Předešlé CHÚ 8b - Národní přírodní památka Cikánka II Další CHÚ

8b - Národní přírodní památka Cikánka II

Základní údajeÚzemí zaujímá starý opuštěný lom "Ve skále" s. od dobývacího prostoru lomu Cikánka na levém svahu Radotínského potoka. K.ú. Radotín - Praha 5. V: 0,1 ha, n.v.: kolem 320 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyOpěrný stratigrafický profil stupně lochkov-prag (devon), významné paleontologické naleziště.

Geologie, geomorfologie, pedologieZaujímá rozhraní mezi vápenci lochkovského souvrství a sliveneckými vápenci pražského souvrství. V nich trilobiti Platyscutellum formosum slivenecense, Crotalocephalus albertii, Pragoproetus pragensis a ramenonožec Dalejodiscus subcomitans. V horní části stěny lomu vychází na povrch facie řeporyjských vápenců pražského souvrství.

PoznámkaNPP Cikánka I a II byly vyhlášeny jako dvě samostatná chráněná území. Ve vyhlášce č. 395/92 Sb. však je uváděno pouze jedno chráněné území bez číselného rozlišení.

Cikánka video

Letecký pohled na NPP Cikánka od západu
Letecký pohled na NPP Cikánka od západu

Devonské vápence v opuštěném lomu
Devonské vápence v opuštěném lomu "Ve skále" v NPP Cikánka II


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ