ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj > Místní Agenda v ČR a Praze

Městská část Praha 7 a Místní Agenda 21

Městská část Praha 7

http://www.praha7.cz

mzivotp7.jpg

Základní údaje: MČ Praha 7 se oficiálně přihlásila k MA21 v roce 2003. V kategorii Zájemci registrována od roku 2007. Vstup do NSZM ČR v prosinci 2008. Ustavena funkce koordinátora MA 21.


MČ Praha 7 se oficiálně přihlásila k procesu Místní Agendy 21 ve druhé polovině roku 2003 – 24.11. 2003 bylo přijato usnesení zastupitelstva „ Memorandum MČ Praha 7 – Projekt  Místní agenda 21“, kterým se MČ Praha 7 zavázala ctít principy udržitelného rozvoje a implementovat systém Místní Agendy 21 do svých budoucích rozhodnutí.  Mezi první aktivity v rámci projektu patřilo vzdělávání a osvěta v oblasti udržitelného rozvoje a MA 21, a to jak vedoucích úředníků a zastupitelů MČ (ve spolupráci s Českým ekologickým ústavem), tak veřejnosti (o.s. Komunita 21).
Aktivity spojené s MA 21 v Praze 7 doprovází logo MA 21 Prahy 7 a název „Praha 7- Místo pro život“, na internetových stránkách Prahy 7 (http://www.praha7.cz) je sekce věnovaná projektům MA 21 v Praze 7, v rámci odboru životního prostředí je vyhrazeno místo samostatného koordinátora pro tuto oblast.

Úspěšnými aktivitami v minulosti byly např. projekty „Jedno místo v Praze 7“ pro zapojení veřejnosti do plánované rekonstrukce Řezáčova náměstí, „Žijeme i mezi domy“ související s obnovou vnitrobloků U Průhonu, sociologický průzkum mezi občany Prahy 7 „Řekněme si, v jaké Praze 7 chceme žít“ nebo seminář „Účast veřejnosti v rozvoji měst“.
V roce 2006 realizovala Praha 7 projekt „Pěšky po Praze 7“ pro zlepšování podmínek a podporu pěší dopravy jako k životnímu prostředí šetrné, udržitelné a zdravé formy mobility. Formou dotazníkových zjišťování v ulicích získala městská část základní informace o tom, jak hodnotí občané a návštěvníci podmínky pro chůzi a v jakém rozsahu tento způsob přepravy sami využívají. Výstupem by měla být dílčí zlepšení na některých vytipovaných kritických místech.

V roce 2005 bylo v Praze 7 ustaveno Studentské zastupitelstvo MČ Praha 7 (foto - ustavující zasedání, více informací na stránkách MČ Praha 7), jehož cílem je setkávání a spolupráce studentů základních a středních škol Prahy 7 s orgány státní správy i samosprávy MČ Praha 7, vedením dětských organizací, zájmových sdružení apod. V roce 2006 byla jeho činnost rozšířena a podpořena projektem výměny studentského zastupitelstva Prahy 7 a skupiny mladých poradců z Lewishamu, Londýna. Projekt nese název „Příběh dvou měst – mladí lidé a místní demokracie“ a byl podpořen z programu „Mládež“ Evropské komise. V roce 2008 se Studentské zastupitelstvo společně se studenty partnerských organizací z Lewishamu v Londýně, z Gorny a Sophie v Bulharsku zapojilo do mezinárodního projektu mládežnických organizací s názvem „Great Expectations“ a proběhly dva výměnné pobyty studentů. Projekt byl finančně podpořen z prostředků EU z grantového programu Mládež.

V roce 2007 MČ Praha 7 zahájila plánovací fázi projektu „Revitalizace vnitrobloku Malý Berlín“, které se účastní uživatelé dotčeného vnitrobloku. V červnu 2007 koordinovala pro děti akci „Bezpečné prázdniny“ pro lepší obeznámení s riziky cestování a prázdninových pobytů v přírodě.
Občané se účastnili i přípravy střednědobého plánu sociálních služeb metodou komunitního plánování a dotazníků, do které bylo od dubna roku 2007 aktivně zapojeno několik pracovních skupin (senioři, rodiny s dětmi, mládež, občané se zdravotním postižením, občané ohrožení závislostmi, národnostní menšiny).Občané se účastnili i přípravy střednědobého plánu sociálních služeb metodou komunitního plánování a dotazníků, do které bylo od dubna roku 2007 aktivně zapojeno několik pracovních skupin (senioři, rodiny s dětmi, mládež, občané se zdravotním postižením, občané ohrožení závislostmi, národnostní menšiny).

V roce 2007 MČ Praha 7 rozšířila přímou komunikaci s občany díky založení neformální „Pracovní skupiny občanů“. Občané mají možnost vyjadřovat se ke zvoleným tématům a současné situaci a podílet se na zlepšování podmínek pro život v Praze 7. Setkání v roce 2007 řešila rekonstrukci Řezáčova náměstí, zeleň, údržbu a úklid chodníků a komunikací. V roce 2008 proběhla dvě setkání věnovaná přípravě ankety „Praha 7 - Budoucí podoba Letné“. Její výsledky budou použity jako podklad pro jednání hodnotící komise pro urbanistické řešení prostoru Letenské pláně a Letenských sadů. V únoru 2009 proběhla dvě veřejná projednání s občany o budoucí podobě nového dětského hřiště v Tovární ulici. Návrhy a připomínky byly zapracovány do projektu a výstavba dětského hřiště bude realizována do konce roku 2009.

V prosinci 2008 Městská část Praha 7 vstoupila do asociace Národní sítě Zdravých měst přijetím deklarace „Projekt Městská část Praha 7 – Zdravé město“, čímž je potvrzen zájem městské části o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Zejména to jsou místní Agenda 21, místní realizace dokumentu Zdraví 21, místní Akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP).
V červnu 2009 se konalo veřejné fórum Projektu Zdravé město, kde si občané po společně diskuzi zvolili 10 prioritních problémů Prahy 7. V současné době probíhá anketa k ověření zvolených problémů.Výstupy poslouží ke zpracování komunitního plánu – „Plán zdraví a kvality života“.

 

Aktualizace popisu k červenci 2009.
Kontaktní osoba: Adéla Hytychová, ÚMČ Praha 7, koordinátor MA 21 v Praze 7, e-mail: hytychovaa@p7.mepnet.cz.

Tisk 11.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 26802 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru