Předešlé CHÚ 01 - Přírodní památka Baba Další CHÚ

01 - Přírodní památka Baba

Základní údajeSkály na levém břehu Vltavy, na S ohraničené ulicí V Podbabě, na J ulicí Paťanka a na Z sousedí s ochranným pásmem PP Dolní Šárka. K.ú. Dejvice - Praha 6. V: 7,3252 ha, n.v.: 180-260 m. Z: vyhláška NVP č. 4/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyTeplomilná společenstva rostlin, zachování biocenózy skalní stepi. PP Baba představuje jedno z druhově nejbohatších stanovišť hmyzu v Praze.

Geologie, geomorfologie, pedologieV podloží jsou proterozoické břidlice tvořící výchozy skal a sutě. Ranker a protoranker, na úpatí zahliněné sutě.

BotanikaDříve rozvoj světlomilných tařicových skalních společenstev, společenstev písčitých drolin s chmerkem vytrvalým a společenstev kostřavových (kostřava walliská, kostřava žlábkatá) teplomilných trávníků, stejně tak jako teplomilných lemů s kakostem krvavým a třemdavou bílou. Nyní plošně omezeno, dochází k silnému nárůstu křovin, podporovaném šířením vysazeného akátu. Na skalách výskyt vzácných druhů jestřábníků (jestřábník bledý, chlupáček vrcholíkový, chlupáček hadincovitý), populace omanu německého, tařice skalní, chrpy chlumní, modřence tenkokvětého, trýzelu škardolistového.

ZoologieVzácné a ohrožené druhy bezobratlých, hlavně hmyzu. Z rovnokřídlých je zajímavý výskyt cvrčivce révového, ze stepních druhů brouků byl zjištěn vzácný kraseček Cylindromorphus bifrons, z reliktních stepních střevlíkovitých Notiophilus rufipes a Dyschirius bonellii, z mandelinkovitých Labidostomis lucida a Cryptocephalus elegantulus. Z motýlů jsou nejvýznamnější otakárek fenyklový a ovocný, žluťásek jižní a vřetenuška ligrusová. Ze skupiny vos bylinných čistě stepní Cephus pulcher a lesostepní paličatka Corynis obscura. Z obratlovců ohrožená ještěrka zelená. Hnízdiště poštolky obecné, z pěvců ťuhýka obecného a pěnic. Dříve hojný bělořit obecný silně ubývá. V minulosti hnízdiště kavky obecné. Bezlesí.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíNa navazující plošině se střídala sídliště od doby bronzové, skály dlouhodobě pod antropickým tlakem (pastva, vysekávání dřeva na palivo), v nedávné minulosti pravidelně oheň od parní trakce železnice. Je třeba uvolňovat horní hrany skal pro zachování kostřavových trávníků, pravidelně plošně redukovat trnku a trnovník akát.

LiteraturaČíla, Skyva (1993), Kubíková (1982)


zřícenina viničného lisu
PP Baba dominuje zřícenina viničného lisu

letecký pohled
Letecký pohled na PP Baba, v pozadí sídliště Baba a za ním údolí Šáreckého potoka


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ