Archiv listopad 2002 - listopad 2006

Rada schválila akční plán environmentálního vzdělávání

Městská rada dnes schválila tak zvaný akční plán krajské koncepce environmentálního vzdělávání pro Prahu. Tento plán je povinen zpracovat každý kraj a zahrnuje aktivity a akce, které přispívají k posílení odpovědnosti lidí za stav životního prostředí. A vede je k přijetá odpovědnosti za ně.

„Environmentální vzdělávání je především výchova a osvěta. Plán, který jsme schválili, vytváří podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Základním předpokladem pro to je včasná výchova mladé generace a proto velká část akcí směřuje do této oblasti“, řekl radní Miloš Gregar.

Pražská koncepce environmentálního vzdělávání (EVVO) je postavena na současných vědeckých poznatcích o udržitelném rozvoji, byla přijata a schválena Radou hl. m. Prahy v únoru loňského roku a  je základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2015. Úkoly z ní vyplývající jsou postupně naplňovány aktivitami města ve spolupráci s řadou organizací, společností a firem. Schválený akční plán na koncepci navazuje a určuje prioritní činnosti pro příští rok.

V první řadě akční plán určuje koordinátora zodpovědného za plnění Koncepce EVVO a vytváří stálou pracovní skupinu složenou ze zástupců magistrátu a nejvýznamnějších složek činných v této oblasti v Praze. Jde například o školy, podnikatelské subjekty, nestátní organizace atd. To je nezbytné organizační zázemí. Na ně navazuje informační systém environmentální výchovy a poradenské a další služby.  A následují konkrétní projekty a aktivity podpořené mimo jiné grantovým systémem Prahy. 

V akčním programu tak jsou například vzdělávací programy, projekty a soutěže pro školy, ekovýchovné programy, volnočasové aktivity zaměřené na životní prostředí, programy ekologizace magistrátu a dalších veřejných institucí atd.

„Praha už dnes podporuje ekologickou výchovu mnoha formami. Koncepce a akční plán tyto aktivity sjednocují,  dávají jim přesnější směr a cíle a koordinace umožní daleko  lépe využívat  kapacity všech subjektů, které v této oblasti působí,“ řekl radní Gregar.

 

V Praze 29. 8. 2006

 


Oblast životního prostředí, odpadového hospodářství a zásobování vodou spadá do působnosti radního hl. m. Prahy RNDr. Miloše Gregara

 

Za správnost: Luděk Schreib / tel. 236 0002 061
Tisk 29.8.2006 | | Přečteno: 40246 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru