ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Památné stromy > Za památnými stromy Prahy

Trasa č.8 - Za památnými stromy přes Hvězdu do Liboci

[ Charakter trasy, délka, zhodnocení I Podrobný popis trasy I  Památné stromy na trase I Zajímavosti na trase I Fotogalerie I Zpět na úvodní stránku aplikace I Popis trasy v PDF formátu /A4 skládačka/ ]


Charakter trasy, délka, zhodnocení:

Procházka oborou Hvězda je sama o sobě krásným výletem, který umocní nejen pěkná příroda Přírodní památky Obora Hvězda, ale i zdejší naučná stezka, a samozřejmě také vysoká koncentrace památných stromů.

Délka trasy:
Optimální okruh Hvězdou může měřit do 3,5 km.
Od branky ven z Hvězdy až k památnému dubu, tedy k Libockému rybníku,  je to asi 700 metrů.
Od dubu u Libockého rybníku k nejbližší tramvajové zastávce pak ujdete dalších zhruba 800 metrů.

Zhodnocení trasy:
Trasa sice nemá přesně stanovený průběh, ale možná právě v tom jej její kouzlo. Trasa je dobře schůdná. V některých úsecích ve Hvězdě půjdete po přírodních pěšinkách. Jediné větší stoupání je od Hvězdy nahoru do Liboci, kde je vyasfaltovaná cestička.

 

   Pěší Cyklo Bezbariérovost
   (kočárky, senioři)
   Počet stromů:
   skupiny/jedinci

   Vhodné

   Možné

   Možné

   • Po Hvězdě se pohybuje po lesních pěšinkách s nezpevněným povrchem.

   6 / 11


   Podrobný popis trasy:

    

   Průběh trasy:

      

   Začátek trasy:

   Začít tuto trasu můžete na několika místech, přesněji vstupech - bránami do Hvězdy. Asi neznámější je vstup od Vypichu, tedy Břevnovskou bránou, na kterou navazuje hlavní osová cesta k letohrádku.
   Nicméně do obory lze vstoupit i z jiných míst. Pro poznávání památných stromů ve Hvězdě je asi nejpříhodnější vstup Libockou bránou, která je nedaleko od konečné tramvají na Petřinách, na Heyrovského náměstí.

   Popis této trasy lze rozdělit na dva úseky: na procházku po PP Obora Hvězda a na cestu dále z ní, směrem přes Liboc k Libockému rybníku.

   Přesný popis trasy po památných stromech v Oboře Hvězda zde nečekejte. Záleží jen na vás, kudy přijdete a jakou trasou se vydáte. Pomůckou vám jistě bude NS Oborou Hvězda, kde na každé její informační tabuli je rovněž mapka Hvězdy. Další pomůckou může být i část popisu trasy číslo 11, jejíž součástí je i procházka po Hvězdě a jejich památných stromech.

   Při své procházce, ale v každém případě jistě dojdete k letohrádku Hvězda, kde je možnost k občerstvení.

   Podstatné je, abyste procházku po Hvězdě zakončili u památného stromu číslo 061, tedy u buku proti Ruzyňské bráně. Zde začíná druhá část trasy.
   Od stromu projdete okolo rybníku Ve Hvězdě a vyjdete ven z obory malou brankou ve zdi. Před vámi bude koryto Litovického potoku a za ním ulice Ruzyňská. Část potoku proti proudu prodělala v nedávné době důkladnou rekultivaci a potoku, který dlouhá léta tekl skryt pod zemí, vrátila jeho přírodní podobu. Vaše cesta však vede vpravo, po úzké asfaltové pěšince, po které vystoupáte k dominantnímu kostelíku sv. Fabiána a Šebestiána. Od kostelíku pokračujte dolů, uličkou Fabiánskou. Po pravé straně minete Archeologický park Liboc, po schodech sejdete k ulici Sestupné a přímo před vámi již bude Libocký rybník. Schody lze v případě potřeby zleva obejít uličkou V Domcích. U rybníku sledujte jeho levý břeh, nejprve projdete okolo košaté vrby a za ní již uvidíte památný dub, který je posledním památným stromem na této trase.

   Zakončení trasy:

   Pokud se vrátíte ke kostelíku sv. Fabiána a Šebestiána, můžete nastoupit na autobus číslo 179, je zde zastávka Libocká. Pokud dáte přednost tramvaji, pokračujte od dubu kousek k železniční trati až k lávce po levé straně, kterou přejdete. Chůzí stále rovně projdete novou rezidenční čtvrť Nová Liboc až dojdete do ulice Krajní, zde vpravo, přes koleje a stále rovně až k hlavní ulici Evropské, kde jezdí několik tramvajových a autobusových linek..


   Památné stromy na trase:

   Číslo za označením stromu uvádí identifikační číslo OOP MHMP.

      
   Buky lesní ve Hvězdě,
   Fagus silvatica – 050
   Stromy jsou chráněné od roku 2001, jsou vysoké 35 a 34 metrů a mají obvod kmene 507 a 373 cm.
   Jedná se o dva stromy. Buk u Břevnovské brány má zajímavý kořenový náběh. Druhý buk je ukrytý v porostu, jedná se o tzv. dvoják, dělí se ve výšce 2,5 metrů a rovněž má zajímavý kořenový náběh. Stáří obou stromů je asi 200 let.
   Skupina jírovců maďalů,
   Aesculuc hippocastanum – 058
   Stromy jsou chráněny od roku 2002, jsou vysoké 22 metrů a mají obvody kmenů od 202 do 297 cm.
   Pozoruhodná skupinka pěti jírovců (lidově kaštanů) roste v takřka magickém kruhu. Při pohledu z dálky stromy vytváří jakoby jednu korunu. Za pozornost stojí ošetření dutiny vyzděním.
   Dub zimní,
   Quercus petraea - 059
   Strom je chráněn od roku 2002, je vysoký 17,5 metrů a má obvod kmene 352 cm.
   Velice pěkný strom s vysoko nasazenou pravidelnou korunou z pokřivených větví.
   Buky lesní,
   Fagus silvatica - 060
   Strom je chráněn od roku 2002, je vysoký 33 metrů a má obvod kmene 373 cm.
   V těsném sousedství dubu 059 jistě nepřehlédnete stříbrný mohutný kmen buku starého asi 200 let. Možná si všimnete, že v korunně stromu jsou ukryty žárovky, strom totiž o Vánocích svítí.
   Buk lesní u Ruzyňské brány,
   Fagus silvatica – 061
   Strom je chráněn od roku 2002, je vysoký 39 metrů a má obvod kmene 322 cm
   Strom je ukryt v porostu, ale pro jeho výrazný kořenový náběh jej nepřehlédnete. Stáří stromu je odhadováno rovněž na 200 let. Jedná se o nejvyšší strom z původního bukového porostu.
   Dub letní u Libockého rybníku,
   Quercus robur – 072
   Strom je chráněn od roku 2004, je vysoký 25 metrů a má obvod kmene 400 cm.
   Strom stojí těsně na břehu rybníku, celá lokalita je velice malebná a při pohledu přes rybník směrem na starou Liboc s kostelíkem si ani nepřipadáte jako v rušné metropoli.


   Zajímavosti na trase:

    Přírodní památka Obora Hvězda
    foto

   Vlastní oboru založil roku 1534 císař Ferdinand I. a od svého vzniku sloužila zejména jako královská honitba. Přes území obory se několikrát převalila vojska, naposledy v 18. století, kdy zde prošli francouzské a pruské armády, které zde vykácely většinu stromů. Přírodní památka Obora Hvězda byla vyhlášena v roce 1988 na rozloze 84,15 ha. Je zde chráněn především přírodě blízká skladba dřevin, tvořící smíšený les, který poskytuje domov mnoha vzácným živočichům.

    NS oborou Hvězda
    foto

   Na trase NS naleznete celkem 13 zastávek se zaměřením na historii a přírodu. Úvodní tabule je u Libocké brány, nedaleko bývalého domku oborníka. Časová náročnost na projití celé NS jsou asi dvě hodiny.

    Letohrádek Hvězda
    foto

   Základní kámen letohrádku, který dal jméno celé oboře, byl položen 28. 6. 1555, stavba byla dokončena již následujícího roku. Současná podoba letohrádku je dílem úprav z druhé poloviny 17. století. Architektura letohrádku je ukázkou tzv. filosofické stavby, která má být prostoupena řádem, má zobrazovat např. matematické vztahy, uspořádání vesmíru atp.

   Rybník Ve Hvězdě
    foto

   Původně bylo na území Hvězdy více rybníků. Současný rybník vznikl v 17. století, v roce 1999 se začalo uvažovat o jeho obnově, která započala v roce 2004 a po jednom roce byla dokončena. Součástí rybníku je mokřad, dřevěný chodník a lavičky.

   Kostel sv. Fabiána a Šebestiána
    foto

   Podle kroniky Václava Hájka z Libočan sahá historie kostela až do roku 992, ovšem spolehlivě je jeho existence doložena až ve 14. století. Původní stavba však byla v roce 1842 zbořena, ale již o dva roky později byl otevřen nový kostel. V sousední budově sídlí konvent Karmelitánů.

   Archeologický park Liboc
    foto

   Archeopark provozuje občanské sdružení Archaia, společnost pro ochranu historického dědictví. Archaia má široké pole působnosti od akcí pro děti, školy a veřejnost až po vědeckou práci. Více na stránkách: http://www.archaia.cz/.


   Tisk 6.3.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 15201 x
    
    
   Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
   Nahoru