ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Památné stromy > Za památnými stromy Prahy

Trasa č.9 - Z kopce ze Suchdolu až na Hradčany

[ Charakter trasy, délka, zhodnocení I Podrobný popis trasy I  Památné stromy na trase I Zajímavosti na trase I Fotogalerie I Zpět na úvodní stránku aplikace I Popis trasy v PDF formátu /A4 skládačka/ ]


Charakter trasy, délka, zhodnocení:

Trasa plná kontrastů, tak by se tato cesta dala označit. Výlet začíná na okraji velkoměsta a končí u jedné ze stanic metra, tedy v širším centru města. Cesty vedou nejprve přírodou, kousek souběžně s rušnější komunikací, a následně opět přírodním územím, aby vás provedly diplomatickou čtvrtí.

Délka trasy:
Celá trasa je dlouhá něco málo přes 12 km.
Odbočka do PP Housle tam a zpět je dlouhá zhruba 3,5 km.

Zhodnocení trasy:
Pohodlná trasa, která vlastně vede stále z kopce nebo po rovině. Jediné prudší stoupání vede ze Stromovky k Místodržitelskému letohrádku. S nezpevněnou cestou se setkáte pouze v odbočce do PP Housle.

 

Pěší Cyklo Bezbariérovost
(kočárky, senioři)
Počet stromů:
skupiny/jedinci

Vhodné

Možné
S ohledem na chodníky a jednosměrky.

Místa nebo okolnosti, která by mohla ztížit uvedený druh pohybu po trase:

  • Odbočka k PP Housle.

Vhodné

Místa nebo okolnosti, která by mohla ztížit uvedený druh pohybu po trase:

  • Odbočka k PP Housle.
  • Stoupání ze Stromovky 

5 / 23


Podrobný popis trasy:

Začátek trasy:

Vhodným začátkem tétot trasy je Suchdol, tedy nejsevenější městská část Prahy. na start vás dovezou dvě autobusové linky: 107 a 147, vystupuje se na zastávce Internaciolnální.

Průběh trasy:

   
 0 km

Zastávka Internacionální
Nejspíš autobusem jste se dostali do centra Suchdolu. Od zastávky pokračujte kouse k ve směru jízdy autobusu a sledujte ulice po své levé ruce. Vás zajímá ulice Gagarinova.

 0,3 km
Gagarinova ulice
Druhá ulice po levé straně je tou, do které musíte odbočit, tedy vlevo. Ulice Gagarinova je zajímavá tím, že v její větší části je alej památných lip. Jde o klidnou komunikaci, kterou projdete až na její konec, kdy odbočíte vpravo do ulice Suchdolské.
 0,7 km
ul. Suchdolská
Odbočte vpravo do ulice Suchdolské a po ní stále rovně, společně s CT: A181, tedy přímo přes hlavní Kamýckou a stále vpřed ulicí Sídlištní. Postupně minte nové bytové komplexy po své levici, pokud půjdte stále rovně, ačkoliv se vaše cesta bude mírně vlnit, dojdete nad m. č. Lysolaje.
 1,6 km
ul. Hřebenová
Ulice Sídlištní pozvolna zatáčí vpravo a takřka plynule semění na ulici Hřebenovou, která opravdu vede po vrstevnic nad Lysolajským údolím, následující cesta vás doved až k jeho horní části. Po ulici Sídlištní tedy následuje ulice Hřebenová a na ní navazuje dolů klesající klikatá ul. Hluboká.
 1,9 km
ul. Starodvorská
Po ulici Hluboké neklesnete příliš hluboko, pouze na horní část Lysolajského údolí, přesněji k ulici Starodvorské, ta je po levé straně za hlavní ulicí Lysolajské údolí. Dojdte na malé prostranství mezi samoobsluhou a restaurací ve dvoře po pravé straně.
Odbočka:
V těchto místech je možná opravdu zajímavá odbočka k PP Housle.
Následuje popis této odbočky, který navazje na původní trasu po památných stromech.

ulice Žákovská
Z prostranství pokračujte vpravo do ulice Žákovské a po ní stále rovně, až takřka na její konec.

modrá značka KČT
Těsně před koncem ulice jsou po pravé straně krátké schody, a zároveň se zde přidává modrá turistická značka. Společně s ní sestoupíte k Lysolajskému potoku a půjdete vlevo ke kapli.

Pramen vody
Sledování mmodrá značky KČT dojdete k prameni vody a kapli. Stále pokračujte po značce do údolí. Cestu vám budou obohovacovat infotabule NS (koncem roku 2011 byl nas v rekonstrukci).

PP Housle
Odobočka od pramen je slepá, ael rozhodně stojí za toi, navíc chůze je stále po rovině, ačkoliv romantickým terénem.
1,9 km
Starodvorská
Z prostranství se pokračuje do mírného stoupání ulicí Sportovců, které se stáčí vlevo k Fuchsovu statku. Zde se opět setkáte s modrou turistickou značkou.
2,1 km

Poustka
Pokud vystoupáte ulicí Sportovců a zabočíte vlevo k Fuchsovu statku, budete dále pokračovat po cestě s jménem Poustka, kterrá vás takřka po vrstevnici provede okolo chatek zpět k Lysolajskému údolí.

3,2 km

Lysolajské údolí
Cesta jmenující se Poustka ústí na hlavní ulici Lysolajské údolí a vaše další cesta vede vpravo dolů po chodníku. Zanedlouho s zprava přidává ulice V Šáreckém údolí a společně pokračujte dolů, podél toku Šáreckého potoku.

3,6 km
Památný strom
Cestou dolů k Vltavě se zanedlouho dostanete k usedlosti, před kterou roste památný platan. Strom je dobře vidět již z dálky. Další avše cesta vás dovede k hlavní komunikaci Podbbaské.
7,0 km
Podbabská ulice
Podejdete železniční mosty, zde stojí na opačné strně za pozornost dva vodoznaky, ukazující stav povodňové vody. Zvláště údaj 2002 je opravdu zarážející.
Další cesta vede vpravo, zde můžete využít chodník, po kterém vede pátení cyklotrasa A1. Široký chodním vám umožní bezpečnou cestu podél jinak rušné kominikace Podbabské. Cestou minete V7zkumný ústav vodohospodářský, navážete na ulici Papírenskou, na jejímž konci začíná nová a velice praktická cesta směrem ke Stromovce.
8,3 km

Začátek cyklokomunikace.
Pod ulicí Papírenskou začíná kvalitní mlatová cesta, po které vede nad tokem Vltavy. Po ní dojděte až k mostům na Císařský ostrov. První most jen podejdete, ovšem na druhý most most již můžete vužít.

8,7 km

Most přes plavební kanál
Před váími, přesněji nad vámi je druhý most, ovšem po něm lze pohodlně přejít na opačný břeh lavebního kanálu. Před vámi je čistírna odpadních vod z celé Prahy, ale tu necháte po slé levici. Šipky vám ukáží správný směr Holešovice. Následuje rovná cesta po Císařském ostrově, který byl silně poznamenán povodnív roce 2002.

9,4 km

Památné duby
Pohodlná ceta buď po vyasfaltované příjezdové komunikaci k čistírně nebo pěšinka po hrázi nad ní, obě vás dovedou k památným dubům

Zakončení trasy:


Trasa vás dovede přímo ke stanici metra Hradčanská, kde zároveň jezdí řada tramvají..


Památné stromy na trase:

Číslo za označením stromu uvádí identifikační číslo OOP MHMP.

   
Stromořadí lip v ul. Gagarinově,
Tilia cordata - 005

Stromy jsou chráněny od roku 1998, jsou vysoké od 11,1 do 21,2 metrů a mají obvody kmenů od 119 do 257  cm.
Stromořadí lip v Gagarinově ulici vytváří poněkud neobvyklé uspořádání ulice, protože ji rozděluje na dvě části.

Platan javorolistý v Podbabě,
Platanus x acerifolia - 048

Strom je chráněn od roku 2001, je vysoký 30 metrů a má obvod kmene 428 cm.
Strom roste na opačném břehu Šáreckého potoku, než půjdete. Platan roste na soukromém pozemku vily, ale v době tvorby těchto stránek (12/2011) byl jeho kmen volně přístupný.

Velký dub letní na Císsařském ostrově,
Quercus robur – 045

Strom je chráněn od roku 1994, je vysoký 23 metrů a má obvod kmene 450 cm, v tomto případě měřeno 30 cm nad zemí.
Zajímavý strom stojí na neméně zajímavém území, na Císařském ostrově (neplést s Císařskou loukou, ta je pod Smíchovem).  Stav stromu je uváděn jako výborný až velmi dobrý. Hlavní je, že na rozdíl od mnoha okolních stromů přežil povodně předchozí a hlavně roku 2002.


Zajímavosti na trase:

 Přírodní památka Housle
 foto

Na pražské poměry unikátní přírodní území PP Housle je představováno roklí hlubokou 20 až 30 metrů asi 250 metrů dlouhou. PP byla vyhlášena v roce 1982 na rozloze 3,8 hektarů a je zde chráněn významný geomorfologický prvek a útočiště řady živočichů.
Prochází tudy naučná stezka, ale koncem roku 2011 bylo její značení takřka neznatelné a infotabule chyběly.

 Fuchsův statek
 foto

První bezpečná zmínka o této významné zemědělské usedlosti je z r. 1654, kdy patřila rytíři Jakubu Rodenovi z Hyrcenova, ovšem tehdy šlo o zpustlou usedlost po třicetileté válce. Následně často měnila usedlost majitele. Svoji dnešní podobu získal statek na přelomu 17. a 18. století. Statek je od roku 1977 památkově chráněn.

 Dubový pahorek
 foto

Přestože stromy rostoucí na tzv. Dubovém pahorku nejsou vyhlášeny jako chráněné (ochranu jim zajišťuje vyhlášení okolní PP Královská obora), jedná se o velice zajímavé stromy. Pahorek se v době povodně v roce 2002 změnil dočasně na ostrov.

Místodržitelský letohrádek
 foto

Původ stavby sahá až ke konci 15. století, kdy zde byl postaven gotický lovecký hrádek. Dnešní podoba je renesanční, z původní gotické stavby se dochovala věž s kamenným schodištěm. V období 1804 až 1805 došlo k další dostavbě a přestavbě objektu ve stylu anglické novogotiky.

Sochař Stanislav Sucharda
 foto

Český sochař, žák a později asistent Myslbeka, žijící v letech 1866 až 1916. K jeho nejznámějším dílům patří monumentální pomník Františka Palackého.


Tisk 9.3.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 14763 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru