Předešlé CHÚ 18 - Přírodní památka Hrnčířské louky Další CHÚ

18 - Přírodní památka Hrnčířské louky

Základní údajeKomplex pěti rybníků a luk v jejich nejbližším okolí mezi obcemi Hrnčíře a Šeberov. K.ú. Hrnčíře, Praha 13. V: 29,53 ha, n.v.: 280 - 300 m. Z: vyhláška NVP č.5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyOchrana společenstev mokřadů, vlhkých luk. Lokalita vodního ptactva.

Geologie, geomorfologie, pedologieHorniny svrchního proterozoika - břidlice štěchovicko-zbraslavské skupiny, které nevystupují na povrch. Vlastní podloží je budováno jejich zvětralinami, deluviálními uloženinami a holocénními náplavy. Hnědozemní půdy, místy oglejené.

BotanikaSoubor blatouchových, ovsíkových a psárkových luk kolem několika rybníků, lemovaných rákosovými a ostřicovými porosty. V blatouchových loukách výskyt vzácných druhů jako upolín evropský, jarva žilnatá, žluťucha lesklá, srpice barvířská, kosatec žlutý, ostřice trsnatá, kozlík dvoudomý a vrba rozmarýnolistá. Nejcennější je rybník Brůdek.

ZoologieZ bezobratlých střevlíkovití, např. Demetrias imperialis a Odacantha melanura, mandelinkovití Donacia cinerea, Zeugophora scutellaris, Chrysolina oricalcia, dřepčíci Phyllotreta exclamationis, Longitarsus lycopi, z nosatcovitých Apion cruentatum (na kyseláči lučním), Tanysphyrus lemnae, Rhinoncus henningsi (na hadím kořenu), Tapinotus sellatus (na vrbině obecné). Biotop několika druhů obojživelníků, mj. čolka obecného, kuňky obecné, ropuchy zelené, skokana zeleného, skokana hnědého. Z plazů se vyskytuje užovka obojková a méně užovka hladká. Významná tahová zastávka zejména bahňáků. Často se zdrží volavka popelavá. Hnízdí koroptev polní, čejka chocholatá, kulík říční, kachna divoká, labuť velká a slípka zelenonohá. Všude na rybnících lyska černá. Bezlesí.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíOmezit hnojení rybníků i luk, dbát na pravidelné kosení luk a odklízení biomasy.

LiteraturaFišerová, Bělohlávková (1992), Kubíková, Řezníček (1989), Špryňar, Řezáč (1996)

Hrnčířské louky video

Letecký pohled na PP Hrnčířské louky od jihozápadu, v pozadí Šeberov
Letecký pohled na PP Hrnčířské louky od jihozápadu, v pozadí Šeberov

Rozsáhlé porosty kosatce sibiřského v PP Hrnčířské louky
Rozsáhlé porosty kosatce sibiřského v PP Hrnčířské louky

Detail květu kosatce sibiřského
Detail květu kosatce sibiřského

Jarva žilnatá roste na vlhkých a rašelinných loukách
Jarva žilnatá roste na vlhkých a rašelinných loukách


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ