ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Zákonem č. 150/2010 Sb., účinným od 1.8.2010, byl novelizován zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon zavedl povinnost příslušného vodoprávního úřadu vydávat některá opatření formou opatření obecné povahy v souladu s ust. §115a vodního zákona.

Tab 1. Opatření obecné povahy vydávaná odborem životního prostředí MHMP (do 30. 4. 2012 odbor ochrany prostředí MHMP) dle výše uvedených ustanovení týkající se záplavových území:

název opatření odkaz na  návrh opatření, vč.výkresů  znění opatření obecné povahy
Změna záplavového území Litovicko-Šáreckého potoka, 10/2010 sada souborů (formát PDF, SHP aj) veřejná vyhl. v PDF formátu (391 kbyte)
Stanovení záplavového území Libušského potoka, 9/2012

sada souborů (formát PDF)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (PDF formát, 262 kbyte)

Stanovení záplavového území Říčanského potoka, 8/2013 sada souborů (formát PDF)  
Stanovení záplavového území Dalejského potoka a jeho přítoků, 9/2013 sada souborů (formát PDF) NOVÉ!  
     

 

Tab 2. Opatření obecné povahy vydávaná odborem životního prostředí MHMP (do 30. 4. 2012 odbor ochrany prostředí MHMP) dle výše uvedených ustanovení - ostatní:

název opatření odkaz na  návrh opatření  znění opatření obecné povahy
   
     
     
     
     
Tisk 10.10.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 162783 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru