Předešlé CHÚ 69 - Přírodní památka Střešovické skály Další CHÚ

69 - Přírodní památka Střešovické skály Základní údajeK S obrácené svahy ve Střešovicích u vojenské nemocnice mezi ulicemi Na Petřinách a ulicí U VI.baterie. K.ú. Střešovice - Praha 6. V: 2,507 ha, n.v.: 320 - 345 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyKrajinný prvek a geologický profil usazeninami mořského cenomanu. Zachování skalního útvaru.

Geologie, geomorfologie, pedologieKřídové profily. Na podložních peruckých hrubozrnných kaolinických pískovcích leží korycanské pískovce s kaolinickým tmelem a s jílovitými partiemi. Rankery, sutě, chudší hnědé půdy.

BotanikaBotanicky nevýznamné. Z rostlin lze uvést např. teplomilné druhy ožanku kalamandru nebo smělek štíhlý či běžné druhy jako třezalku tečkovanou či pryskyřník prudký.

ZoologieVzhledem k povaze, lokalizaci i malé ploše území není lokalita po faunistické stránce zajímavá, z bezobratlých jsou zde jen běžné druhy. V puklinách skal je staré hnízdiště sýčka obecného, hnízdí i rehek domácí.

LesnictvíHorní partie skal jakož i plocha při úpatí skal jsou porostlé dřevinami, jako je bříza bělokorá, javor klen, jírovec maďal, bez černý.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíVyužito jako park. V r. 1996 uskutečněn výrazný asanační zásah.

LiteraturaZiegler (1994)


Korycanské pískovce mořského cenomanu (sv. křída) v PP Střešovické skály
Korycanské pískovce mořského cenomanu (sv. křída) v PP Střešovické skály


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ