ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příčiny změn ŽP, ovlivňující faktory > Energetika

Co dělá Praha v oblasti udržitelné energie? Odpovědi naleznete v brožuře Praha – udržitelná energie.

 publikace Praha – udržitelná energie, titulní strana


Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vydal publikaci Praha – udržitelná energie. V malé brožuře se čtenář dozví nejen, jak je město zásobováno energií, jak se s ní snaží šetřit, využívat obnovitelné zdroje, ale také jak s těmito otázkami souvisí využití odpadu, doprava nebo informační technologie. Praha se tak připojuje k úsilí mnoha evropských i světových měst, která vnímají otázky efektivního hospodaření s energií jako klíčovou součást udržitelného rozvoje.

 publikace Praha – udržitelná energie, zadní obálka

 

 

Pro někoho je pojem udržitelná energie novým slovním spojením. Jde však o významnou součást každodenního fungování i dlouhodobého rozvoje města, kdy jsou brána v úvahu hlediska ekonomická, environmentální i sociální. V souvislosti s problematikou životního prostředí ve městě jsme si navykli na témata jako čistota ovzduší, vodní hospodářství, ochrana přírody, péče o městskou zeleň, odpady či boj s hlukem. V poslední době však stále častěji slyšíme také o skleníkovém efektu, snižování emisí oxidu uhličitého, omezených zásobách fosilních paliv, využití různých zdrojů energie, včetně obnovitelných.

Nejde jen o módní trend, politiku nebo nový byznys. Města tato témata 21. století musejí brát se vší vážností. Uvádí se, že ve městech žije 75% obyvatel Evropy, města spotřebovávají 80% vyrobené energie a produkují 80% skleníkových plynů. Úspora energie znamená také úsporu finanční. Radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Ing. Vladislav Mareček v úvodu brožury říká: „Ať už jsou názory na ochranu klimatu jakékoliv, úspory a využívání různých zdrojů energie jsou nutností. Stejně jako jiná evropská i světová města si Praha tuto skutečnost uvědomuje a provádí proto řadu opatření“.

O jakých opatřeních je řeč? Pojďme si krátce představit obsah brožury. Na začátku jsou představeny strategické záměry města v oblasti energetiky, dále jak je město zásobováno energií a vodou a jak příslušné utility spolupracují. Dozvíme se, kolik energie Praha spotřebuje. Je zařazena také informace o emisích skleníkových plynů. Zajímavé informace jsou v kapitole věnované úsporám energií, kde jsou údaje o energetických auditech, opatřeních, průkazech energetické náročnosti, ale i o dotačním programu Čistá energie Praha, zapojení města do kampaně Udržitelná energie Evropa s projekty na zateplování škol a zavádění nových systémů vytápění. Samostatné kapitoly jsou věnovány energetickému využití odpadu nebo udržitelné dopravě. Jiné pasáže se věnují souvislostem s inovacemi a využitím informačních technologií, činnostmi v oblasti osvěty a poradenství pro občany (například Centrum energetického poradenství PRE). Doplňky přinášejí informace o mezinárodních aktivitách a některých zajímavostech i z domova.  Dvojjazyčné zpracování publikace, česky i anglicky, svědčí o tom, že Praha se snaží o otázkách udržitelné energie komunikovat s okolním světem.

Více než o detailní statistické či odborné informace jde v brožuře o komplexní pohled na problematiku, doložený zajímavými příklady. Cesta ke splnění ambiciózních cílů stanovených v rámci Evropy je nepochybně dlouhá, Praha po ní však jde správným směrem. Nahlédněte, určitě se dozvíte něco nového a zajímavého!

Tisk 23.6.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 72883 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru