ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda

Světový den vody 2011

(článek byl připraven s využitím textu na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu)

Valné shromáždění OSN přijalo dne 22. prosince 1992 rezoluci, která stanovila, že počínaje rokem 1993 se každoročně 22. března bude slavit Světový den vody.

Hlavním cílem tohoto dne je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj při využívání vodních zdrojů. Každý rok se vyhlašuje aktuální motivující heslo problému, který je třeba naléhavě řešit.

Heslo pro rok 2011 zní: Voda pro města: Reakce na rozvoj urbanizace

 

 logo Světového dne vody 2011


Cílem Světového dne vody v roce 2011 je zaměřit mezinárodní pozornost na vlivy rychlého růstu obyvatelstva ve městech, industrializace, nejistot spojených se změnou klimatu, konfliktů a přírodních katastrof a ve vztahu k městským vodním systémům. Letošní téma si klade za cíl upozornit a vyzvat vlády, organizace, obce i jednotlivce, aby se aktivně zapojily do řešení problému hospodaření s vodou ve městech.

Klíčové problémy pro diskuzi zahrnují:

  • zvyšující se požadavky na zásobování