ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Celostátní studentská soutěž "Odpad jako surovina"

Projekt je určen pro středoškolské studenty a žáky. Uskuteční se formou soutěže pětičlenných skupin od října 2006 do února 2007 ve všech regionech České republiky.
Podobná akce proběhla již v předloňském školním roce pro pražské studenty a setkala se s velkým ohlasem. Výsledkem bylo několik velmi zajímavých filmů, webových stránek nebo výstav. Film vítězného družstva se zúčastnil soutěže prestižního festivalu. Řada studentů prosadila třídění odpadu na svých školách.logo odpad jako surovina.jpg


Účelem soutěže je podpořit třídění odpadu na školách a ve městech a zvýšit zájem studentů i ostatní veřejnosti o ekologicky šetrné výrobky a služby. Cílem je také naučit studenty pracovat s veřejně přístupnými daty o životním prostředí, a mimo jiné přispět i k tomu, aby veřejnost měla lepší informace o kvalitě životního prostředí ve svých obcích. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci studentů se svými učiteli a řediteli škol, a také s pracovníky úřadů a představiteli místních samospráv.

ARNIKA ORIGINAL 1.jpg

Výhrou pro tři nejlepší týmy bude týdenní pobyt v Národním parku Šumava a předplatné zeměpisného a cestopisného měsíčníku "Lidé a Země". Vítězná družstva určí porota tvořená zástupci partnerů projektu a spolupracujících organizací. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v dubnu 2007 za účasti ministra životního prostředí.

Projekt má vlastní internetové stránky, kde najdou studenti všechny potřebné informace: www.odpadjakosurovina.cz

Kontakt:
Mgr. Milan Návoj, koordinátor projektu,
mobil: 731 289 939,
email: soutez@arnika.org


Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí.
Partneři projektu jsou: Hlavní město Praha, Provident Financial s.r.o., Ruční papírna Velké Losiny a.s.
Mediální partner: Lidé a Země.
Projekt připravilo sdružení Arnika ve spolupráci s organizacemi: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, VÚV T.G.M. – Centrum pro hospodaření s odpady, Správa NP a CHKO Šumava, Gymnázium Jana Palacha Praha a sdružení Ekodomov.
Tisk 27.9.2006 | Miloš Cihelka | Přečteno: 18785 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru