Předešlé CHÚ 22 - Přírodní památka Chvalský lom Další CHÚ

22 - Přírodní památka Chvalský lom

Základní údajeMezi železniční tratí Praha - Lysá nad Labem a silnicí do Horních Počernic. K.ú. Horní Počernice. V: 2,02 ha, n.v.: kolem 280 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyOpěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství (křída - cenoman).

Geologie, geomorfologie, pedologieOpěrný profil peruckého a korycanského souvrství, v profilu je vidět skrytou diskordanci peruckého souvrství. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického vývoje cenomanské sedimentace. V nadloží lomové stěny jsou vyvinuty mělké písčité půdy. Totéž je i na počvě lomu, kde však byla část plochy rekultivována navezenou ornicí.

BotanikaVegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek.

ZoologieZ hmyzu zákonem chráněný otakárek fenyklový, střevlík zahradní, z drobných savců myšice křovinná.

LesnictvíZ. a v. část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem jednoblizným.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíNeustále udržovat pravidelným čištěním stěnu lomu uvnitř i vně před zarůstáním křovinami a stromy .

LiteraturaZiegler (1988, 1994)


Letecký pohled na PP Chvalský lom od jihu
Letecký pohled na PP Chvalský lom od jihu

Nápadné rozhraní cenomanských hornin (sv. křída) v PP Chvalský lom
Nápadné rozhraní cenomanských hornin (sv. křída) v PP Chvalský lom


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ