ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Informační systém o ŽP > Indikátory udržitelného rozvoje

Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy - Odpady

Název indikátoru Jednotka Rok
2001
Rok
2002
Rok
2003
Rok
2004
Rok
2005
Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Zdroj Poznámka

Produkce odpadů na obyvatele

t/obyv./rok

CENIA (do r. 2006 VÚV TGM),
MHMP
kompil.
MHMP

Základní sada CEROI Indikátor POH hl. m. Prahy4) – základní indikátor I.4. V rámci podpory dosažení cílů POH ČR je stanoven cíl vytváření podmínek pro snižování měrné produkce odpadů (průběžně) a pro související indikátor měrná produkce nebezpečných odpadů je stanoven cíl snížení o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.

–  odpady celkem

2,20

3,20

2,90

3,15

3,00

2,93

3,78

4,17

4,89

5,43

–  komunální odpady

0,402

0,450

0,418

0,475

0,409

0,440

0,474

0,488

0,640

0,627

– nebezpečné
odpady

0,225

0,309

0,181

0,105

0,160

0,132

0,097

0,080

0,088

0,169

 

–  odpady
z domácností

0,220

0,240

0,250

0,260

0,270

0,276

0,285

0,320

0,308

0,308

Produkce odpadů z domácností – indikátor POH hl. m. Prahy4) I.19. V rámci nakládání s komunálním odpadem je do roku 2010 zajištěno sdružené plnění zpětného odběru obalů.

Podíl využitých odpadů

%

CENIA (do r. 2006 VÚV TGM), MHMP kompil.
MHMP

Indikátor POH hl. m. Prahy4) – základní indikátor I.5 (hodnoty pro odpady celkem) V rámci podpory dosažení cílů POH je stanoven cíl zvýšit do roku 2012 podíl využívání odpadů (ze všech vznikajících) na 55 %. Pro komunální odpady je obdobně stanoven cíl dosáhnout do roku 2010 materiálového využití 50 %.
* Hodnota indikátoru dle přijaté metodiky je 69,2 %, reálný stav je ale cca o 15 % nižší (zjištěné duplicity ve výpočtu).

–    využití celkem

8,7

22,2

29,7

38,8

36,6 54,2
(69,2*)

49,3

71,0

52,8

40,4

–    z toho energetické
využití

1,2

7,0

6,2

4,7

4,1

3,6

3,8

Podíl odpadů odstraněných skládkováním

%

10,3

18,5

11,0

7,6

 7,9

7,25

7,9

9,5

3,0

1,5

CENIA (do r. 2006 VÚV TGM),
MHMP
kompil.
MHMP

Indikátor POH hl. m. Prahy4) – základní indikátor I.8 (hodnoty pro odpady celkem) V rámci podpory dosažení cílů POH je stanoven cíl snížit podíl skládkování do roku 2010 o 20 % ve srovnání s rokem 2000.

 

 

 

Podíl odpadů odstraněných spalováním

%

9,0

5,7

6,5

5,9

0,1

0,1

0,1

0,07

0,06

0,04

 

CENIA (do r. 2006 VÚV TGM),
MHMP
kompil.
MHMP

Indikátor POH hl. m. Prahy4)
základní indikátor I.10
(hodnoty pro odpady celkem)

Tisk 31.1.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 33263 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru