Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj

Co je místní Agenda 21?

ma21

Místní Agenda 21 (MA21) je proces, v němž místní úřady a samospráva spolupracují s veřejností a reprezentanty všech zájmových skupin obce na sestavení plánu akcí, kterými hodlají podpořit zavádění principů udržitelného rozvoje do činnosti obce.
MA21 byla poprvé zmíněna v kapitole 28 Agendy 21 – dokumentu Organizace spojených národů, který byl schválen světovým shromážděním v roce 1992 (konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro) k podpoře zavádění principů udržitelného rozvoje. V uvedené kapitole se hovoří o tom, že velké množství celosvětových problémů má své kořeny na úrovni místních aktivit, a že je vhodné je řešit na místní úrovni. Všechny místní úřady by měly vstoupit do dialogu s občany, místními organizacemi a soukromými podniky a přijmout tzv. MA21. Doporučuje se, aby se místní úřady na základě konzultací a vytváření konsensu poučily od občanů, místních občanských, komunitních, obchodních a průmyslových organizací a získaly informace nutné pro zformulování nejlepších strategií. Dokument oslovuje všechny místní autority a samosprávy v celém světě a volá po spolupráci všech zájmových skupin v místním společenství, čímž podporuje demokratický proces. Je to více než „zelený“ plán – jedná se o integraci životních podmínek, sociálního, ekonomického a kulturního dění; o kvalitu života všech lidí na místní úrovni.

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.


HLAVNÍ AKTUALITA, NÁŠ TIP:

  • -

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A MÍSTNÍ AGENDA 21

Na celopražské úrovni v současné době proces místní Agendy 21 neprobíhá.
Z podnětu radního pro ŽP v Praze byly v roce 2008 osloveny všechny MČ v hl.m. Praze s výzvou k zapojení se do aktivity v oblasti MA21 v rámci existujících sítí a byly obeslány informačními a metodickými materiály.
K MA 21 se oficiálně hlásily (stav k prosinci 2011 dle databáze MA21 spravované CENIA) Městská část Praha – Libuš (kat. B), v kategorii C MČ Praha - Běchovice, MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha 14, MČ Praha 18 a MČ Praha 7, v kategorii D MČ Praha - Kunratice, MČ Praha - Nebušice, MČ Praha - Slivenec, MČ Praha - Troja, MČ Praha 12, MČ Praha 13 a MČ Praha 20 a v kategorii Zájemci byly evidovány MČ Praha - Petrovice, MČ Praha 19 a MČ Praha 21.
V kategorii A nebyly v roce 2011 registrovány žádné městské části hl. m. Prahy.
Pozn.: V roce 2012 postoupily do kategorie C městské části Praha 12, Praha 13 a Praha 21, MČ Praha-Libuš byla přeřazena zpět z kategorie B do kategorie C.

Tisk 7.4.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 196448 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru