ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj > Místní Agenda v ČR a Praze

Městská část Praha – Slivenec a Místní Agenda 21

MČ Praha – Slivenec

www.praha-slivenec.cz

Základní údaje: Aktivity odpovídající MA21 zahájeny v roce 2007. Člen NSZM ČR od léta r. 2008. V kategorii Zájemci zaregistrována v červnu 2009.


Městská část Praha – Slivenec se v roce 2008 oficiálně připojila k projektu Zdravá městská část v rámci NSZM a dostala se podle kritérií MA 21 do vstupní kategorie Zájemci. (Pozn.: V databázi CENIA byla MČ zaregistrována v červnu 2009). Principy MA 21 byly ve Slivenci uplatňovány již dříve. Veřejnost měla např. možnost zapojit se do plánování nové podoby centra, vyjádřit se k podobě dopravního značení nebo podílet se na řešení nedostatku míst v místní mateřské školce. Proběhlo také setkání s rodiči k novému hřišti v centru a několik dotazníkových akcí (k dopravě, mateřskému centru, chybějícím služby v MČ).
Městská část pořádá každoročně několik akcí pro veřejnost, které pomáhají komunitnímu životu. Obnovila se tradice jarmarků, masopustu, probíhá zde dvou až třídenní festival Slivenecké letnice. Velmi důležitá je přitom spolupráce s neziskovými organizacemi.
Prioritou MČ jsou úspory energie jakožto nezbytná součást uplatnění principů udržitelného rozvoje.
Slivenec je jedna z mála MČ v Praze, která nenavrhuje nové plochy obytného území. Namísto toho na většině svého extravilánu navrhla v souladu s přáním občanů zvýšení ploch zeleně (v rámci zeleného pásu kolem Prahy). Probíhá tu také pravidelná výsadba nových stromů a alejí. V rámci prováděných pozemkových úprav došlo k výsadbě nového biocentra.

Hlavní aktivity v roce 2008

MČ se velmi snaží zvýšit podíl cyklodopravy a pěší dopravy. Zadala studii cyklostezek s propojením na městem budovanou síť páteřních cyklostezek a snaží se o jejich postupnou realizaci. V rámci projektu Pěší Slivenec se v rámci finančních možností obce budují chodníky a obnovuje prostupnost krajiny. V roce 2008 získala peníze z fondů EU na energetickou rekonstrukci základní školy (rekonstruovaný pavilon dosáhne nízkoenergetického standardu). Od roku 2008 funguje v městské části sběr bioodpadů.

Aktualizace popisu k: prosinci 2008
Kontaktní osoba: RNDr. Jana Plamínková, starostka MČ

Tisk 10.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 26097 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru