Předešlé CHÚ 56 - Národní přírodní památka Požáry Další CHÚ


56 - Národní přírodní památka Požáry

Základní údajeOpuštěný lom na pravém břehu Dalejského potoka u obce Řeporyje proti Trunečkovu mlýnu. K.ú. Řeporyje - Praha 5. V: 3,5 ha, n.v.: 330 - 340 m. Z: vyhláška NVP č. 3/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyGeologický profil mezinárodního významu - mezinárodní stratotyp pro hranici ludlow-přídol (svrchní silur).

Geologie, geomorfologie, pedologieV přístupovém zářezu, nad přístupovým tunelem a ve vlastním lomu je odkryt geologický profil nejvyššími polohami kopaninského souvrství, přídolským souvrstvím a spodními polohami lochkovského souvrství. Profil byl v roce 1984 schválen mezinárodním geologickým kongresem jako mezinárodní stratotyp hranice ludlow-přídol (silur) a je stratotypem stupně přídol. O něj se opírá korelace se severoamerickým svrchním silurem založená na konodontech. Je zároveň typickým nalezištěm řady fosilií, např plže Platyceras deceptivum se zachovalým zbarvením ulity z kopaninského souvrství.

BotanikaLesnictvíBez botanického významu. Bezlesí.

ZoologieNa rostlinách na skalních stěnách se vyskytují i příslušné druhy bezobratlých. V lomu probíhá spontánní rekultivace. Hnízdí zde konipas bílý, rehek domácí a několik dalších běžných druhů ptactva.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíTěžba v minulosti zastavena.


NPP Požáry chrání mezinárodní stratotyp stupně přídol (svrchní silur) a hranice ludlow - přídol
NPP Požáry chrání mezinárodní stratotyp stupně přídol (svrchní silur) a hranice ludlow - přídol

Geologický profil v NPP Požáry (podle Chlupáče 1996)
Geologický profil v NPP Požáry (podle Chlupáče 1996)


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ