ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro firmy > Využívání systému města živnostníky

Ceník za využívání systému města pro rok 2014 pro původce odpadů

 

Směsný odpad - sběr, svoz, energetické využívání a odstraňování (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)

Četnost obsluhy 1x za 14 dní 1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 6x za týden 7x za týden
objem /  hmotnost
70 litrů / 10 kg 1 167 Kč  2 234 Kč  4 389 Kč  6 537 Kč  8 685 Kč 10 835 Kč 12 983 Kč  15 131 Kč
80 litrů / 10 kg 1 153 Kč  2 189 Kč  4 255 Kč  6 347 Kč  8 428 Kč 10 508 Kč 12 588 Kč  14 670 Kč
110 litrů / 14 kg 1 352 Kč  2 602 Kč  5 096 Kč  7 638 Kč 10 078 Kč 12 576 Kč 15 075 Kč  17 574 Kč
plastové pytle / 14 kg 1 352 Kč  2 602 Kč  5 096 Kč  7 638 Kč 10 078 Kč 12 576 Kč 15 075 Kč  17 574 Kč
120  litrů / 14 kg 1 449 Kč  2 733 Kč  5 159 Kč  7 841 Kč 10 451Kč 12 914 Kč 15 894 Kč  18 572 Kč
240  litrů / 22 kg 2 426 Kč  4 628 Kč  8 970 Kč 13 281Kč 17 821 Kč 22 050 Kč 26 735 Kč  29 937 Kč
360  litrů / 36 kg 3 255 Kč  6 201 Kč 11 952 Kč 17 376 Kč 23 037 Kč 28 451 Kč 35 506 Kč  39 805 Kč
660  litrů / 54 kg 5 580 Kč 10 462 Kč 19 394 Kč 30 241 Kč 40 504 Kč 50 483 Kč 60 461 Kč  70 438 Kč
1100  litrů /  87 kg 8 154 Kč 15 526 Kč 30 167 Kč 44 796 Kč 59 332 Kč 74 322 Kč 88 742 Kč 104 140 Kč

 

Papír - separace, vč. využití (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)

Četnost obsluhy 1x za 14 dní 1x za týden 2x za týden 3x za týden
120 litrů 1 124 Kč  2 291 Kč  4 078 Kč  6 508 Kč 
240 litrů 1 620 Kč  3 719 Kč  6 493 Kč 10 715 Kč
1100 litrů 7 744 Kč 13 370 Kč 25 111 Kč 36 807 Kč

 

Nápojové kartony - separace, vč. využití (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)

Četnost obsluhy 1x za 14 dní 1x za týden 2x za týden 3x za týden
240 litrů 2 131 Kč  3 636 Kč  7 058 Kč -
1100 litrů 6 941 Kč 12 326 Kč 23 305 Kč -

 

Sklo barevné - separace, vč. využití (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)

Četnost obsluhy 1x za 14 dní 1x za týden 2x za týden 3x za týden
120 litrů  1 332 Kč   2 702 Kč  5 133 Kč -
240 litrů  2 527 Kč  4 529Kč  8 803 Kč -
1 100 litrů 11 186 Kč 20 667 Kč 42 704 Kč -
1,1 m3 13 707 Kč 26 700 Kč 52 527 Kč -

 

Sklo čiré - separace, vč. využití (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)

Četnost obsluhy 1x za 14 dní 1x za týden 2x za týden 3x za týden
1 100 litrů 11 186 Kč  20 667 Kč 42 704 Kč -

 

Plasty - separace, vč. využití (ceny jsou uvedeny v Kč/rok vč. 21% DPH)

Četnost obsluhy 1x za 14 dní 1x za týden 2x za týden 3x za týden
120 litrů 1 169 Kč  2 370 Kč  4 238 Kč  6 741 Kč
240 litrů 1 712 Kč   3 907 Kč  6 851 Kč 10 830 Kč
1100 litrů 7 033 Kč  14 182 Kč 26 053 Kč 38 952 Kč

 

Paušální poplatek za 1 kg - podle komodity

V případě, že podnikatelský subjekt nebude požadovat nádobu na separovaný odpad, může využívat nádoby na separovaný odpad pro občany, při nasmlouvaném minimálním ročním množství vyseparovaného odpadu 50 kg papír, 50 kg sklo, 20 kg plasty, 20 kg nápojové kartony.

Komodita Cena
Papír 5,38 Kč/kg
Nápojové kartony 12,48 Kč/kg
Sklo barevné 2,65 Kč/kg
Sklo čiré 2,65 Kč/kg
Plasty 14,35 Kč/kg
Tisk 5.2.2014 | Miloš Cihelka | Přečteno: 29710 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru