ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Slavnostní vyhodnocení 12.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských školách

Pražské děti se i v letošním školním roce úspěšně zapojily do sběrových ekologických soutěží, které pořádá ve spolupráci a pod záštitou Magistrátu hl.m.Prahy akciová společnost České sběrné suroviny na základních, mateřských a speciálních školách.

Slavnostní závěrečné vyhodnocení soutěže s předáním cen a pohárů primátora hl.m.Prahy se uskutečnilo v úterý 20. června 2006 ve 14:00 hodin ve Velké zasedacím sále Magistrátu hl.m.Prahy.

Odměny získaly 3 nejlepší školy podle celkového množství nasbíraného papíru a další 3 nejlepší školy podle průměru na jednoho žáka. Současně byli odměněni i nejlepší účastníci doprovodných ekologických soutěží ve sběru plastových víček, hliníkových obalů a nápojových kartonů. Dále obdržely ceny 3 nejlepší školy vylosované v rámci motivačního a věrnostního programu

Soutěž probíhá již 12 let. V r.1994 se začala na základních školách sbírat tradiční sběrová surovina – papír a do soutěže se zapojilo 20 pražských základních škol, které nasbíraly celkem 105 362 kg starého papíru. S postupem let přibývalo soutěžících škol i sbíraných druhotných surovin.

Letošnímu 12. ročníku soutěže udělil záštitu i ministr životního prostředí RNDr.Libor Ambrozek. Tento ročník, pod názvem „Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin“, zaznamenal doposud největší počet soutěžících škol – 117 ze 122 přihlášených.

Celkem se sběru starého papíru ve školním roce 2005/2006 zúčastnilo 39 371 dětí, kterým se podařilo nashromáždit zatím rekordní množství papíru v historii soutěže - 1 480 470 kg. V průměru připadá na jedno dítě téměř 38 kg.

Nasbírané množství papíru na školách představuje 9 % z celkového množství vytříděného papíru v Praze za dané období a to zcela bez dopadu na rozpočet města. Navíc získává město finanční prostředky za vytříděnou surovinu od společnosti EKO-KOM a.s. Jednotlivé školy jsou také, kromě odměn za nejlepší výsledky, motivovány tržbami za odevzdaný papír. Pro informaci, vítězná škola s největším množstvím nasbíraného papíru získala tak pro svoji školu 104 774 Kč.

Vítězem letošní soutěže se staly Ratibořická 1700, Praha 9-Horní Počernice (podle množství nasbíraného papíru-110 820 kg) a ZŠ Mýtní 73, Praha 9-Běchovice (podle průměru na žáka–253 kg).

V doprovodných ekologických soutěžích se na 1.místě umístily ZŠ Pertoldova 3373, Praha 4 ve sběru plastových víček s množstvím 3 138 kg a ZŠ Strossmayerovo náměstí 4 z Prahy 7, kde žáci nasbírali 215 kg hliníku. Nejvíce nápojových kartonů nasbírala MŠ Omská 6/1354 z Prahy 10 – 100 kg.

Dětem z pražských škol se tak podařilo vrátit do recyklačního procesu 1 480 470 kg starého papíru, 28 250 kg plastových víček, 690 kg hliníkových obalů a 152 kg nápojových kartonů, celkem 1 509 562 kg cenných druhotných surovin.


Vedle cen byly nejlepším pražským školám předány poháry primátora hl.m.Prahy. Toto ocenění předal radní hl.m.Prahy pro životné prostředí RNDr.Miloš Gregar ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 - Horní Počernice. Žáci této školy se opravdu snažili a v I.kategorii podle celkového množství nasbíraného papíru daleko předběhli ostatní pražské školy. Nasbírali úctyhodných 110 820 kg starého papíru.

ZŠ Mýtní 73, Praha 9 obdržela pohár za nejlepší umístění ve II.kategorii, tj. podle nejlepšího průměrného množství nasbíraného papíru na jednoho žáka ( 253 kg).

Městské části Praha 1,6,8 a Praha 20–Horní Počernice předaly poháry starostů nejlepší škole daného regionu. Obdržely je tyto základní školy:

ZŠ Náměstí Curieových 2, Praha 1 - Pohár starosty městské částí Praha 1

ZŠ T.G.M., nám. Českého povstání 6, Praha 6 - Pohár starosty městské částí Praha 6

ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivická 1, Praha 8 - Pohár starosty městské částí Praha 8

ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 - Pohár starosty městské částí Praha 20 – Horní Počernice

Současně byl předán i pohár hejtmana Středočeského kraje, neboť soutěž probíhala paralelně i na území Středočeského kraje.

Ceny do soutěže věnovala vedle generálního partnera soutěže firmy Nestle Česko s.r.o. řada dalších firem (Tetra Pak ČR s.r.o., ČEZ a.s, Euro Waste a.s., Tesco Stores ČR a.s., Chiquita ČR s.r.o., ZOO Praha, aj.)

Mediální podporu soutěže v průběhu roku zajišťoval: Český rozhlas, TV Praha, TV Prima, Radio Relax, Večerník Praha , Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Listy hl.m.Prahy a Metro.

Letošnímu 12.ročníku soutěže udělil záštitu i ministr životního prostředí RNDr.Libor Ambrozek.

Významným projevem úspěšnosti sběrových ekologických soutěží byla nominace projektu a jeho ocenění v mezinárodní soutěži „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004“ (Business Leaders Forum), která probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Projekt získal zvláštní cenu za ekologickou výchovu.


Následující tabulky uvádí umístění pražských škol v soutěži v jednotlivých kategoriích.

 

Vyhodnocení pražských ZŠ

(sběr papíru)

Kategorie  Základní školy

I.

 Podle celkového množství 

1. ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9
2. ZŠ Mýtní 73, Praha 9 - Běchovice
3. FZŠ Chodovická 2250, Praha 9

   II.  

Podle průměru na žáka

1. ZŠ Mýtní 73, Praha 9 - Běchovice
2. MŠ Kurandové 669, Praha 5
3. ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9

 

(sběr plastových víček)

Kategorie  Základní školy

I.

 Podle celkového množství 

1. ZŠ Pertoldova 3373, Praha 4
2. ZŠ Ohradní 1366, Praha 4
3. FZŠ Umělecká 8, Praha 7

   II.  

Podle průměru na žáka

Ceny získaly ZŠ Středočeského kraje neboť soutěž probíhá paralelně se soutěží v Praze
 
 

 

(sběr hliníku)

Kategorie  Základní školy

I.

 Podle celkového množství 

1. ZŠ Strossmayerovo nám.4, Praha 7
2. ZŠ a MŠ Mendíků 1, Praha 4
3. Cenu získala ZŠ Středočeského kraje neboť soutěž probíhá paralelně sw soutěží v Praze

   II.  

Podle průměru na žáka

1. Cenu získala ZŠ Středočeského kraje neboť soutěž probíhá paralelně sw soutěží v Praze
2. ZŠ Strossmayerovo nám.4, Praha 7
3. ZŠ a MŠ Mendíků 1, Praha 4

 

(sběr papíru - motivační program)

Kategorie  Základní školy

I.
Slosování škol, které splnili stanovený limit soutěže (30 tun nebo 30 kg na žáka)

1. Cenu získala ZŠ Středočeského kraje neboť soutěž probíhá paralelně sw soutěží v Praze
2. ZŠ Gutova 1987, Praha 10
3. Cenu získala ZŠ Středočeského kraje neboť soutěž probíhá paralelně sw soutěží v Praze

 

(sběr papíru - věrnostní program)

Kategorie  Základní školy

I.
Podle účasti v 11. a 12. ročníku soutěže

1. FZŠ Chodovická 2250, Praha 9
2. Cenu získala ZŠ Středočeského kraje neboť soutěž probíhá paralelně sw soutěží v Praze
3. ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivnická 1, Praha 8


 FOTOGALERIE (fotografie z minulých ročníků soutěže)


Přehled jednotlivých ročníků soutěže ve sběru starého papíru

Školní rok

Počet přihlášených škol

Množství sebraného papíru (kg)

1994 / 1995

20

105 362

1995 / 1996

39

375 665

1996 / 1997

54

391 251

1997 / 1998

42

426 161

1998 / 1999

62

749 039

1999 / 2000

73

977 438

2000 / 2001

69

849 550

2001 / 2002

77

 961 920

2002 / 2003

69

 956 720

2003 / 2004

95

1 215 500

2004 / 2005

104

1 315 950

2005/2006

117

1 480 470

Tisk 20.7.2006 | Miloš Cihelka | Přečteno: 18798 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru