ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP

Tabulka - Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy - přehled přidělených prostředků v letech 1996 – 2012

Rok Počet podaných
projektů
Počet přijatých projektů Přidělené prostředky 
celkem (Kč)

1996

71

53

4 745 992

1997

140

56

5 000 000

1998

173

59

4 780 000

1999

184

80

8 570 000

2000

149

86

9 158 000

2001

143

69

7 278 000

2002

146

85

8 459 300

2003

145

74

7 495 100

2004

138

78

8 626 000

2005

116

83

9 740 000

2006

123

78

9 500 000

2007

130

93

10 000 000

2008

119

73

7 328 900

2009

153

94

9 842 000

2010

103

59

5 478 000

2011

179

52

8 842 000

2012

149

52

7 552 000


Za dobu existence tohoto grantového programu bylo přiděleno celkem 132 395 292 Kč a podpořeno 1224 projektů.
Zdroj: RVP MHMP

Tisk 6.9.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 84070 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru