Předešlé CHÚ 37 - Přírodní památka Motolský ordovik Další CHÚ

37 - Přírodní památka Motolský ordovik

Základní údajeZářez železniční tratě Praha-Smíchov - Slaný v Praze 5 - Motole. K.ú. Motol - Praha 5. V: 0,20 ha, n.v.: 325 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyVýznačný geologický profil pro korelaci v rámci mediteránní provincie, v němž jsou odkryty vrstvy na hranici stupňů dobrotiv-beroun (ordovik). Bohaté paleontologické naleziště trilobitů a hyolitů.

Geologie, geomorfologie, pedologieKlasický profil svrchními polohami dobrotivského souvrství, nadložními řevnickými křemenci a spodními polohami libeňského souvrství. Konkrece v břidlicích dobrotivského souvrství obsahují drobné trilobity jako Placoparia borni a Nankinolithus praecedens, plže Sinuites sowerbyi a schránky hyolitů. Libeňské břidlice obsahují trilobity Cyclopyge pachycephala, Dionide formosa, Stenopareia panderi a Selenopeltis macropthalma. Hyoliti rodů Carinolithes a Elegantilites a misky ramenonožce Urbimena mareki. Lehké písčité půdy.

BotanikaBěžný křovinatý porost s chudým bylinným patrem, výskyt např. vřesu obecného a janovce metlatého.

ZoologiePlošně poměrně malé území, přesto významná lokalita blanokřídlých a pilatek. Ze střevlíkovitých brouků na jaře hojní svižníci Cicindella campestris a C. sylvicola.

LesnictvíNa okraji listnatý háj s převahou dubů a bříz, místy s vtroušenými borovicemi.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíSoučást železničního tělesa. Je vhodné udržovat geologické profily volné.

LiteraturaChlupáč (1988)


Výchozy ordovických křemenců v PP Motolský ordovik
Výchozy ordovických křemenců v PP Motolský ordovik


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ