ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražská příroda - známá, neznámá

Trasa č.1: Na Farkách - Kobylisy aneb Z doby kamenné k Salesiánům

trasa Na Farkách-Kobylisy, ilustrační foto (PP Velká skála) náhledová mapka trasy (po kliknutí orientační mapka)
Pražská příroda - známá, neznámá, Trasa č.1 - Bohnice-Kobylisy, náhled

Průběh trasy | Úvod | Popis trasy | Zajímavosti | Zhodnocení trasy pro cyklisty | Fotogalerie | Zpět na přehled tras ]


Úvod:

Nenáročný výlet vás provede překvapivými přírodními scenériemi, zcela mimo rušný provoz velkoměsta, na které budete jen shora rozhlížet, a výhledy to budou velmi pěkné.

RODINY S KOČÁRKY RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIOŘI CYKLISTÉ

Částečně vhodná trasa.

Problematické úseky: v okolí pramene Haltýř a cesta přes Velkou skálu – úseky lze vynechat a objet.

Jediným problematickým místem je pro osoby s omezenou pohyblivostí cesta po hřebenu Velké skály, úsek lze pohodlně obejít po poli.

Úsek v okolí Haltýře je schůdné, ale v krátkém úseku překonává větší stoupání.

Trasa jako celek není na kole průjezdná.

Problematické úseky: v okolí pramene Haltýř a cesta přes Velkou skálu – úseky lze vynechat a objet.


Průběh trasy:

Na Farkách – PP Salabka - horní část Pražské botanické zahrady – PP Velká skála – ulice K sadu – Kobyliské náměstí.

Délka trasy je přibližně 8 km.

 

Popis trasy:

km  Místo  Zajímavosti
 0 km

konečná autobusu Poliklinika Mazurská

Začátkem trasy je konečná městských autobusů Poliklinika Mazurská. Další cesta vede stále rovně, až na konec ul. Mazurské. Zde je vhodné udělat odbočku vpravo a za panelové domy, kde se nachází Archeopark Na Farkách. Celá odbočka, tam i zpět je dlouhá asi 1 km. Od něj je možné zpět pokračovat po chodníku, po levé straně budete mít panelové domy a záhy se napojíte na klidnou ulici Na Farkách, která posléze odbočuje kolmo vpravo


Archeopark Na Farkách

 1,5 km

ul. Na Farkách

Ulice Na Farkách odbočuje vpravo a končí před zahradou, třešňovkou, kde se tyčí tři mohutné menhiry. Další cesta vede vlevo do lesa a obloukem skrz něj se dostanete na širší cestu, která ústí na starou asfaltku nad novou komunikací ul. K Bohnicím. Zde odbočte vlevo do mírného kopce, na konci se pokračujte po pěšince okolo usedlosti Pazderka.

 
menhiry
usedlost Pazderka
 1,9 km

usedlost Pazderka

Po pěšince obejděte opravenou usedlost a kolmo přejděte ul. K Pazderkám do jednosměrné ul. Na  Pazderce, která vám poskytne více klidu v další cestě. Po pravé straně můžete sestoupit k Přírodní památce Salabka. Chodník vás pohodlně dovede k vstupu do lesa po pravé straně, zde se napojíte na naučnou stezku.

 
Přírodní památka Salabka
 2,5 km

do lesa

Vstupujete po asfaltové cestě do lesa, kde prochází řada cest a Naučná stezka přírodním areálem Botanické zahrady. Další pokračování cesty je na vás, ale jistě využijte procházku a poučení, které vám naučná stezka nabízí. Pokud chcete pokračovat dále co nejkratší cestou, sledujte značky k parkovišti.

 
Naučná stezka přírodním areálem Botanické zahrady
 3,5 km

parkoviště

Vstup do parkoviště, které se směrem vlevo obchází, stále sledujte značku naučné stezky, která jde až na konec oplocení parkoviště.

 
 3,8 km

rozcestí za parkovištěm

Konec oplocení parkoviště a rozcestí. Naučná stezka sestupuje do údolí, vy můžete pokračovat přímo lesem podél rušnější ul. K Pazderkám. Po pravé straně je PP Havránka, ke které směřuje naučná stezka. Jak přímá cesta, tak i naučná stezka se spojí před Velkou skálou.

 
PP Havránka
 4,3 km

Velká skála

Konec lesa, došli jste na okraj rozsáhlé louky. Po levé straně je lesík, který skrývá PP Velká skála, přes hřeben vede pěšinka, případně jej můžete obejít po jeho pravé straně po louce.

 
PP Velká skála
 4,8 km

konec Velké skály

Na konci hřebenu Velké skály sejděte dolů přes celou louku k rodinným domkům a tím u k ulici Pod Havránkou.

 
 5,3 km

ulice Pod Havránkou

V ulici Pod havránkou pokračujte vlevo po klidné asfaltové komunikaci, která vás provede zapomenutou starou třešňovkou a zahrádkářskými koloniemi dovede do ulice K Sadu.

 
6,3 km

ulice K Sadu

Po levici budete mít tenisové kurty a zanedlouho dojdete do ulice Písečné, která se změní na ulici Na Šutce. To již jdete městskou, ale klidnou zástavbou až na konec trasy.

7,4 km

Salesiánské centrum

Z ulice Na Šutce odbočte vlevo do uličky U dětského domova, která vás dovede na Kobyliské náměstí a k Salesiánskému centru, nedaleko kterého je vstup do stanice metra Kobylisy na lince C.


Salesiánské centrum
stanice metra Kobylisy


Zajímavosti na trase:

 1 km  Archeopark Na Farkách
 Vstupní brána do archeoparku  Velice pěkná a udržovaná lokalita na místě neolitického sídliště, kde se následně vystřídaly další kultury, poslední osídlení končí na konci doby laténské, to je do 50 let před n. l. V nedávných letech zde vznikla rekonstrukce dřevěného opevněné s bránou. Z okraje plošiny je působivý výhled na Prahu.

 

1,5 km

 Menhiry Na Farkách

 Menhiry Na Farkách Tři novodobé kameny vztyčené v roce 2008 jsou vyzdobeny kosmogramy od Marko Pogačnika. Menhiry mají působit na oslabená místa okolní krajiny a přinášet sem pozitivní energii.

 

1,9 km

Usedlost Pazderka
 Usedlost Pazderka Velice pěkná a udržovaná lokalita na místě neolitického sídliště, kde se následně vystřídaly další kultury, poslední osídlení končí na konci doby laténské, to je do 50 let před n. l. V nedávných letech zde vznikla rekonstrukce dřevěného opevněné s bránou. Z okraje plošiny je působivý výhled na Prahu.

 

1,9 km Přírodní památka Salabka
 Přírodní památka Salabka Území o rozloze 0,85 hektaru je tvořeno příkrým svahem s porostem vřesu. Právě vřes a navazující stepní porosty s charakteristickou faunou jsou od roku 1982 předmětem ochrany.

 

2,5 km  Naučná stezka
 Lesní xylofon na trase naučné stezky Naučná stezka (NS) přírodním areálem v okolí Pražské botanické zahrady je vhodným doplnění této vycházky. Trasa NS tvoří okruh a naleznete na ní řadu zajímavých, ale i hravých zastávek.

 

3,8 km  Přírodní památka Havránka
  Přírodní památku tvoří dvě části: údolí Haltýře a Pustá vinice, společně mají rozlohu 4,2 hektaru a jsou chráněny od roku 1982. naleznete zde lesostepi a vřesoviště, ale také mokřady s pramenem a květnaté trávníky. Prochází tudy trasa naučné stezky.

 

4,3 km  Přírodní památka Velká skála
 Velká skála Pozoruhodný kamenný útvar, tvořící významný výškový bod nad Prahou. Skála je tvořena asi 500 metrů dlouhým a 40 až 50 metrů širokým buližníkovým tělesem. Původně šlo o ostrov v prvohorním a druhohorním moři, který dnes tvoří ostrov nad naší metropolí.

 

7,3 km  Salesiánské centrum
  Nedaleko od výstupu ze stanice metra stojí komplex budov, který vznikl před druhou světovou válkou jako salesiánský chlapecký domov. Po roce 1997 došlo k rozšíření areálu a v roce 2000 zdejší kostel vysvětil arcibiskup Miloslav Vlk.

 

7,4 km  Stanice metra Kobylisy
 

Jedná se o první raženou jednolodní stanici pražského metra. Vlaky metra sem od Vltavy překonávají 112 výškových metrů a podjíždí řeku pomocí dvou tubusů, které byly na břehu vybetonovány a následně do rýhy v korytě řeky vsunuty


Zhodnocení trasy pro cyklisty:

Popisovanou trasu lze z větší části projet na kole pohodlně. Největší terénní problémy na cyklisty čekají, pokud se rozhodnou důsledně projet naučnou stezku a pokud se pustí do přejezdu Velké skály, kde není cesta pro běžného cyklistu. Naopak klidné ulice Na Farkách a Pod havránkou, lze pro jízdu na kole doporučit.

Tisk 7.1.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 63427 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru