ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příčiny změn ŽP, ovlivňující faktory > Energetika

Program Čistá energie Praha v letech 1994 až 2013

Program Čistá energie Praha (dále jen „Program“) probíhá (v návaznosti na dřívější Program dotací hl.m.Prahy na přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl.m.Prahy) od roku 1994. Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně původních topných systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie. Program je příznivě hodnocen veřejností a je pozitivně vnímán i v rámci Evropské unie.

Přehled dosavadního průběhu Programu je zpracován v tabulkách a grafu.

Tab. 1: Celkový přehled podaných žádostí o dotace na přeměny topných systémů

Rok     Počty žádostí v jednotlivých letech    Byty
  evidováno  vyplaceno  vyplacená částka (Kč) počet bytů

průměrná výše dotace (Kč/byt)

1994 

  6 335

  3 186

108 220 940 Kč

 11 069

  9 777 Kč
1995

  7 036

  3 562

  83 238 513 Kč

   7 840

10 617 Kč
1996 

  2 398

  1 692

  55 657 126 Kč

   5 071

10 976 Kč
1997 

  2 404

  1 977

  59 528 854 Kč

   5 641

10 553 Kč
1998 

  1 144

  982

  25 997 010 Kč

   2 607

  9 972 Kč 
1999 

    956

    844 

  21 554 464 Kč

   2 158

  9 988 Kč
2000 

     769

    728 

  17 415 627 Kč

   1 675

10 397 Kč
2001 

     429

     396 

    8 693 928 Kč

    788

11 033 Kč
2002 

     251

    240 

   5 837 606 Kč

    604

  9 664 Kč
2003 

     225

    207 

    5 040 345 Kč

    457

11 029 Kč
2004 

    140

    123 

    3 659 870 Kč

     340

10 764 Kč
2005

    150

    140

    3 361 000 Kč

    286

11 752 Kč
2006

   94

       87

    2 180 000 Kč

    175

12 457 Kč
2007

     140

    135

    7 460 920 Kč

     280

26 646 Kč
2008

     228

    227

  11 859 530 Kč

      346

34 276 Kč
2009

    209

    202

  11 721 960 Kč

     337

34 783 Kč
2010

    283

    268

  11 999 650 Kč

     573

20 942 Kč
2011

   322

    286

  16 494 160 Kč

    653

25 259 Kč
2012

474

457

  17 821 160 Kč

725

24 581 Kč
2013

748

499

  13 993 200 Kč

872

16 047 Kč
Celkem 

24 735

 16 238

491 735 863 Kč 

 42 497

    -Graf Čistá energie 1994_2013.jpg


Průměrná výše dotace na jeden byt v jednotlivých letech závisí především na tom, zda byla přeměna provedena v rodinných domech a individuálně vytápěných bytech nebo v bytových domech s vyšším počtem bytů vytápěných centrální kotelnou. Centrální vytápění se jeví jako ekonomicky efektivnější z důvodu menšího podílu výkonu jednotlivých BJ než je tomu u vytápění individuálního.
Z následujících přehledů vyplývá, že nejvíce žádostí je zastoupeno v kategorii modernizace plynového vytápění, tedy výměny dožívajících plynových kotlů za nové, případně rekonstrukce kotelen. Počet těchto projektů od roku 2010, kdy byl příspěvek zaveden, každoročně narůstá.

Na druhém místě z hlediska podaných žádostí jsou přeměny neekologického vytápění (pevná nebo kapalná paliva) ve prospěch ekologického (zemní plyn). 

Následují obnovitelné zdroje, kde oproti roku 2012 výrazně poklesl počet podaných žádostí, což je patrné z tabulky č. 4. Konkrétně u tepelných čerpadel činí pokles 50 %, u solárních kolektorů na ohřev vody dokonce více než 80 %.

Tab. 2: Meziroční srovnání struktury vyplacených dotací podle typu zdroje v letech 2012 a 2013

rok 2012  rok 2013
Nový zdroj Počet žadatelů Počet bytů Částka Počet žadatelů Počet bytů Částka

Tepelná čerpadla 

101

152

5 739 420 Kč

50 

56

2 160 000 Kč

Topný plyn - modernizace

 193

371 

5 526 610 Kč

413

730

10 020 900 Kč

Topný plyn - náhrada neekologického zdroje 

 73

89 

2 476 080 Kč

15

62

1 181 400 Kč

Solární kolektory na ohřev teplé vody 

 82

103 

3 826 700 Kč

15

18

468 900 Kč

Biomasa 

5

194 350 Kč

4

4

120 000 Kč

Elektřina 

58 000 Kč

2

2

42 000 Kč

CELKEM

457

725

17 821 160 Kč

499

872

13 993 200 KčStruktura čerpání dotací 2013.jpg

Program se vedle ostatních programů na ozdravění ovzduší v celkovém efektu podílí na poklesu emisí znečišťujících látek na území hl.m. Prahy a zcela jistě plní svou motivační úlohu k ekologickému chování občanů města v oblasti energetických zdrojů pro domácnosti.


Související informace:

Tisk 6.5.2014 | Miloš Cihelka | Přečteno: 90555 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru