ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražská příroda - známá, neznámá

Trasa č.9: Řepy - Dejvice aneb Přes Bílou horu na Babu

trasa ŘEPY - DEJVICE, ilustrační foto (Libocký rybník) náhledová mapka trasy (po kliknutí orientační mapka)
Pražská příroda - známá, neznámá, Trasa č.9 - Řepy-Dejvice, náhled

Úvod | Průběh trasy | Popis trasy | Zajímavosti | Zhodnocení trasy pro cyklisty | Fotogalerie | Zpět na seznam tras ]


Úvod

Příjemná trasa vám představí především méně známé zelené lokality Prahy, ale i známější, zde však jejich méně navštěvovanou část. Na trase je rovněž řada historicky zajímavých míst a několik pozoruhodných výhledů na Prahu.

RODINY S KOČÁRKY RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIOŘI CYKLISTÉ

Trasa není především ve své první části pro kočárky vhodná. Bezproblémová část začíná až od ul. K. Hájům.

Trasu mohou absolvovat i rodiče s malými dětmi, stejně i senioři trasu zvládnou s určitými malými komplikacemi.

Trasa vhodná i pro jízdu na kole.

Problémy čekají na opravdu krátkých úsecích, např. při výstupu z ul. Jeremiášovy.


Průběh trasy

Sídliště Řepy – Bílá Hora – Hvězda – Libocký rybník – Veleslavín – Hanspaulka – Baba – Dejvice

Celá trasa i s odbočkami je dlouhá do 20 km a samozřejmě umožňuje zkrácení nebo rozdělení na více úseků.

 

Popis trasy:

km  Místo  Zajímavosti
0 km

sídliště Řepy

Trasu začnete na konečné tramvají uprostřed sídliště Řepy, odkud pokračujte ulicí s neobvyklým jménem Na chobotě.


 

 0,3 km

odbočka

Ulice Na chobotě zde odbočuje vpravo, jděte až na její konec.

 
 0,9 km

klášter

Před vámi je velká bílá budova kláštera Boromejek, před kterým odbočíte vpravo a budete procházet ulicí Žlalanského, která vede takřka vesnickou zástavbou starých Řep.

 klášter Boromejek
 1,5 km

kostel

Po levé straně stojí malý kostel sv. Martina, pokračujte stále po ulici Žalanského.

 kostel sv. Martina
2,0 km

hřbitov

Míjíte hřbitov v Řepích, který rozhodně stojí za prohlídku. Odtud stále rovně po Žalanského.

 
 2,3 km

ul. Slánského

Přejděte kolmo rušnou ulici Slánského a pokračujte rovně klidnou ulicí Čistovickou až do ulice s alejí Na bělohorské pláni

 
 3,2 km

Karlovarská ulice

Opět máte před sebou rušnou komunikaci, kterou kolmo přejděte. Na protější straně, mírně vpravo, je areál kláštera s kostelem Panny Marie Vítězné. Cestou rovně dojdete před volnou plochu s mohylou uprostřed.

 kostel Panny Marie Vítězné
 3,7 km

Bílá hora

Jste na památném místě, na Bílé hoře. Přes mohylu vede pěšinka, kterou se dostanete do ulice Řepské, kolem Aleje Českých exulantů s dětským hřištěm pokračujte dolů ulicí Chrášťanskou.

 Bílá hora
4,7 km

obora Hvězda

Ulice Chrášťanská klesá vlevo ke zdi okolo obory Hvězda, kde se setkáte s nově budovanou cyklostezkou. Po pravé straně je ve zdi branka, kterou vstoupíte do jihozápadní, méně navštěvovanou části obory. Další cesta vede vlevo dolů.

 obora Hvězda
5,5 km

rybník

Cestu oborou vám zpříjemní zdejší naučná stezka. Pokud budete sledovat po pravém břehu malý potůček Světličku, dojdete k malému rybníku Ve Hvězdě. Těsně u rybníka je branka ve zdi, která vás vyvede ven o obory. Před vámi je koryto Litovického potoka, další cesta vede vpravo, podél zdi po proudu potoka.

naučná stezka

rybník Ve Hvězdě

Litovický potok

5,9 km

kostel sv. Fabiána a Šebestiána

Kostel sv. Fabiána a ŠebestiánaMalou pěšinkou vystoupáte před kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci. Další cesta vede přes náměstíčko do ulice Fabiánské a po schodech dolů. Před vámi je Libocký rybník, který zleva obejděte.

6,5 km

Libocký rybník

Na protější straně rybníku je železniční trať a pod ní vede podjezd do zahrádkářské kolonie. Vaše trasa prochází klidným prostředím mezí zahrádkami.

7,6 km

odbočka

Trasa odbočuje vpravo pod trať a hned vlevo po cestě, která se změní v ulici Pod Petřinami. Dojdete na malé prostranství a pokračujte přímo, do takřka neznatelné uličky U Zvoničky.

8,1 km

zámeček

Pod zvoničkou, od které sejdete po schodech je po levé straně zámeček ve Veleslavíně. Další cesta pokračuje ulicí Nad hradním potokem, která vede podél zámecké zahrady směrem k teplárně.

zámeček ve Veleslavíně
8,5 km

ulice Pod novým lesem

Ulice Na hradním vodovodu vystoupá k ulici Pod novým lesem, zde pokračujte vlevo podél lesa po pravic až k ulici Nad zahradnictvím, tou vlevo dolů.

9,2 km

ul. Nad zahradnictvím

Slepá ulička Nad zahradnictvím vás dovede k přechodu přes železniční trať a k ulici Nad Bořislavkou, kterou pokračujte vpravo až k druhé možné, bezejmenné odbočce vlevo. Přes ulici Na rozdílu dojdete k parku Hadovka.

10,0 km

Hadovka

Nový park Hadovka vede souběžně s ulicí Zavadilovou až ke křižovatce s ulicí Kanadskou., zde vlevo.

 Park Hadovka Park Hadovka
10,8 km

ul. Evropská

Rušnou Evropskou kolmo přejděte a na opačné straně pokračujte za obytné domy a vpravo do ulice Na Vlčovce.

11,3 km

schody

Z ulice Na Vlčovce stoupají schody, po levé straně budete mít staré zahrady zdejších usedlostí Mydlářka, Vlčovka a Karlovka. Schody ústí přímo do ulice Na Karlovce, tou pokračujte rovně.

12,8 km

ul. Šárecká

Vstup do parku u usedlosti HanspaulkaPřed vámi je park pod usedlostí Hanspaulka. Můžete dále pokračovat přímo po ulici Šárecké nebo vpravo ke sportovní hale a hned vlevo okolo usedlosti Kotlářka.

13,5 km

ul. Na Klimentce

Obě varianty vás dovedou do ulice Na Klimentce, z ní odbočte do ulice Na Kodymce. Přibližně uprostřed této ulice je volná travnatá plocha s pozoruhodným výhledem na Prahu.

14,2 km

zastávka U Matěje

Ulice Na Kodymce končí kolmo u ulice Šárecké, kde je autobusová zastávka U Matěje. Zprava obejděte přízemní objekt s obchodem a restaurací a za ním vlevo uličkou U Matěje dojdete ke kostelíku sv. Matěje.

14,7 km

kostelík

Kostelík sv. MatějeOd kostelíku sv. Matěje je opravdu pěkný výhled na Šárecké údolí. Další cesta vede od kostela nad lesem, podél vilové zástavby po pravé straně. Půjdete po vrstevnici podél lesa, časem se zleva přidá červená turistická značka, která vás bude doprovázet dále.

16,2 km

PP Baba

Zřícenina na BaběČervená značka vás dovede na velmi pozoruhodné místo, známé jako Baba. Až se dosyta pokocháte výhledem na Prahu pod vámi, pokračujte stále po červené značce do ulice Nad Paťankou. Červená značka vede dále zpět k autobusové zastávce U Matěje.

17,2 km

Paťanka

Můžete však pokračovat jinou, neznačenou cestou, která vede ostře vlevo a dolů lesem. Jmenuje se Paťanka a odbočuje z ulice Na Paťance těsně před jejím koncem.

18,2 km

ul. Podbabská

Cesta zvaná Paťanka klesá dolů k Vltavě, po pravé straně minete nový bytový komplex a zanedlouho jste u ulice Podbabské, kde můžete nasednout na městský autobus.


Zajímavosti

0,9 km Klášter Boromejek
 Klášter Boromejek

Celý název kláštera je klášter Kongregace milosrdných sestrer sv. Karla Boromejského. Současná budova vznikla na místě zbouraného Taicmanova dvora v letech 1859 až 1861 jako klášter s výchovným ústavem, kde bylo pečováno o nalezence. Od roku se zde boromejky staraly o trestané ženy a pomáhaly jim v návratu do normálního života. V současnosti je zde domov pro nemocné starší občany a v části je stále ženská věznice.

 

1,5 km Kostel sv. Martina
 Kostel sv. Martina

Kostel stojí na místě románské stavby z konce 12. století. Kostel byl několikrát přestavován a současná podoba je z 19. století.

 

2,5 km hřbitov
 Řádový hřbitov v Řepích

Hřbitov se skládá ze tří částí: civilní hřbitov, hřbitov sester sv. Karla bornejského a trestanecký hřbitov. V řádové části byla natáčena část filmu Kytice, na trestaneckém hřbitově naleznete hrob loupežníka Václava babického.

 

3,2 km Kostel Panny Marie Vítězné
 Areál kostela Panny Marie Vítězné

Původně v těchto místech, kde došlo k porážce vojska českých stavů, stávala kaple sv. Václava vybudovaná v letech 1622 až 1624. Současný kostel vznikl přestavbami původní kaple, v roce 1706 byla rozšířena přístavbou osmibokého středu. Postupně vznikl barokní poutní areál.

 

3,7 km Bílá hora
 Mohyla na Bílé hoře

Bílá hora je nevýrazný kopec, vysoký 381 m n. m. s výraznou historií. Dne 8. listopadu zde bylo poraženo vojsko českých stavů armádou císaře Ferdinanda II. Bitva se stala  počátkem třicetileté války.

 

4,7 km obora Hvězda
Obora Hvězda Letohrádek Hvězda

Obora vznikla v roce 1534 na místě lesa Malejov. Letohrádek, který dal oboře jméno, byl postaven v období 1555 až 56. Honitba zde byla ukončena po roce 1785.

 

5,5 km naučná stezka
 

Naučná stezka v oboře Hvězda má celkem 13 zastávek, které jsou rozmístěny po celém jejím území. Informační tabule vás seznámí s přírodou, geologií a historií obory. Stezka nemá vlastní značení, ale na každé zastávce je podrobná mapa.

 

5,5 rybník Ve Hvězdě
 Rybník Ve Hvězdě

Rybník se nachází v místech, kde byly již dříve vodní plochy a byl vybudován v letech 2004 až 2005. Součástí okolí rybníku je zázemí k odpočinku a malý mokřad s dřevěným chodníkem.

 

5,5 km Litovický potok
 Revitalizovaný Litovický potok

Jeden z větších pražských potoků, který právě v těchto místech prodělal v roce 2009 nedůkladnou revitalizaci.  Dlouhá léta byl potok veden pod zemí, ale nyní je v úseku dlouhém 280 metrů odkryt byla mu vrácena přírodní podoba.

 

8,1 km zámeček ve Veleslavíně
 Zámeček ve Veleslavíně

Nynější zámeček byl postaven zřejmě v letech 1730 až 1750, ale přesné datum není známo. Zámeček nechal vybudovat stavební úřad Pražského hradu. Koncem 19. století byl objekt rozšířen a přestavěn, v současnosti zde sídlí soukromá klinika.

.


Zhodnocení pro cyklisty

Trasa je z velké části na kole průjezdná, problém budou tvořit samozřejmě schody, které jsou však výhodnou zkratkou pro pěší. Tyto úseky však lze objet po okolních uličkách. V úseku od Evropské ke kostelíku sv. Matěje se připravte na prudší stoupání.

Tisk 19.1.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 53726 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru