Předešlé CHÚ 45 - Přírodní památka Opukový lom u Přední Kopaniny Další CHÚ

45 - Přírodní památka Opukový lom u Přední Kopaniny Základní údajeLeží při j. okraji obce Přední Kopanina mezi státní silnicí na Kladno a ulicí K Tuchoměřicům. K.ú. Přední Kopanina. V: 4,13 ha, n.v.: 340-350 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyGeologický profil křídovými sedimenty. Stratotyp korycanského a bělohorského souvrství. V současnosti jediný větší odkryv bělohorských opuk na pražském území.

Geologie, geomorfologie, pedologieV lomu jsou odkryty opuky bělohorského souvrství, pod lomem souvrství korycanské a perucké. Ze zkamenělin mlž Inoceramus labiatus, hlavonožec Mammites nodosoides a hvězdice Epiaster michelini. Bez botanického významu.

ZoologieZ plazů pozorována ještěrka obecná, z ptáků rehek zahradní.

LesnictvíBorový lesík (na části území o rozloze 0,35 ha) se skládá z 90% z borovice černé a z 10% z borovice lesní.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíV sv. části lomu probíhá povolená těžba, kámen se využívá při opravách pražských památkových budov.

LiteraturaChlupáč (1988), Ziegler (1994)


V PP Opukový lom u Přední Kopaniny se těží bělohorské opuky pro opravy památkových budov
V PP Opukový lom u Přední Kopaniny se těží bělohorské opuky pro opravy památkových budov

Profil v lomu u Přední Kopaniny je stratotypem bělohorského souvrství
Profil v lomu u Přední Kopaniny je stratotypem bělohorského souvrství


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ