ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > V Praze za přírodou

Publikace Památné stromy Prahy

 Publikace Památné stromy Prahy, titulní strana


Publikace Památné stromy Prahy byla vydána na konci roku 2011 s finanční podporou hl. m. Prahy.

Cílem autorů bylo shromáždit co nejvíce informací o památných stromech Prahy, ale i dalších významných stromech, zprostředkovat důležité informace učitelům pro výuku vlastivědy a poskytnout co největší sumu poznatků všem milovníkům a přátelům pražské přírody.

Těžištěm knihy je soubor vlastivědných vycházek, jejichž cílem jsou památné stromy. Texty vycházek jsou koncipovány tak, že přinášejí informace také o chráněných územích Prahy, ale kromě toho rovněž uvádějí kulturně-historické informace, které by měly sloužit ke komplexnímu poznání území a jak doufáme, sehrát určitou úlohu při výchově zejména mladé generace k pozitivnímu vztahu k domovu a regionu - hlavnímu městu Praze.


Distribuce:
MHMP zahájil cílenou distribuci vybraným subjektům. Jedná se zejména o základní a střední školy, VŠ pracoviště zabývající se ochranou ŽP, domy dětí a mládeže, další organizace zabývající se volným časem dětí a mládeže, dále knihovny a vybraná informační střediska (mezi nimi i IS MHMP na Mariánském nám. a IS MHMP v Jungmannově ul.). K dispozici bude také organizacím zabývajícím se ochranou přírody a krajiny v hl.m. Praze.
Případným zájemcům z řad veřejnosti bude k dispozici od poloviny ledna 2012 v informačních střediscích MHMP, knihovnách a na dalších místech


Pro Magistrát hl.m. Prahy vydala na konci roku 2011 01/43 ZO ČSOP.
Redakce a výtvarná koncepce: Jan Němec
Autoři textů: Pavel Kyzlík, Aleš Rudl a kolektiv
Grafické zpracování a sazba: Vít Gajdůšek - EnviTypo
Tisk: Tiskárna Kleinwachter, Frýdek-Místek
1. vydání, 192 stran

Tisk 29.12.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 12097 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru