ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP

Politika ochrany životního prostředí v hl.m. Praze a její nástroje

pták-foto.jpg

Politika ochrany životního prostředí (environmentální politika) je dnes připravována a realizována jak na národní (resp. nadnárodní – např. celoevropské) úrovni, tak i na úrovni regionů a velkých měst. Tato politika využívá celé řady nástrojů a opatření, které mají zvrátit případné nepříznivé trendy ve vývoji životního prostředí a naopak posílit vývojové směry z hlediska životního prostředí příznivější.

Mezi základní nástroje realizace politiky životního prostředí řadíme právní nástroje (právo životního prostředí), institucionální nástroje (orgány veřejné správy), ekonomické nástroje, tzv. dobrovolné nástroje, územní plánování, strategické plánování, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a zapojování veřejnosti, informační nástroje, vědu a výzkum, mezinárodní spolupráci. Většina z těchto nástrojů je využívána i na úrovni měst a regionů.

Také hl.m. Praha usiluje v posledních letech o aktivní a účinnou politiku životního prostředí na úrovni města. Součástí této politiky je např. územní a strategické plánování (Územní plán hl.m. Prahy, Strategický plán hl.m. Prahy a dále řada koncepčních dokumentů pro dílčí oblasti - péče o zeleň, ovzduší, voda, energetika, odpadové hospodářství, EVVO, …), využívá ekonomické nástroje (dotace a granty v oblasti životního prostředí a souvisejících oblastech), má dlouholetou tradici provozování Informačního systému o životním prostředí včetně moderního systému poskytování informací o ŽP, je aktivní v mezinárodní spolupráci velkých evropských měst v oblasti ochrany životního prostředí.

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.


UPOZORNĚNÍ , NAŠE TIPY !!!

Ekologická stopa města, banner projektu


MEDování u Labutě

Přijďte ochutnat první prázdninový med z pražských lesů! Ve čtvrtek 10. července od 15 do 18 hod. na včelnici v Kunratickém lese u rybníka Labuť. více

1.07.2014  
 

Žáci pražských základních škol zkoumali mikroklima blízkého okolí

Dvaadvacet pražských základních škol uskutečnilo v tomto školním roce pilotní projekt MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY pocházející z dílny 01/71. ZO ČSOP Koniklec. více

19.06.2014  
 

Středisko ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcův dvůr slaví Den Země a 20. narozeniny

Datum konání akce - sobota 26.4.2014, místo konání akce: Toulcův dvůr, MČ Praha 15. více

25.04.2014  
 

V Praze probíhá informačně - vzdělávací kampaň ke Dni Země 2014

22. duben se od roku 1970 slaví po celém světě jako Den Země. Hlavní město Praha pořádá, ve spolupráci s městskými částmi a dalšími společnostmi, v rámci oslav Dne Země již devátým rokem informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost. Letos akce probíhá na území 22 MČ v termínu od 10. 4. do 16. 5. 2014.  více

22.04.2014  
 

Magistrát hl. m. Prahy na EKOFESTIVALu 2013 (10. září 2013 na Náměstí Míru v Praze 2). Letošní motto akce: Voda hýbe světem.

Hlavní město Praha se již tradičně účastní společné akce mnoha různých organizací, kterou pořádá Zelený kruh na Náměstí Míru v Praze 2. Návštěvníci se mohou seznámit s více než 25 ekologickými neziskovými organizacemi a jejich činností a také získají praktické tipy a informace o tom, jak může člověk žít šetrněji ve vztahu k životnímu prostředí. více

6.09.2013  
 
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru