Předešlé CHÚ 11 - Přírodní památka Čimické údolí Další CHÚ


11 - Přírodní památka Čimické údolí

Základní údajeČást údolí Čimického potoka, mezi Čimicemi a Vltavou, z. od Čimického rybníka. K.ú Bohnice, Čimice - Praha 8. V: 11,23 ha, n.v.: 240-270 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyKrajinotvorný prvek. Obnažené skalní výchozy. Zachování teplomilných společenstev, zajímavá mykologická lokalita.

Geologie, geomorfologie, pedologieMělké údolí v počínající erozní brázdě Čimického potoka, s j. orientovanými břidličnatými stráněmi a údolní luční nivou. Horniny kralupsko - zbraslavské skupiny proterozoika pokryté štěrkopískovými terasami Vltavy; na přilehlých polích nálezy hranců. Na buližníkových sucích je vyvinuta mělká a chudá půda typu protorankeru, na ostatních plochách vyvinutější rankerová stadia až mělké hnědé půdy.

BotanikaS. svahy druhotně zalesněny směsí listnatých a jehličnatých dřevin, na jižních svazích se střídají zbytky sadů, lesnických výsadeb (akát, dub) a enklávy teplomilných trávníků s kostřavou žlábkovitou a teplomilných vřesovin. Bývalé pastviny, kde pastva stabilizovala některé silně ustupující druhy jako je ostřice drobná, koniklec luční český, křivatec český, modravec tenkokvětý. Zajímavá společenstva hub s převládající čirůvkou fialovou.

ZoologieTeplomilný hmyz, z brouků mandelinkovití Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus fulvus, dřepčíci Aphtona pygmaea a Longitarsus foudrasi, nosatci Otiorhynchus fullo, Trachyphloeus bifoveolatus, Sibinia sodalis (na ušnici) a Cleopus solani (na diviznách); pod vřesem střevlíček Bradycellus ruficollis a přímo na vřesu mandelinky Lochmaea suturalis a Altica oleracea breddini; ve zbytku přirozené doubravy nosatec Barypeithes chevrolati. Hnízdí zde několik běžných druhů ptáků, mj. šoupálek krátkoprstý, žluva hajní, stehlík obecný, linduška lesní, budníčci a pěnice. Z méně se vyskytujících druhů drobných zemních savců je tu např. rejsec vodní. Myslivci byla několikrát ulovena kuna skalní i lesní.

LesnictvíDruhotné zalesnění nevhodného složení s velkým zastoupením akátu, na s. svazích se smrkem.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíČimické údolí bylo v minulosti velmi silně ovlivněno člověkem, veškerá plocha byla změněna v pole, louky a sady, skalní výchozy a jejich okolí sloužily jako pastviny. Lesní porosty nejsou v dobrém stavu, zejména pokud se týká druhového složení. Je třeba udržet volné enklávy na j. svazích, čistit od křovin.

LiteraturaKubíková (1976, 1986), Smrček, Kubíková (1990)


Letecký pohled na PP Čimické údolí od západu
Letecký pohled na PP Čimické údolí od západu

Rybník Kostoprďák v PP Čimické údolí
Rybník Kostoprďák v PP Čimické údolí

Teplomilná společenstva v s. části PP Čimické údolí
Teplomilná společenstva v s. části PP Čimické údolí

Modravec tenkokvětý roste na výslunných křovinatých pláních
Modravec tenkokvětý roste na výslunných křovinatých pláních

Střevlík druhu Odacantha melanura žije v mokřadech
Střevlík druhu Odacantha melanura žije v mokřadech


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ