cestou až na letiště Točná.
Program bude probíhat od 10 do 16 hodin. Vstup je pro všechny účastníky volný.
Pro děti i jejich rodiče bude připravena řada soutěží s ekologickou tematikou, zaměřených na problémy jednotlivých světadílů. Kromě soutěží bude pro návštěvníky zřízen i ekologický    info-stánek. V něm bude možné získat informace o problémech celé planety i praktických možnostech, jak může každý jednotlivec pomáhat našemu životnímu prostředí.
Podrobné informace, pozvánka

oslavy dne země v praze 12

 

další akce v Praze:

čtvrtek 20. dubna:

V Národním muzeu v Praze bude probíhat promítání ekologických filmů pro školy (s besedou o životním prostředí nad seriálem ABCD ekologie s Petrem Vackem a Martinem Slunéčkem) i pro veřejnost.

Velká jarní cyklojízda v Praze, kterou svým prohlášením podpořil ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Cyklojízda startuje v 18:00 z náměstí Jiřího z Poděbrad. Další informace na http://cyklojizda.ecn.cz a http://automat.ecn.cz.

Tisk 21.4.2006 | Jiří Stach | Přečteno: 33660 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru