Předešlé CHÚ 51 - Přírodní památka Pod školou Další CHÚ

51 - Přírodní památka Pod školou Základní údajeNachází se na území opuštěného lomu, s. od Buštěhradské dráhy, j. od školy v Praze 5 - Hlubočepích a v blízkosti střední části ulice Hlubočepská. K.ú. Hlubočepy - Praha 5. V: 2,46 ha, n.v.: kolem 200 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyVýchoz třebotovských vápenců a spodních partií chotečských vápenců v lomu je typickým nalezištěm řady druhů fosilních organismů popsaných v řadě prací od dob J. Barranda.

Geologie, geomorfologie, pedologieV lomové stěně je odkryta spodní a svrchní část třebotovských vápenců dalejsko - třebotovského souvrství a spodní část chotečského souvrství devonu pražské pánve. Geologický profil v lomu má velký význam jako jeden z opěrných profilů svrchními polohami dalejsko - třebotovského souvrství a jeho hranicí vůči nadložnímu chotečskému souvrství. Klasické paleontologické naleziště v hlubočepských vápencích. Břidličné vložky v třebotovských vápencích obsahují trilobity Phacops superstes superior a různé hlavonožce jako Gyroceratites gracilis, mořské vápence hlavonožce Mimagoniatites bohemicus, Nothoceras bohemicum, chotečské vápence např. Agoniatites occultus. Mělké skeletové půdy.

BotanikaNa malé části neodtěženého skalního výchozu fragment prvosenkové dubohabřiny s kokoříkem lékařským.

Zoologie Z motýlů se vyskytuje např. soumračník skořicový, z plžů páskovka žíhaná. Již jen vzácně hnízdí bělořit šedý. Vzácně se vyskytuje myšice lesní a norník rudý.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíBývalý lom, nyní bez hospodářského využití. Je třeba odstraňovat nálet dřevin. V r. 1996 byl uskutečněn zásadní asanační zásah.

LiteraturaBouček (1951), Skalický (1988)


Výchozy devonských vápenců v PP Pod školou
Výchozy devonských vápenců v PP Pod školou


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ