B1.1 METEOROLOGIE A KLIMA

Vyhodnocení meteorologických prvků za rok 2004

Rok 2004 byl teplotně nadnormální s průměrnou roční teplotou 8,6 °C naměřenou na stanici Praha - Ruzyně s odchylkou +0,7 °C od teplotního normálu let 1961–1990. Největší kladnou odchylku od normálu měl měsíc únor (+2,6 °C) a srpen (+2,1 °C). Nejvyšší denní maximum na území Prahy +34,2 °C naměřila 12. srpna stanice Praha - Libuš, nejnižší denní minimum –23,1 °C naměřili 24. ledna na stanici Praha - Kbely. Nejvyšší průměrná denní teplota +27,1 °C byla naměřena 12. srpna v Praze - Karlově. Nejnižší průměrná denní teplota –15,2 °C byla naměřena 24. ledna v Praze - Uhříněvsi. Dlouhodobé absolutní extrémy denních teplotních maxim v klementinské řadě (měření od r. 1775) byly překonány ve dnech 4. až 7. února, 17. a 18. března a 24. října 2004. Absolutní minima v Klementinu nebyla v tomto roce překonána.

Roční úhrn srážek 2004 byl na pražských stanicích v normálu. Podnormální byl měsíc duben a prosinec. Silně nad normálem byl měsíc leden, nadnormální byly měsíce červen a listopad. Roční srážkový úhrn v Praze - Ruzyni byl 491,5 mm. Nejvyšší denní srážkový úhrn 46,6 mm byl v oblasti Prahy naměřen 2. června na stanici Praha - Ruzyně. Na stanici Praha - Suchdol byl naměřen v červnu nejvyšší měsíční srážkový úhrn 113,2 mm a také největší roční srážkový úhrn 547 mm v pražské oblasti v roce 2004. Naproti tomu nejméně srážek za rok napadlo v Praze - Klementinu 394,2 mm.

Průměrná rychlost větru v roce 2004 byla v Praze v normálu. Pouze měsíc únor byl nadnormálně větrný. Maximální okamžitý náraz větru 42,4 m.s-1 byl zaznamenán v Praze - Karlově 7. února. Roční suma slunečního svitu byla také v normálu s menší kladnou odchylkou v měsíci lednu, dubnu a září. Průměrná roční oblačnost v Praze byla normální. Bouřková činnost na většině pražských stanicích byla silně podprůměrná, nejčastěji 19x za rok se vyskytla na stanicích Praha - Kbely a Praha - Komořany. Nejčastěji se vyskytlo krupobití v roce 2004 v Praze - Ruzyni (2). Padesát dva dny se sněhovou pokrývkou na stanici Praha - Ruzyně představují 93 % dlouhodobého normálu. Maximální výška sněhu v oblasti Prahy 26 cm v roce 2004 byla naměřená 7. února na stanici Praha - Uhříněves.

Podrobný průběh vybraných meteorologických prvků na stanici Praha - Ruzyně a jejich srovnání s třicetiletým normálem 1961–1990 je znázorněn graficky. Pro větší přehlednost grafů je použita metoda klouzavých průměrů, kdy ke každému dni je přiřazena hodnota vzniklá aritmetickým průměrem čtyř předcházejících dnů, daného dne a pěti následujících dnů. U srážek je na grafu vynesen ke každému dni úhrn srážek od začátku roku po daný den. Měsíční hodnoty jsou uvedeny v tabulce.

Tab. B1.1.1 Srovnání průměrných měsíčních hodnot vybraných meteorologických prvků v roce 2004 s třicetiletým normálem v Praze - Ruzyni

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rok
Year

T 04

–3,4

1,8

3,6

9,5

11,9

15,8

17,7

19,1

14,0

9,5

3,7

0,0

8,6

T 61–90

–2,4

–0,8

3,0

7,7

12,7

15,9

17,5

17,0

13,3

8,3

2,9

–0,6

7,9

Rozdíl / Difference

–1,0

2,6

0,6

1,8

–0,8

–0,1

0,2

2,1

0,7

1,2

0,8

0,6

0,7

SSV 04

64,0

69,6

128,4

200,8

208,1

212,5

246,0

242,4

197,8

138,0

53,2

36,5

1 797,3

SSV 61–90

50,0

73,6

124,7

167,6

214,0

218,6

226,7

212,3

161,0

120,8

53,6

46,7

1 669,6

% normálu / % of long-
term normal average

128,0

95,0

103,0

120,0

97,0

97,0

109,0

114,0

123,0

114,0

99,0

78,0

108,0

SRA 04

46,6

20,5

33,5

17,1

47,7

107,2

49,4

54,0

33,6

21,9

46,6

13,4

491,5

SRA 61–90

23,6

23,1

28,1

38,2

77,2

72,7

66,2

69,6

40,4

30,5

31,9

25,3

526,6

% normálu / % of long-
term normal average

198,0

89,0

119,0

45,0

62,0

148,0

75,0

78,0

83,0

72,0

146,0

53,0

93,0

O 04

8,0

8,6

7,3

6,1

7,1

7,2

6,5

6,0

5,5

7,3

8,1

8,6

7,2

O 61–90

7,6

7,3

6,8

6,3

6,1

6,1

5,9

5,6

5,9

6,2

7,6

7,7

6,6

% normálu / % of long-
term normal average

106,0

119,0

108,0

97,0

116,0

117,0

111,0

107,0

94,0

119,0

106,0

112,0

109,0

F 04

4,4

5,8

5,0

4,0

3,7

3,7

3,7

3,9

4,0

3,5

4,8

3,9

4,2

F 61–90

4,7

4,6

4,9

4,7

4,2

4,1

3,9

3,6

3,9

4,0

4,8

4,9

4,4

% normálu / % of long-
term normal average

93,0

125,0

102,0

86,0

88,0

90,0

94,0

107,0

103,0

86,0

101,0

79,0

96,0

T průměrná měsíční a roční teplota vzduchu [°C]
SSV měsíční a roční úhrn trvání slunečního svitu [h]
SRA měsíční a roční úhrn srážek [mm]
O průměrná měsíční a roční oblačnost v desetinách pokrytí oblohy
F průměrná měsíční a roční rychlost větru [m.s-1]

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.1.1 Průměrné denní hodnoty vybraných meteorologických prvků v roce 2004 a jejich srovnání s třicetiletým normálem v Praze - Ruzyni

Obrázek B1.1.1 Průměrné denní hodnoty vybraných meteorologických prvků

Zdroj: ČHMÚ

  OBSAH
AUTOŘI
ZKRATKY
ovzduší
OVZDUŠÍ
DALŠÍ KAPITOLA