ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj > Místní Agenda v ČR a Praze

Městská část Praha – Dolní Počernice a Místní Agenda 21

Městská část Praha – Dolní Počernice

http://www.dpocernice.cz

Základní údaje: Aktivity v oblasti MA21 zahájeny v roce 2008. Od dubna 2008 registrována v kategorii Zájemci, v červnu 2009 získala potvrzení o splnění podmínek pro kategorii D. Člen NSZM ČR od roku 2008.

 

Městská část Praha – Dolní Počernice se oficiálně zařadila do databáze místní Agendy 21 v dubnu 2008. V témže roce se stala také členem NSZM ČR a aktivně se zapojila do její činnosti. MČ ve spolupráci s poradenskou společností uspořádala v roce 2008 seminář pro starosty měst a obcí, v rámci kterého zástupce NSZM prezentoval podrobně činnost sítě a její metody a postupy.
Akce pořádané v MČ jsou plánovány a uskutečňovány komunitním způsobem se zapojením místních organizací, vzdělávacích, neziskových i podnikatelských.
MČ Praha - Dolní Počernice žije bohatým kulturním a společenským životem. Pravidelně jsou pořádány tradiční akce jako např.: Dolnopočernický masopust, Dolnopočernické velikonoce, Vynášení Morany, Májování, Vítání léta, Svátek sousedů, Den dětí, Svatojánská noc, Zahradní slavnost Babí léto, Vánoční setkání seniorů a Dolnopočernické vánoce. MČ podporuje tyto akce i finančně. Do přípravy akcí se zapojují zaměstnanci ÚMČ, dobrovolníci z neziskových organizací, podnikatelé (sponzoring, prostory, odměny, občerstvení), občané a také místní základní škola, mateřská škola nebo TJ Sokol.
Činnost neziskových organizací podporuje městská část také formou výhodných pronájmů prostor a příspěvky na investiční akce. Ve vztahu k veřejnosti se snaží uplatňovat komunitní způsob plánování, prosazuje EVVO, nadstandardní péči věnuje zlepšování životnímu prostředí. MČ má zpracovaný územní plán, plán rozvoje, generel cyklostezek a společný komunitní plán s Prahou 14.

Aktivity MA21 v roce 2008:

- registrace v MA21
- členství v NSZM ČR
- kulturní a společenské akce – viz výše
- seminář pro starosty měst a obcí s prezentací NSZM ČR a principů MA21
- zpracovaný územní plán
- zpracovaný plán rozvoje
- zpracovaný generel cyklostezek

Pozn.:
V červnu 2009 podala MČ Praha-Dolní Počernice  žádost o registraci do kategorie "D" a 24.6.2009 obdržela potvrzení o splnění podmínek a postoupila do kategorii D MA21.

Tisk 10.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 26334 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru