ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Archiv starších článků

Rekonstrukce zahrady Kinských

 

kz_červenec2004(zahrada10)-res.jpgCelkovou postupnou rekonstrukci zahrady Kinských, jejíž údržba byla v posledních desetiletích  značně zanedbána,  lze charakterizovat jako jednu z nejrozsáhlejších stavebních akcí na plochách městské zeleně I. kategorie. Obecně lze v úvodu říci, že naprostou většinu nákladů rekonstrukce tvoří  obnova více či méně narušených stavebních prvků zahrady což se pro představu týká všech komunikací, schodišť, opěrných zdí, oplocení a vstupů, dešťové kanalizace, vodních prvků a odvodňovacích štol a prvků drobné zahradní architektury, objektů určených pro údržbu zahrady a  sociálního vybavení pro návštěvníky.
Celá zahrada je památkově chráněna a proto veškeré přípravné a realizační práce probíhaly a probíhají pod dohledem pracovníků památkové péče.

V průběhu posledních šesti let bylo v zahradě postupně realizováno nové dětské hřiště s objektem sociálního zázemí v dolní části zahrady, nedaleko vstupu z nám. Kinských, který byl rovněž stavebně opraven a opatřen novou kovanou bránou a současně byla opravena část nové opěrné zdi do Holečkovi ulice s novým kovovým oplocením a osvětlením brány.  Asfaltová komunikace mezi branou a objektem Švýcárny byla nově provedena v žulové dlažbě pískové barvy a nutno říci, že odolala i těžkému stavebnímu provozu mnohatunových vozidel při rekonstrukci letohrádku Kinských.
V návaznosti na tyto práce byla provedena úprava parteru letohrádku a jeho okolí, bohužel se tak dělo v souběhu s rekonstrukcí budovy letohrádku, což sebou přineslo technicky i časově složitá řešení  v návaznosti stavebních prací. V parteru před letohrádkem jsou dnes provedeny nově veškeré komunikace z žulových odseků nebo dlažby a v hlavní přístupové komunikaci nově položena dešťová a splašková kanalizace. 
Na ose parteru ve vstupní části byla realizována eliptická kamenná kašna, fontána před letohrádkem byla opravena a na ploše celého parteru je dnes proveden nový parkový trávník s uložením automatické závlahy s novými lavičkami. Samozřejmostí bylo doplnění zeleně novou výsadbou značného množství dřevin a bylin.
Z  prostoru za letohrádkem byl vymístěn dvůr sloužící dříve údržbě zahrady a byl nahrazen zcela novým objektem v horní části zahrady,  jediný ponechaný zděný objekt byl upraven na WC pro veřejnost. Tato plocha dostala novou tvář v podobě eliptického trávníku s přilehlou mlatovou plochou, zasahující až na vyhlídku nad Holečkovou ulicí opatřenou novým kovovým zábradlím  a výsadbou nových vzrostlých stromů.
Stavebních prací nezůstala ušetřena  ani svahová část zahrady zvedající se od letohrádku ke strahovským kolejím.V její západní části jsou provedeny nové povrchy komunikací ze žulové dlažby včetně uložení dešťové kanalizace, opraveny vstupy do podzemních štol svádějících přírodní zdroje vody a novou tvář dostala po zásadních úpravách i obě jezírka,  touto podzemní vodou plněná. Zde stojí za zmínku, že všechny zahrady, které měly své přírodní zdroje vody,  je ve velké míře na povrchu využívaly k vytvoření klidných vodních ploch  (zrekonstruované jezírko s lachtanem a jezírko s Neptunem) a proudících pohledových efektů (vodopád, vodní schody) a zahrada Kinských je tohoto využití klasickým příkladem. Nově bylo instalováno veřejné parkové osvětlení včetně nasvětlení jezírka a jiné zahradní architektury.

Ve výhledu prací v zahradě možno konstatovat projektovou přípravu opravy veškerého oplocení zahrady včetně opravy opěrných zdí, připravovanou opravu cihelného bastionu ve východní části zahrady a provedení zbývajících komunikací s novým povrchem, dešťovou kanalizací a masivní doplnění vegetačních prvků zahrady.

 

 

Tisk 18.7.2005 | | Přečteno: 42683 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru