AUTHORS AND CONTRIBUTORS

Redaction
J. Šolc, J. Pospíšilová

INTRODUCTION
P. Štěpánek, J. Šolc

A GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES
J. Večerková, E. Vojtová, J. Pospíšilová (A1–A5), R. Novotná, J. Pospíšilová (A6), J. Pospíšilová, T. Prousek, J. Stach (A7, podklady ÚDI)

B STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS
AIR
L. Němec (B1.1), O. Hrubý, P. Machálek (B1.2), K. Horníček, J. Karel, V. Píša (B1.2.3), V. Novák, J. Ostatnická, J Prošková, J. Sládeček (B1.3.1–B1.3.2), J. Dušek, J. Pospíšilová (B1.3.3–B1.3.5, podklady ZÚ HMP, ČHMÚ), R. Pokorný (B1.3.6), Z. Kohoutek (B1.3.7), J. Keder (B1.4), J. Karel, V. Píša (B1.5.1), J. Janota (B1.5.2)

B2 WATER
J. Vejvodová (B2.1), R. Hušková, M. Sklenář (B2.2), E. Nesměráková (B2.3), P. Růžička, H. Schinkmanová (B2.4), J. Pospíšilová (B2.5 – z podkladů OMI MHMP)

B3 LANDSCAPE
J. Pospíšilová (B3.1), J. Pavlík, M. Štefková (B3.2), R. Bouška, D. Frantík, M. Jelínková, J. Karnecki, P. Slavík (B3.3), V. Polanecký, J. Zelenková (B3.4.1), O. Rybníček (B3.4.2), J. Haleš (B3.4.3)

B4 WASTE
V. Macourek, J. Mlnaříková (B4.1), R. Horváthová, D. Janečková, J. Janovičová, M. Klein, R. Polák, M. Stiborová, A. Vojtěchová (B4.2), J. Pavlíčková (B4.3)

B5 NOISE
M. Liberko, J. Šolc (B5.1–B5.2), D. Patrná, E. Říhová (B5.3)

C HEALTH
Z. Kamberská (C1), A. Bateriová, B. Kotlík, K. Kratzer, M. Lustigová, Z. Vandasová (C2)

D APPENDICES
I. Pražáková (D1), J. Ezrová, M. Fejfar, J. Hrstková, D. Janečková, J. Janota, H. Kulanová, J. Nováková, T. Prousek (D2), J. Cibulková, I. Tóthová (D3.1), D. Pokorná, V. Horváthová, Š. Kyjovský (D3.2), J. Hrstková (D3.3), L. Zemánek (D4.1), J. Cvetlerová (D4.2), J. Hrstková (D4.3), J. Šolc, J. Stach, M. Kazmuková (D5), J. Stach, B. Šafářová (D6), J. Janovičová, D. Kvasničková, V. Saifrt, M. Soběslavská, J. Stach (D7), D. Janečková, V. Macourek, J. Stach (D8), J. Pospíšilová, J. Stach (D9)

Desing
EnviTypo – V. Gajdůšek, M. Seifová

Editorial and Technical Cooperation
J. Růžička (překlad), V. Pospíšil, J. Pospíšilová (jazyková redakce), J. Dušek (příprava dat), Hydrosoft Veleslavín s. r. o., O. Hrubý, A. Šťovíčková (technická spolupráce – GIS)

Photos
P. Janek

Cover Picture
P. Janek (fotografie), grafická úprava Studio Najbrt

Print
J.I.M. spol. s r. o. Liberec

We thank to all organizations and institutions which contributed their data for realization of this yearbook. They are indicated as source at tables and figures.

© Magistrát hl. m. Prahy 2007

PUBLICATIONS ON PRAGUE ENVIRONMENT

issued as out comes of the Prague Environmental Information System (IOŽIP)

Yearbooks
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1989, ČEÚ, IMIP, 1990
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1990, ČEÚ, IMIP, 1991
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1991, ČEÚ, IMIP, 1992
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1992, ČEÚ, IMIP, 1993
PRAGUE – ENVIRONMENT 1992, ČEÚ, IMIP, 1993
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1993/94, ČEÚ, IMIP, 1994
PRAGUE – ENVIRONMENT 1993/94, ČEÚ, IMIP, 1994
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1995, IMIP, 1995
PRAGUE – ENVIRONMENT 1995, IMIP, 1995
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1996, IMIP, 1996
PRAGUE – ENVIRONMENT 1996, IMIP, 1997
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1997, IMIP, 1997
PRAGUE – ENVIRONMENT 1997, IMIP, 1998
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1998, IMIP, 1998
PRAGUE – ENVIRONMENT 1998, IMIP, 1999
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 1999, IMIP, 1999
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2000, MHMP, 2000
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2001, MHMP, 2001
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2002, MHMP, 2002
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2003, MHMP, 2003
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2004, MHMP, 2005
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2005, MHMP, 2006

Other publications, maps, CD-ROM
POVRCHY A ZELEŇ – BILANCE ZA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, IMIP, 1995
ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ V PRAZE, IMIP, 1997
PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÝVOJOVÉ TRENDY A STATISTIKA, 1998
PRAGUE – ENVIRONMENT, TRENDS AND STATISTICS, IMIP, 1998
ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE, IMIP, 1997
ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE – II, IMIP, 1998
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1, PRAGUE ENVIRONMENT 1, IMIP, 1997
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2, PRAGUE ENVIRONMENT 2, IMIP, 1998
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3, PRAGUE ENVIRONMENT 3, IMIP, 2000
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4, PRAGUE ENVIRONMENT 4, MHMP, 2001
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5, PRAGUE ENVIRONMENT 5, MHMP, 2002
CD-ROM PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6, PRAGUE ENVIRONMENT 6, MHMP, 2005

Internet
http://envis.prague-city.cz – current information on the environment in Prague, yearbooks (in English).

Contact
Prague City Hall – IT Department
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, tel.: +420 236 001 111, fax: +420 236 007 105

J. Šolc, tel.: +420 236 002 682, e-mail: jaroslav.solc@cityofprague.cz
J. Pospíšilová, tel.: +420 236 002 588, e-mail: jana.pospisilova@cityofprague.cz

CONTENTS   ABBREVIATIONS