ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Památné stromy > Za památnými stromy Prahy

Trasa č.4-Památné stromy v Kunratickém lese a jeho okolí

[ Charakter trasy, délka, zhodnocení I Podrobný popis trasy I  Památné stromy na trase I Zajímavosti na trase I Fotogalerie I Zpět na úvodní stránku aplikace I Popis trasy v PDF formátu /A4 skládačka/ ]


Charakter trasy, délka, zhodnocení:

Nenáročná trasa vedoucí převážně přírodním prostředím jednoho z největších pražských lesoparků, ale také zámeckým parkem. Trasa je dobře napojená na prostředky MHD a je na ní dostatek možností k občerstvení.
Pohodlná trasa vedoucí po kvalitních cestách s minimem převýšení. Trasa je tak vhodná pro vycházky s kočárkem a zároveň je pohodlně průjezdná na kole. Průběh trasy lze mnoha způsoby změnit a případně ji zkrátit, protože v její blízkosti je několik napojení na prostředky MHD.

Délka trasy:
Celá trasa je dlouhá necelých 12 km.

Pěší Cyklo Bezbariérovost
(kočárky, senioři)
Počet stromů:
skupiny/jedinci

Vhodné

Vhodné

Možné
- Krátká stoupání

9 / 20


Podrobný popis trasy:

Začátek trasy:

Jako vhodný začátek trasy je autobusová zastávka Chodovská tvrz, kde jezdí několik linek propojujících toto místo se stanicí metra Opatov.

Odbočka:
Ještě než se vydáte na vlastní cestu po památných stromech, je vhodné udělat malou odbočku k Chodovské tvrzi, která je od autobusové zastávky vzdálená asi 200 metrů

Průběh trasy:

   
 0 km

Autobusová zastávka Chodovská tvrz
Pokud přijedete ve směru od Opatova, musíte nejprve podejít čtyřproudovou ulici Türkovu. Již v tomto místě se poprvé setkáte se žlutým svislým značením cyklistických tras, které vás bude doprovázet po většinu této trasy.
Za podchodem odbočte vpravo po ulici Starochodovské.

 0,3 km
Alej jasanů
V dolní části Starochodovské začíná chráněná alej jasanů, zakončená drobnou sakrální památkou se soškou sv. Isidora. V těchto místech se vaše cesta stáčí vlevo do ulice K Remízku a na jejím konci opět vlevo do ul. Zakouřilovi.
 0,9 km
Lávka přes dálnici
Zakouřilova křižuje ul. K Dubu, zde vpravo na lávku přes Brněnskou, tedy dálnici D1, směrem k obchodnímu centru Chodov. V tomto místě se napojíte na CT A22, kterou můžete sledovat až k dalšímu památnému stromu.
 1,8 km
Roh Kunratického lesa
CT vás provede okolo komerčních objektů a parkoviště k ulici U Kunratického lesa, kde za přechodem pro pěší roste mohutný památný dub. To jste již opustili prostředí velkoměsta a vstoupili do přírody, tedy do Kunratického lesa. K dalším památným stromům vás dovede cesta vlevo, která paralelně sleduje ulici, kterou jste před chvilkou překročili.
 2,1 km
Duby Na Jelenách
Před vámi je rozcestí lesních cest a také skupina tří památných dubů Na Jelenách. Dále pokračujte asfaltovou cestou vpravo, neznačená cesta stále rovně po vrstevnici dojdete k altánku z březových klád.
3,0 km

Altánek
Nedaleko odtud altánku je dětské hřiště a chata Gizela, kde je přes letní sezonu občerstvení.
Na rozcestí u altánku je infotabule naučné stezky a tabule s informacemi o Kunratickém lese s mapkou. Rovněž se zde napojíte opět na CT A22, která směřuje mírně vpravo a postupně začíná klesat.

4,1 km

Rozcestí ze žlutou značkou
Rozcestí u restaurace. Zprava se přidává žlutá značka KČT, po ní pokračujte vlevo až k oplocenému pozemku.

4,2 km

Lesní školka
V lesní školce rostou dva sekvojovce. Dále pokračujte stále po žluté turistické značce.

5,0 km

Rybník Labuť
Před vámi je rybník Labuť a další památný strom, tentokrát vzácný jilm vaz. Na další cestě vás bude stále doprovázet žlutá značka a také CT A212.

6,7 km

Restaurace Na tý louce zelený.
Trasa vede okolo známé zahradní restaurace..

7,7 km

Restaurace U krále Václava IV.
Naproti restauraci, v zahradě hájenky, roste další sekvojovec. V dolní části zahrady je výběh pro zvěř, naproti je dětské hřiště.
Od restaurace pokračujte nahoru po příjezdové komunikaci až k ulici Vídeňské.

8,3 km

Vídeňská ulice
Pokud se podíváte vpravo dolů po Vídeňské, směrem do centra, uvidíte ve vzdálenosti asi 150 metrů stát lípu srdčitou, která je dalším památným stromem na vaší trase. Cesta k ní je možná podél po trávě svodidel. Pod stromem je umístěna informační tabule.
Pokračování vede po Vídeňské směrem vlevo, tedy ven z Prahy.

8,4 km

K Zeleným domkům
Po sto metrech odbočte z rušné Vídeňské vlevo do mnohem klidnější ulice K Zeleným domkům a pokračujte až na její konec do středu Kunratic.

9,4 km

Ul. K Libuši
Před vámi je ulice K Libuši, kterou přejdete a pokračujte vlevo a vpravo do vjezdu bývalého hospodářského dvora, kde jsou mimo jiné další příležitosti k občerstvení..

9,6 km

Bývalý hospodářský dvůr
Nově zrekonstruovaný areál bývalého hospodářského dvora je nyní pojmenován Tvrz Kunratice. V průčelí dvora stojí Kunratický zámek.
Areálem jde projít, vyjdete jeho levou stranou do ulice Golčovi. Vlevo můžete udělat krátkou odbočku ke kostelu sv. Jakuba Většího.

9,8 km

Kunratický zámek
Další cesta vede vpravo ulicí Golčovou, kde asi po 200 metrech můžete odbočit vpravo směrem ke Kunratickému zámku. Jinak pokračujte rovně stále po ulici.

10,0 km

Zámecký park
Po necelých 200 metrech bude po vaší pravici vstupní brána do zámeckého parku. Jeho projitím po centrální cestě se dostanete přím k památné lípě.
Z parku vyjděte vlevo, rohovou bránou, kde je křížení ulic K Betáni a Do Dubin.

10,2 km Brána do bažantnice
Před vámi bude další přírodní území, bývalá bažantnice, kterou prochází dvě diagonální cesty, a právě z ulice K Betání jedna z nich vychází, po ní vede vaše další trasa.
11,0 km Jezírko
Chůzí po pohodlné cestě minete rozcestí uprostřed bažantnice, pokračujte rovně, až po levé straně uvidíte malé jezírko. Po vaší levé straně bude z asfaltové cesty odbočovat malá pěšinka, která vede k památnému dubu. V letním období, tedy pokud jsou okolní stromy olistěné, není tento strom od hlavní cesty dobře vidět. Ke stromu vás dovede rovněž vyschlé koryto. Strom je od cesty vzdálen necelých 50 metrů. Od prvního dubu, dalších několik desítek metrů podél koryta roste druhý památný dub.
11,2 km Lišovická ulice
Pokud půjdete stále rovně po lesní pěšince, brzy vyjdete ven z bažantnice a naproti vám bude již zástavba rodinných domků, kterou projděte ulicí Lišovickou, která bude přímo proti vám. Na jejím konci je otočka autobusové linky 114, tedy konec trasy.

Zakončení trasy:

Trasa končí přímo u začátku autobusové linky číslo 114, u zastávky Šeberák, která odtud jezdí k metru Kačerov.


Památné stromy na trase:

Číslo za označením stromu uvádí identifikační číslo OOP MHMP.

   
Alej jasanů ztepilých, Fraxinus excelsior - 085

Stromy jsou chráněné od roku 2007, jsou vysoké od 16,5 do 22 metrů a mají obvod kmene od 202 do 254 cm.
Stromořadí tvoří devět jasanů a jsou pozůstatkem původní aleje, která vedla z Prahy do Chodova.

Kunratický dub letní, Quercus robur - 016
Strom je chráněn od roku 1998, je vysoký 18 metrů a má obvod kmene 424 cm.
Jedná se o hraniční dub.
Duby letní Na Jelenách, Quercus robur – 029 Stromy jsou chráněny od roku 2001, jsou vysoké 17, 25 a 28 metrů a mají obvod kmene 274, 362 a 361 cm.
Sekvojovce obrovské v Michelském lese, Sequoiadendron giganteum - 108
Stromy jsou chráněny od roku 2010, jsou vysoké 34,5 a 35 metrů a mají obvod kmene 340 a 335 cm.
Jilm vaz v Michelském lese, Ulmus laevis - 092 Strom je chráněn od roku 2008, je vysoký 31 metrů a má obvod kmene 358 cm.
Lípa srdčitá na Vídeňské ulici, Tilia cordata - 017 Strom je chráněn od roku 1998, je vysoký 16 metrů a má obvod kmene 347 cm.
Dub letní v Kunratické bažantnici, Quercus robur - 064 Strom je chráněn od roku 2003, je vysoký 34 metrů a má obvod kmene 370 cm.
Dub letní proti Lišovické ulici, Quercus robur - 063 Strom je chráněn od roku 2003, je vysoký 29 metrů a má obvod kmene 359 cm.
Lípa srdčitá u brány zámeckého parku, Tilia cordata - 024 Strom je chráněn od roku 1999, je vysoký 19 metrů a má obvod kmene 373 cm.


Zajímavosti na trase:

 Chodovská tvrz
 foto

Původně vodní tvrz pochází zřejmě z poloviny 13. století. Dodnes patrné 10 metrů široké příkopy ohraničují objekt o průměru 32 metrů. Tvrz byla v roce 1676 přestavěna na barokní zámeček a po roce 1801 ještě došlo ke klasicistním úpravám a zboření severní věže. Objekt prodělal v letech 1984 až 1988 rekonstrukci a slouží nyní jako kulturní centrum s restaurací.

 Svatý Isidor
 foto

Soška sv. Isidora je umístěna na barokním sloupu, jedná se o repliku osazenou v roce 2010. „Chodovský“ svatý se narodil asi roku 1080 v Madridu, ke kanonizaci došlo v roce 1724 a je patron Madridu a rolníků. Pozor jsou dva svatí Isidoři. Druhý. sv. Isidor ze Sevilly žil v letech 560 až 636, byl svatořečen roku 1598 a je navržen jako patron studentů, počítačů a internetu.

 Kunratický les
 foto

Nesprávně, lidově zvaný Krčský les se skládá z Kunratického a Michelského lesa. Jedná se o souvislou zalesněnou plochu o rozloze asi 30 hektarů. V lese žije stádo muflonů, které má několik desítek jedinců.

NS Kunratickým lesem
 foto

v Kunratickém lese je umístěno přibližně 14 informačních tabulí, které nespojuje konkrétní trasa NS. Na infotabulích je sice plánek zakreslen, ale neodpovídá skutečnosti.

Kunratický zámek
 foto

Zámek stojí na místě tvrze, která je doložena již vod roku 1336. Výstavba barokního, trojkřídlého zámku byla započata roku 1687, poslední a velké změny v dispozici nastaly v roce 1830. Zámek je pro veřejnost nepřístupný, sídlí zde depozitář entomologického oddělení Národního muzea.

Zámecký park
 foto

Ke Kunratickému zámku patřil i barokní park s rozlohou 6 hektarů a bažantnice o rozloze 11,3 hektarů.

Kostel sv. Jakuba Většího
 foto

O faře v Kunraticích se píše v roce 1357, lze tedy předpokládat, že v této době stál první kostel. V letech 1730 až 1736 byl kostel silně barokizován.

Nový hrad
 foto

Zřícenina gotického hradu, vystavěného v letech 1411 až 1412 z popudu krále Václava IV., který zde v roce 1419 zemřel.

Rybník Labuť
 foto

Rybník vznikl v 18. století, v roce 1960 byl rekonstruován a vzniklo betonové opevnění břehů. V roce 2008 byl rybník revitalizován, byl celkově odbahněn, vymodelovány a osázeny mělčiny, vybudováno nové vypouštěcí zařízení, betonové opevnění bylo nahrazeno kamennou dlažbou.


Tisk 5.3.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 13916 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru