Předešlé CHÚ 07 - Přírodní památka Cihelna v Bažantnici Další CHÚ

07 - Přírodní památka Cihelna v Bažantnici

Základní údajeBývalá cihelna v Hloubětíně za železničním mostem. K.ú. Hloubětín.
V: 4,38 ha, n.v.: 238-270 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyOpěrný geologický profil, odkryv cenomanských jílovců s bohatou fosilní florou.

Geologie, geomorfologie, pedologieJeden z nejvýznamnějších odkryvů peruckého a korycanského souvrství českého křídového útvaru se zkamenělými otisky rostlin druhů Drynaria tumulosa, Nehvizdya obtusa, Myricanthinum amentaceum a Myrtophyllum geinitzii. Půdní pokryv profilu není vytvořen.

Botanika LesnictvíRostlinná společenstva jsou převážně rumištního charakteru: komonice bílá, komonice lékařská, pelyněk černobýl, ale vyskytují se i méně hojné druhy, např. divizna velkokvětá. Ve stromovém patře, které se nachází po okrajích, dominuje bříza bělokorá, dále pak dub letní, habr obecný, javor klen, trnovník akát. Keřové patro místně zastupuje hustý porost bezu černého.

ZoologieZ brouků zde žijí střevlíčci Bembidion milleri, Ophonus puncticollis a Amara pulpani, z motýlů okáč luční. Byla viděna i užovka obojková. Hnízdí rehek domácí a v minulosti i sýček obecný. Drobní savci jsou zastoupeni bělozubkou šedou.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíUdržovat geologický profil, aby byl přístupný pozorování a výzkumu.

LiteraturaChlupáč (1988), Röhlich (1958), Ziegler (1994)


Letecký pohled na PP Cihelna v Bažantnici od západu
Letecký pohled na PP Cihelna v Bažantnici od západu

Cenomanské jílovce v PP Cihelna v Bažantnici obsahují zkamenělé otisky rostlin
Cenomanské jílovce v PP Cihelna v Bažantnici obsahují zkamenělé otisky rostlin

Projevy eroze v PP Cihelna v Bažantnici
Projevy eroze v PP Cihelna v Bažantnici


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ