Předešlé CHÚ 46 - Přírodní památka Orthocerový lůmek Další CHÚ

46 - Přírodní památka Orthocerový lůmek Základní údajeOpuštěný vápencový lůmek na okraji Radotínského údolí 250 m ssv. od Radotínské cementárny, s. od křižovatky silnic Lochkov - Radotín při odbočce na Zadní Kopaninu. K.ú. Lochkov - Praha 5. V: 0,5 ha, n.v.: 260 m. Z: výnos MK ČSR čj. 9.861/76 z 29.9.1976.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyZákladní opěrný geologický profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídol v ČR. Naleziště zkamenělin, zejména hlavonožců (orthocerů).

Geologie, geomorfologie, pedologieSilurské vápence a břidlice kopaninského (obzory s Encrinuraspis beaumonti, Ananaspis fecunda a Prionopeltis archiaci) a přídolského (zóna Pristiograptus ultimus) souvrství. Obzor s Prionopeltis archiaci je vyvinut jako 162 cm mocná lavice orthocerového vápence s velmi bohatou faunou. jsou to hlavně usměrněné schránky loděnkovitých, např. rodu Glisonoceras, Kionoceras a Dawsonocerina. Samotná lokalita je bez půdního pokryvu, v jejím nejbližším okolí jsou protorendziny.

BotanikaZarůstá tvořen teplomilnými křovinami - líska obecná, ptačí zob obecný, skalník obecný, jilm obecný, čilimníkovec černající. Rozrůstá se zde i trnka a hloh. Ze zvláště chráněných druhů byly nalezeny bělozářka liliovitá a chrpa chlumní.

ZoologieZoologicky nevýznamné.

LesnictvíV okolí lokality druhotný borový porost s podrostem dubu.

PoznámkaÚzemí poškozováno sběrem paleontologického materiálu. Součást přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj.

LiteraturaChlupáč (1988), Kříž (1989), Kříž, Schmittová (1963)


PP Ortocerový lůmek je bohatým nalezištěm zkamenělin
PP Ortocerový lůmek je bohatým nalezištěm zkamenělin

Průřez schránkami prvohorních hlavonožců ortocerů. Bývají většinou usměrněné
Průřez schránkami prvohorních hlavonožců ortocerů. Bývají většinou usměrněné


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ